Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VATTENSKADOR OVE SCHRAMM. VATTENSKADOR I BRF Hur reglerar vi ansvaret vid en vattenskada?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VATTENSKADOR OVE SCHRAMM. VATTENSKADOR I BRF Hur reglerar vi ansvaret vid en vattenskada?"— Presentationens avskrift:

1 VATTENSKADOR OVE SCHRAMM

2 VATTENSKADOR I BRF Hur reglerar vi ansvaret vid en vattenskada?

3 BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna…

4 NORMALSTADGAR FÖR FASTIGHETSÄGARNA Bostadsrättshavaren svarar för: Ytskikt inklusive fuktisolerande skikt Icke bärande innervägg Kyl, frys, spis etc Installationer för vatten, avlopp, värme, gas, inne i lgh (inte stamledningar) Anslutnings och fördelningskopplingar, ventiler, armaturer etc för vatten

5 BRF

6 Fyra lägenheter

7 Stamledning

8 Ej synlig ledning

9 Synlig ledning i lägenheten

10 System

11 VEM ÅTGÄRDAR VAD VID SKADA Stadgarna gäller alltid BRF BRH

12 FÖRENINGENS ANSVAR – 3 U Utredning Utrivning Uttorkning Återställande fram till ytskikten

13 UNDANTAG Brandskada Vattenledningsskada Föreningen återställer om inte brh varit vårdslös

14 BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

15 BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

16 OMFLYTTNING Kontroll av ytskikt och andra risker för skador

17 MÅNGA SKADOR I HUSET Genomgång av samtliga våtutrymmen

18 SKADESTÅND Försummelse eller vårdslöshet I efterhand Man kan inte ärva ett skadestånd

19 FÖRSÄKRINGAR Fastighetsförsäkring Bostadsrättstilläggsförsäkring Hemförsäkring

20 FRÅGA 1 A:s diskmaskin läcker Förstör ytskikt i A:s lägenhet Trossbotten blir genomblöt B:s tak blir förstört Vem åtgärdar vad? Vem betalar vad?

21 FRÅGA 2 Golvbrunnen har rostat sönder A:s ytskikt blir förstörda Trossbotten blir blöt B:s tak blir förstört Vem åtgärdar vad? Vem betalar vad?


Ladda ner ppt "VATTENSKADOR OVE SCHRAMM. VATTENSKADOR I BRF Hur reglerar vi ansvaret vid en vattenskada?"

Liknande presentationer


Google-annonser