Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen december 2008 Verksamhetsidé Utvecklingsteamet Uppdrag av nämnd/socialdirektör bereda ärenden inom nämndens verksamhetsområden behovs-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen december 2008 Verksamhetsidé Utvecklingsteamet Uppdrag av nämnd/socialdirektör bereda ärenden inom nämndens verksamhetsområden behovs-"— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen december 2008 Verksamhetsidé Utvecklingsteamet Uppdrag av nämnd/socialdirektör bereda ärenden inom nämndens verksamhetsområden behovs- och konsumtionsstudier strategisk planering utveckla kvalitets- och verksamhetssystem upprätta styrdokument och riktlinjer

2 Socialförvaltningen december 2008 Utvecklingsteamets Uppdrag ska utifrån nämndens styrkort och gällande lagstiftning stödja verksamheternas processer avseende verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Stödprocess till huvud/kärnprocesser

3 Socialförvaltningen december 2008 Uppdragsbeskrivning Utvecklingsteamet ingår i förvaltningsledningens stab. Teamet får uppdrag från socialnämnden/socialdirektör och avdelningscheferna. Teamet har egna ansvarsområden kallat ”löpande uppdrag”. Teamet bidrar med råd och konsultation inom förvaltningen. Teamet kan till socialdirektören initiera förslag tilluppdrag. Teamet ansvarar för eller medverkar i olika uppdrag i samarbete med samtliga avdelningar samt andra förvaltningar.

4 Socialförvaltningen december 2008 Utvecklingsteamets medarbetare Eva Sellberg, utvecklingschef Göran Andersson, systemförvaltare Sofia Omfale Marina Norrby, systemförvaltare Sofia Omfale Kerstin Yngvesson 50 % Utvecklingsledare/systemförvaltare Mika Lahti, vik. systemförvaltare Procapita Agneta Wahnström, utvecklingsledare Britt-Marie Eriksson, utvecklingsledare Elisabeth Öhrling, anhörigkonsulent, utvecklingsledare Gerd Silk, utvecklingsledare Hanna Hällegard, utvecklingsledare

5 Socialförvaltningen december 2008 Utvecklingsteamets arbetsområden Ex utredningar, utvärderingar, projekt, motioner, remisser mm Flyktingmottagande Översyn daglig verksamhet Kvinnofridsfrågor Konkurrensutsättning FoUU framöver Arbete med olika stimulansmedel Fixartjänst Flexibel hemtjänst Yttranden tillsynsärenden Nyckeltal Remiss Framtida social tillsyn Handlingsplan Anhörigstöd Exempel Verksamhetsssystem: förvaltning/utveckling -Sofia Omfale och Procapita Statistik, stöd, nätverk, utvecklingsfrågor Anhörigstöd – metoder, utveckling, handlingsplan Kvalitetsarbete - kvalitetssystem - Säg vad du tycker - Fel och brister, Lex Sarah - Kvalitetsrevision (egenkontroll) - Brukarundersökning - Kvalitetsgarantier - Övergripande kvalitetssystem Överenskommelser ( socialtjänsten och hälso- och sjukvården) Kvalitetsforum – ÄO, OOF, IFO Råd och konsultation

6 Socialförvaltningen december 2008 Utvecklingsteamets arbetsformer APT Ärendegrupp Systemförvaltaremöten Medverkar i projekt Projektledare Utredare Samordnar Råd och stöd Utvärderar Omvärldsbevakar ständigt Våra interna dokument Arbetsbok Styrkort Uppdragsplan Ärendeplan – SON Uppdragsbeställning

7 Socialförvaltningen december 2008 Hur kommer uppdrag till Utvecklingsteamet SON - uppdragSocialdirektör remisser, medborgarförslag, motioner, enkäter Medverkan i utredningar, projekt Utvecklingsteam Utvecklingschef Avdelningschefer Verksamhetschefer Teamets ansvarsområden uppdrag Särskilda uppdrag Råd och konsultationer arbetar på uppdrag arbetsprocess……samspel………. Uppdragsbeställning till UT-chef, resonera om form, utse utvecklingsledare/systemförvaltare för uppdraget. Fördjupar. Avstämning.

8 Socialförvaltningen december 2008 Arbetsområden utvecklingsteamet Verksamhetssystem: förvaltning, utveckling Anhörigstöd: metoder, projekt, handlingsplan Kvalitetssystem: Säg vad du tycker, Fel och brister, Lex Sarah, egenkontroll, brukarundersökning, kvalitetsgarantier, övergripande system Överenskommelser mellan HSF och SOF Statistik: nyckeltal, äldreguiden, SoS, individbaserad Omvärldsbevakning Arbetssätt och metoder: yttranden, riktlinjer, projekt, utreda, risk- och händelseanalys, följa upp, utvärdera, processkartlägga, ansöka och redovisa stimulansmedel, Forum: kvalitetsforum, demensnätverk, Teamets ansvarsområdenUppdrag från socialdirektörUppdrag från avdelningschefer Yttranden Utredningar mm Sekreterare Projekt Utvärderingar Medverka i olika uppdrag Råd och konsultation Yttranden, utredningar, riktlinjer, utvärderingar, risk- och händelseanalys mm Sjuksköterskenätverk HsL-nätverk Råd och konsultation Utbildning

9 Socialförvaltningen december 2008 Uppdragskategorisering Systemförvaltning/utveckling Tjänsteutveckling Konsultinsatser Kvalitetssystem


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen december 2008 Verksamhetsidé Utvecklingsteamet Uppdrag av nämnd/socialdirektör bereda ärenden inom nämndens verksamhetsområden behovs-"

Liknande presentationer


Google-annonser