Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra."— Presentationens avskrift:

1 LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra att reda ut begreppen. Fråga gärna mig om något är oklart. 4. Vi går igenom begreppen i helklass.

2 Begrepp Demografi – betyder folkbeskrivning och handlar om förändringar i folkmängd och orsaker till dessa. Handlar om var människor bor, befolkningstillväxt, folkomflyttningar, stadstillväxt mm.

3 Nativitet – eller födelsetal är ett begrepp. Det används för att beskriva antalet barn som föds per invånare och år. Brukar anges i promille (tusendelar) Om det föds 30 barn per 1000 invånare under ett år säger man att nativiteten är 30 promille.

4 Dödstal - ett begrepp som anger dödligheten. Kallas även för mortalitet. Anges ofta i promille Det naturliga födelseöverskottet = Födelsetalet minus dödstalet Nativitet 30 promille minus mortalitet 25 promille= det naturliga födelseöverskottet 5 promille.

5 Migration - när människor flyttar och slår sig ned på andra ställen. Emigration = utflyttning Ex. ”Många svenskar emigrerade till USA på 1800-talet” Immigration = inflyttning Ex. ”Det är många utlänningar som immigrerar till Sverige idag”.

6 ”Freden, vaccinet och potäterna” -Ett uttryck som sas utav biskopen Esaias Tegner då han beskrev varför Sveriges befolkning ökade under mitten av 1800-talet. -Det var för att Sverige inte hade varit i krig länge, man hade fått potatisen som ny basföda (fler kunde äta sig mätta) och man hade infört vaccination mot smittkoppor, så färre dog av denna sjukdom. Alltså överlevde fler människor och blev äldre än tidigare.

7 Demografisk transition övergången mellan olika förhållanden i länders befolkningsutveckling. -Denna utveckling delas in i fyra steg: -Steg 1: Långsam befolkningstillväxt -Steg 2: ökande befolkningstillväxt -Steg 3: minskande befolkningstillväxt -Steg 4: långsam befolkningstillväxt

8 Frågor 1.I vilka länder är det tätbefolkat? -Kina, Indien, Bangladesh, Japan, England, Mexico etc. 2. Var valde man att bosätta sig respektive ville man inte bosätta sig år 2000 f.kr.? Varför? -Eftersom att i princip alla var bönder bosatte man sig där det var bördiga jordar – alltså där grödorna växte bra och snabbt. Det gör det speciellt vid kuster och i floddalar eftersom att floder för med sig näringsrikt slam till omkringliggande mark. -Det var också lättare att åka båt på hav och floder för att ta sig fram, så de första städerna växte också upp vid floder och kuster för då var det enkelt att bedriva handel. 1.Var väljer man att bo respektive inte bo 2000 e. kr? varför? -Nu vill fler och fler människor bo i städer, för det är centralt och nära till service som affärer, sjukvård, jobb etc. Inte lika många människor behöver vara bönder längre i och med industrialiseringen. Ibland bor man också på en viss plats av historiska eller religiösa skäl. -Man vill helst inte bo i krigsdrabbade områden eller i glesbygden som avfolkas och där jobben försvinner.

9 Vad är ett I-land? I-land = industriland, ett land som genomgått industrialisering. Är ”rika” och ligger ofta på norra halvklotet. Förknippas ofta med begreppet ”västvärlden” som syftar på USA och väst-Europa. Australien och Nya Zeeland är i-land som ligger på södra halvklotet. De flesta arbetar med industri- och servicearbeten. Få arbetar inom jordbruket, som industrialiserats med maskiner. Kännetecken: Större delen av befolkningen bor i städer Hög BNPBNP De flesta som växt upp i landet har fått skolutbildning som barn Hög medellivslängdmedellivslängd Låg spädbarnsdödlighetspädbarnsdödlighet Låg befolkningsökning Liten skillnad mellan medel- och överklassmedel-överklass

10 Vad är ett U-land? U-land = utvecklingsland. Motsatsen till industriland. Ett fattigt land där industrialiseringen kanske har påbörjats men inte kommit så långt än. Kopplas ibland till det gamla uttrycket ”tredje världen” som syftade på länder i Afrika, Asien och Sydamerika.industriland Kännetecken: låg BNP per capita. dåligt utbyggd industri hög befolkningstillväxt. Ligger ofta på södra halvklotet. U i ordet U-land betydde från början "underutvecklat land", men numera brukar termen "utvecklingsland" användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential.

11 Utvecklingsländer 2014 enligt IMF Mörkgröna länder = u-länder, gråa länder = I-länder, ljusgröna = ingen statistik existerar

12 ”Tredje Världen” Första världen = västallierade/ NATO-länder, Andra världen = Sovjetunionen och östblocket, Tredje Världen = underutvecklade, ofta f.d. kolonialländer, ej allierade.

13 Frågor, forts. 4. När urbaniserades Sverige? U-länderna? - Sverige urbaniserades – städerna växte och folk flyttade dit – under industrialiseringen på 1800-talet. -U-länderna industrialiseras i princip just nu. 5. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med urbaniseringen? -Fördelarna är närheten till allt (vård, transport, jobb). -Nackdelen är dålig luft, problem med avfall/sopor, överbefolkning, fattigdom i förorterna, arbetslöshet, kriminalitet…

14 Begrepp s. 18-27 i Geografi B Fruktsamhetstal - antalet barn en kvinna föder i genomsnitt i sitt liv. Reproduktionstalet är det antal barn som varje kvinna i ett land bör föda i genomsnitt för att landets befolkning inte ska minska. Detta tal är 2,1 i fruktsamhetstal. Alltså om det fruktsamhetstalet är högre än 2,1 i ett land ökar befolkningen och om det är lägre än 2,1 minskar den.

15 Befolkningspyramider - visar en befoknings sammansättning. Hur många män och kvinnor det finns i ett visst land och i vilken ålder de är. - används för att hålla statistik och kunna förutspå demografiska förändringar – d.v.s befolkningsutvecklingen. - kan vara bra till att planera samhället t.ex kan man se ungefär hur många barn som kommer börja skolan ett visst år och planera skolans resurser efter det i förväg.

16 Demografisk transition Steg 1- pyramiden: Typisk för u-länder. Hög nativitet. Låg medellivslängd Många barn, snabb folkökning Steg 2- pyramiden: Utvecklas ofta ur en progressiv pyramid. Stora barnkullar blir äldre samtidigt som nativiteten sjunker. Långsammare befolkningstillväxt.

17 Steg 3- pyramiden: Låg nativitet, låg mortalitet. Befolkningen växer långsamt eller inte alls. Eventuell folkminskning. Steg 4- pyramiden: Typiskt för i-länder Låg nativitet Hög medellivslängd Andelen äldre i befolkningen ökar

18 Befolkningstäthet - hur många som bor i genomsnitt på en viss yta i ett land. - mäts oftast i invånare/km2 Invånardistans - ytan en människa skulle få ”för sig själv”, eller avståndet till närmsta person om man spred ut alla invånare jämnt i landet.

19 Jordens sex tätbygder 1.Östra Asien: Kina, Japan, Korea (25%) 2.Sydasien, Indien, Sydostasien (23%) 3.Väst- och centraleuropa: tänk Frankrike och Tyskland och närliggande länder (13%) 4.Västafrika: Nigeria och runtomkring (?) 5.Nordöstra USA: New York och runtomkring 6.Sydamerika: sydöstra Brasilien

20 Migration – flyttning, vandring De två viktigaste orsakerna till migration är - flytta till ett annat land - flytta till en stad från landet Två viktiga orsaker till utvandring (emigration): - Push-faktorer: man tvingas p.g.a. Svält, krig eller förföljelse Pull-faktorer: man hoppas få det bättre någon annanstans, man lockas/ ”dras” dit.

21 Urbanisering - att folk flyttar till städer och att det då sker stadstillväxt. Megastäder - Städer med flera miljoner invånare Megalopolisområden - bildas när stora städer ”växer ihop”. - Det blir till områden med tiotals miljoner invånare. Ex. Tokyo-Yokohama-Osaka, USA:s östkust vid New York

22

23

24


Ladda ner ppt "LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser