Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Hur ser stress ut bland barn och ungdomar i jämförelse med vuxna? - Hur många drabbas av stressrelaterad ohälsa och varför? - Hur kan skola och hem samarbeta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Hur ser stress ut bland barn och ungdomar i jämförelse med vuxna? - Hur många drabbas av stressrelaterad ohälsa och varför? - Hur kan skola och hem samarbeta."— Presentationens avskrift:

1 - Hur ser stress ut bland barn och ungdomar i jämförelse med vuxna? - Hur många drabbas av stressrelaterad ohälsa och varför? - Hur kan skola och hem samarbeta för att minska stressen? Stress bland våra barn och ungdomar Ajla Hadzijahovic, leg. psykolog

2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barn- stressade-av-laxor-och-prov/ Prevalens, könsskillnader, åldersskillnader, orsaker & vanligaste symtomen.

3 Åldersskillnader & stressorer 1.Spädbarn; blodprov, separation från föräldrar, plötsliga och framdykande saker, höga ljud & mörker. 2.Förskolebarn; slå sig så det blöder, separation från föräldrar, det okända, orka med en dag på förskolan eller bli hämtad mitt under en aktivitet. 3.Skolbarn; få vaccin, separation mellan föräldrar, krig, våld, bra betyg, utseende, komma i tid till skolan. 4.Ungdomar; långvarig sjukdom, separation från kamrater, vara annorlunda/inte passa in, utseende, bra betyg, rätta sig efter andras tider och gå emot sin dygnsrytm.

4 Myter om stress Stress är farligt. Man får inte ställa krav på stresskänsliga barn och ungdomar. Barnet/ungdomen måste ändra på sig själv för att stressen ska minska. Man kan bli galen av stress. Stressymptom beror alltid på att man har ett hektiskt liv. (Temperament och medicinska orsaker).

5 Vad händer med oss när vi blir stressade? https://www.youtube.com/watch?v=hnpQrMqDoqE

6 Förebygga stress Del I (Primärt skolbarn upp till 13 år) KASAM, självförtroende, förutsägbarhet och kontroll. Med hjälp av positiv uppmuntran, information, förklaringar, medbestämmande och stöd. Gäller både hem, skola och fritid. Sömn! Enskilt viktigaste källan till återhämtning. Vi behöver vara särskilt observanta med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska svårigheter. Se över fritidsaktiviteterna Validera/bekräfta barnets/ungdomens känslor Lek & fysisk aktivitet. Främja en god självkänsla och motverka en prestationsbaserad självkänsla.

7 Förebygga stress, del II (Primärt tonåringar) Grönområden och skog gynnar psykisk hälsa. Främja goda kamratrelationer. Se barnen/ungdomen.Ta upp stressrelaterade teman i skola och i hem. (Mobbing, skilsmässa, betyghets, utseende, mm). Fysisk rörelse under lektioner (studs och lek för de yngre och för de äldre muskelavspänningar). Kartlägg elevens egna copingstrategier vid stress, se om ni kan hitta fler vägar till stresshantering. Begränsa den ständiga uppkopplingen på sociala medier. Spontana samtal med ungdomar, ha ögonkontakt och ge dem tid. De har en lång startsträcka. Våga sätta gränser och lär ungdomen att också själv sätta gränser. Stöd med struktur och planering. Familjen och föräldrarna som förebild.

8 Faktorer som buffrar mot stress God självkänsla, gott självförtroende, god anknytning, god känsla av sammanhang, hög kontroll, hög förutsägbarhet, bra copingstrategier, god förmåga att kommunicera, tillräckligt med sömn och vila.

9 Frågestund Vi vill höra era funderingar och synpunkter!


Ladda ner ppt "- Hur ser stress ut bland barn och ungdomar i jämförelse med vuxna? - Hur många drabbas av stressrelaterad ohälsa och varför? - Hur kan skola och hem samarbeta."

Liknande presentationer


Google-annonser