Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR"— Presentationens avskrift:

1 GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR
Sammanställt av Kent Stening Inst. För Hälso- & Vårdvetenskap LNU

2 Definitioner Onkologi = läran om tumörer
Neoplasi = abnorm nybildning av vävnad Benign = godartade Malign = elakartade (vävnadsgenombrytande, metastaserande)

3 Celler Alla celler kan inte utvecklas till tumörer
Hänger ihop med cellens cellcykel & delningsförmåga -labila celler, ex blodceller, epitel -stabila celler, ex lever -permanenta celler, muskulatur, nervceller

4 Nomenklatur 1 Cancer är ett ospecifikt vardagsuttryck!
Tumörer indelas efter ursprungsvävnad & benignitet/malignitet samt utseende Benigna mesenkymala (bindväv & stödjevävnad) & epiteliala tumörer benämns med suffixet –om, ex, lipom, myom

5 Nomenklatur 2 Maligna mesenkymala tumörer benämns sarkom
-ex, liposarkom, myosarkom Maligna epiteliala tumörer benämns carcinom -ex, adenocarcinom (från körtelepitel)

6 Nomenklatur 3 Lymfoid vävnad = lymfom Epidermis melanocyter = melanom
Benmärg & blod = leukemi Teratom (vävnad från olika groddblad) Hodgkin`s sjukdom = speciellt lymfom Wilm`s tumör =spec. njurcancer hos barn

7 Differentiering & Stadieindelning
Atypi (avvikelse från det normala) Differentieringsgrad, G1-3 (hur lik sitt ursprungsvävnad tumören är) TNM-systemet (T=djup, N=reg. Lymfkörtlar, M=metastaser) Cancer in situ stadie 0, ingen invasivitet Stadie I-IV, hur invasiv tumören är i ursprungsvävnaden. IV = gått utanför CIN 1-3 vid cervixutredningar

8 Egenskaper hos maligna celler
Odödliga cell-linjer Tillbakadifferentiering Omvärldsoberoende celler Ändrade membranegenskaper (receptorer) Ändrad produktion Metastasering

9 Metastaser 1 Etablering av tumör utanför primärtumören
3 vanliga spridningsvägar: Direkt expansion Via lymfgångar Via blodbanan

10 Metastaser 2 Vissa vävnader drabbas lättare än andra av metastaser:
-Hjärna -Lungor -Lever -Binjurar -Skelett

11 Metastaserad lever

12 Metastaser 3 Varför inte alltid metastaser & varför dröjer det innan de ger sig till känna? -Primärtumörer verkar utsöndra ett hämmande angiogenesiskt ämne som hindrar metastasutvecklingen primärt. Vid borttagande av primärtumören får metastaserna fritt spelrum.

13 Metastaser 4 Tumörer är beroende av blod. Vissa delar är genomblödda medan djupare är nekrotiska

14 Vad händer vid tumörutveckling?
Påverkan på cellens styrningsmekanismer i cellcykeln Det är s.k proto-onkogener och tumör-supressorgener som styr cellcykeln (olika gasar & bromsar) Proto-onkogenerna kan pga någon påverkan (ex, mutation, virusintegration) omvandlas till onkogener

15 Protoonkogen - Onkogen

16 Mutation Ju mer en cell delar sig desto större risk för att något ska gå fel! Cellen hinner eller kan inte reparera mutationen så den blir kvarstående En ensam mutation ger inte cancerutv. Det späs på med tiden.

17 Carcinogen flerstegsprocess
1) Genetisk skada på cellen (Initiator) 2) Promotionsfaktor (behövs för tillväxt) 3) Progression (automatisk växt) 4) Cancer

18 Orsaker UV-strålning Joniserande strålar Kemiska substanser / toxiner
Hög ålder Sexualvanor (virus, HPV) Virus (HTLV-, EBV, HPV) Ärftlighet

19 Könsfördelning (10 vanligaste)
Män -prostatacancer -lungcancer -tjocktarmscancer -blåscancer -hudcancer -ändtarmscancer -maligna lymfom -magcancer -maligna melanom -njurcancer Kvinnor -bröstcancer -tjocktarmscancer -livmodercancer -lungcancer -äggstockcancer -ändtarmscancer -hudcancer -maligna lymfom -malignt melanom -nervsystemstumörer

20 Klinik 1: Bröstcancer Tecken är bl.a knölar, indragen bröstvårta, uppkomna sår Engagemang av lymfkärl

21 Brösttumörer; lokalisation och typ

22 Klinik 2: Malignt melanom
Maligna melanom är oregelbundna, växande, ändrar färg, klia / blöda. Skilj mot vanliga sk. naevi

23 Klinik 3: Teratom Teratom uppkommer i ovarierna. Har hela genuppsättningen vilket kan ge bildning av organanlag

24 Dermoidcysta (ovarial)

25 Klinik 4: Leiomyom Tumör i uterus muskellager, är godartad. Kan dock bli stor, multipel, försvårar ev. befruktning Blödningar

26 Klinik 5: CNS tumör CNS tumörer är alltid maligna (lägesmalignitet) Bilden visar ett pontilt gliom Neurologiska besvär

27 Allmänna observandum! Njurcancer / urinvägar = blod i urin
Matstrupe/magsäck = sväljsvårigheter, bröstsmärta, viktförlust, blod i avföring Lever = viktförlust, ikterus, klåda Luftvägar = Hosta, blodiga upphostningar, viktförlust (vid strupcancer = heshet & halssmärtor) Testikel & prostata = knölar, avflödeshinder

28 Normal lunga / Bronkcarcinom

29 Symtom lungcancer Hosta Blodblandad upphostning Lunginflammation
Avmagring Ökar bland kvinnor sjunker hos män, R/T rökvanor

30 Lungcancerns ursprung
Skivepitel Körtelepitel Storcellig l.c. =80% Behandling: Lobektomi Småcellig l.c =20% Behandling: Cytostatika Strålning

31 Diagnostisering (allmän)
Palpation Bilder, RTG, DT, MRT Biopsier (histologiskt) Punktioner (cytologiskt) -utstryk av avstötta celler (exfoliativ cytologi) -finnålspunktion Biologiska markörer, ex: PSA

32 Behandlingar Strålning, extern
”Lokal strålning” (radioaktivt jod, stift) Operation / transplantation (ex benmärg) Cellgift Hormon/antihormonbehandling Kroppens egna immunförsvar I kombination eller var för sig (angiogeneshämmare)

33 Strålning Strålning ger fria radikaler / dubbelsträngsbrott mm.
Dosplanerad behandling Maximal dos fokuseras i tumörhärden

34 Kirurgi Radikal kirurgi = tar bort tumören helt
Förberedande kirurgi, inför cellgiftsbehandling eller strålning Palliativ kirurgi = underlättar måendet

35 Cellgift (cytostatika)
Stör celldelningen Kombinerar olika kurer (resistensutv.) Intermittent behandling (stötvis) Bygger på principen att frisk skadad vävnad återhämtar sig snabbare än sjuk

36 Princip bakom cellgiftsbehandling
antal Friska Tumörceller Tid Cellgift

37 Immunsystemstärkande terapi
Trimma kroppens egna immunförsvar mot tumörcellerna Vaccination En del cancertumörer spontanläker ?!?

38 Biverkningar vid Kemoterapi (allmänna)
Snävt terapeutiskt intervall Ökad infektionskänslighet (leukopeni) Trötthet (anemi) Påverkan på mag/tarmslemhinnans celler ger illamående, kräkning, matleda Leverskador (metaboliseras i levern) Håravfall (alopeci) Allergi-risk

39 Hantering Skydd, rock, glasögon Dragskåp Vävnadstoxiska

40 Kakexi =allmänlidande, organismen i nedbrytning Trötthet
Viktförlust / matleda / illamående Smärta Ändrad metabolism


Ladda ner ppt "GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR"

Liknande presentationer


Google-annonser