Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR Sammanställt av Kent Stening Inst. För Hälso- & Vårdvetenskap LNU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR Sammanställt av Kent Stening Inst. För Hälso- & Vårdvetenskap LNU."— Presentationens avskrift:

1 GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR Sammanställt av Kent Stening Inst. För Hälso- & Vårdvetenskap LNU

2 Definitioner Onkologi = läran om tumörer Onkologi = läran om tumörer Neoplasi = abnorm nybildning av vävnad Neoplasi = abnorm nybildning av vävnad Benign = godartade Benign = godartade Malign = elakartade (vävnadsgenombrytande, metastaserande) Malign = elakartade (vävnadsgenombrytande, metastaserande)

3 Celler Alla celler kan inte utvecklas till tumörer Alla celler kan inte utvecklas till tumörer Hänger ihop med cellens cellcykel & delningsförmåga Hänger ihop med cellens cellcykel & delningsförmåga -labila celler, ex blodceller, epitel -stabila celler, ex lever -permanenta celler, muskulatur, nervceller

4 Nomenklatur 1 Cancer är ett ospecifikt vardagsuttryck! Cancer är ett ospecifikt vardagsuttryck! Tumörer indelas efter ursprungsvävnad & benignitet/malignitet samt utseende Tumörer indelas efter ursprungsvävnad & benignitet/malignitet samt utseende Benigna mesenkymala (bindväv & stödjevävnad) & epiteliala tumörer benämns med suffixet –om, ex, lipom, myom Benigna mesenkymala (bindväv & stödjevävnad) & epiteliala tumörer benämns med suffixet –om, ex, lipom, myom

5 Nomenklatur 2 Maligna mesenkymala tumörer benämns sarkom Maligna mesenkymala tumörer benämns sarkom -ex, liposarkom, myosarkom Maligna epiteliala tumörer benämns carcinom Maligna epiteliala tumörer benämns carcinom -ex, adenocarcinom (från körtelepitel)

6 Nomenklatur 3 Lymfoid vävnad = lymfom Lymfoid vävnad = lymfom Epidermis melanocyter = melanom Epidermis melanocyter = melanom Benmärg & blod = leukemi Benmärg & blod = leukemi Teratom (vävnad från olika groddblad) Teratom (vävnad från olika groddblad) Hodgkin`s sjukdom = speciellt lymfom Hodgkin`s sjukdom = speciellt lymfom Wilm`s tumör =spec. njurcancer hos barn Wilm`s tumör =spec. njurcancer hos barn

7 Differentiering & Stadieindelning Atypi (avvikelse från det normala) Atypi (avvikelse från det normala) Differentieringsgrad, G1-3 (hur lik sitt ursprungsvävnad tumören är) Differentieringsgrad, G1-3 (hur lik sitt ursprungsvävnad tumören är) TNM-systemet (T=djup, N=reg. Lymfkörtlar, M=metastaser) TNM-systemet (T=djup, N=reg. Lymfkörtlar, M=metastaser) Cancer in situ stadie 0, ingen invasivitet Cancer in situ stadie 0, ingen invasivitet Stadie I-IV, hur invasiv tumören är i ursprungsvävnaden. IV = gått utanför Stadie I-IV, hur invasiv tumören är i ursprungsvävnaden. IV = gått utanför CIN 1-3 vid cervixutredningar CIN 1-3 vid cervixutredningar

8 Egenskaper hos maligna celler Odödliga cell-linjer Odödliga cell-linjer Tillbakadifferentiering Tillbakadifferentiering Omvärldsoberoende celler Omvärldsoberoende celler Ändrade membranegenskaper (receptorer) Ändrade membranegenskaper (receptorer) Ändrad produktion Ändrad produktion Metastasering Metastasering

9 Metastaser 1 Etablering av tumör utanför primärtumören 3 vanliga spridningsvägar: 1. Direkt expansion 2. Via lymfgångar 3. Via blodbanan

10 Metastaser 2 Vissa vävnader drabbas lättare än andra av metastaser: Vissa vävnader drabbas lättare än andra av metastaser:-Hjärna-Lungor-Lever-Binjurar-Skelett

11 Metastaserad lever

12 Metastaser 3 Varför inte alltid metastaser & varför dröjer det innan de ger sig till känna? Varför inte alltid metastaser & varför dröjer det innan de ger sig till känna? -Primärtumörer verkar utsöndra ett hämmande angiogenesiskt ämne som hindrar metastasutvecklingen primärt. Vid borttagande av primärtumören får metastaserna fritt spelrum.

13 Metastaser 4 Tumörer är beroende av blod. Vissa delar är genomblödda medan djupare är nekrotiska Tumörer är beroende av blod. Vissa delar är genomblödda medan djupare är nekrotiska

14 Vad händer vid tumörutveckling? Påverkan på cellens styrningsmekanismer i cellcykeln Påverkan på cellens styrningsmekanismer i cellcykeln Det är s.k proto-onkogener och tumör- supressorgener som styr cellcykeln (olika gasar & bromsar) Det är s.k proto-onkogener och tumör- supressorgener som styr cellcykeln (olika gasar & bromsar) Proto-onkogenerna kan pga någon påverkan (ex, mutation, virusintegration) omvandlas till onkogener Proto-onkogenerna kan pga någon påverkan (ex, mutation, virusintegration) omvandlas till onkogener

15 Protoonkogen - Onkogen

16 Mutation Ju mer en cell delar sig desto större risk för att något ska gå fel! Ju mer en cell delar sig desto större risk för att något ska gå fel! Cellen hinner eller kan inte reparera mutationen så den blir kvarstående Cellen hinner eller kan inte reparera mutationen så den blir kvarstående En ensam mutation ger inte cancerutv. Det späs på med tiden. En ensam mutation ger inte cancerutv. Det späs på med tiden.

17 Carcinogen flerstegsprocess 1)Genetisk skada på cellen (Initiator) 2) Promotionsfaktor (behövs för tillväxt) 3)Progression (automatisk växt) 4)Cancer

18 Orsaker UV-strålning UV-strålning Joniserande strålar Joniserande strålar Kemiska substanser / toxiner Kemiska substanser / toxiner Hög ålder Hög ålder Sexualvanor (virus, HPV) Sexualvanor (virus, HPV) Virus (HTLV-, EBV, HPV) Virus (HTLV-, EBV, HPV) Ärftlighet Ärftlighet

19 Könsfördelning (10 vanligaste) Män Män-prostatacancer-lungcancer-tjocktarmscancer-blåscancer-hudcancer-ändtarmscancer -maligna lymfom -magcancer -maligna melanom -njurcancer Kvinnor -bröstcancer -tjocktarmscancer -livmodercancer -lungcancer -äggstockcancer -ändtarmscancer -hudcancer -maligna lymfom -malignt melanom -nervsystemstumörer

20 Klinik 1: Bröstcancer Tecken är bl.a knölar, indragen bröstvårta, uppkomna sår Tecken är bl.a knölar, indragen bröstvårta, uppkomna sår Engagemang av lymfkärl Engagemang av lymfkärl

21 Brösttumörer; lokalisation och typ

22 Klinik 2: Malignt melanom Maligna melanom är oregelbundna, växande, ändrar färg, klia / blöda. Skilj mot vanliga sk. naevi Maligna melanom är oregelbundna, växande, ändrar färg, klia / blöda. Skilj mot vanliga sk. naevi

23 Klinik 3: Teratom Teratom uppkommer i ovarierna. Har hela genuppsättningen vilket kan ge bildning av organanlag Teratom uppkommer i ovarierna. Har hela genuppsättningen vilket kan ge bildning av organanlag

24 Dermoidcysta (ovarial)

25 Klinik 4: Leiomyom Tumör i uterus muskellager, är godartad. Kan dock bli stor, multipel, försvårar ev. befruktning Tumör i uterus muskellager, är godartad. Kan dock bli stor, multipel, försvårar ev. befruktning Blödningar Blödningar

26 Klinik 5: CNS tumör CNS tumörer är alltid maligna (lägesmalignitet) Bilden visar ett pontilt gliom CNS tumörer är alltid maligna (lägesmalignitet) Bilden visar ett pontilt gliom Neurologiska besvär Neurologiska besvär

27 Allmänna observandum! Njurcancer / urinvägar = blod i urin Njurcancer / urinvägar = blod i urin Matstrupe/magsäck = sväljsvårigheter, bröstsmärta, viktförlust, blod i avföring Matstrupe/magsäck = sväljsvårigheter, bröstsmärta, viktförlust, blod i avföring Lever = viktförlust, ikterus, klåda Lever = viktförlust, ikterus, klåda Luftvägar = Hosta, blodiga upphostningar, viktförlust (vid strupcancer = heshet & halssmärtor) Luftvägar = Hosta, blodiga upphostningar, viktförlust (vid strupcancer = heshet & halssmärtor) Testikel & prostata = knölar, avflödeshinder Testikel & prostata = knölar, avflödeshinder

28 Normal lunga / Bronkcarcinom

29 Symtom lungcancer Hosta Hosta Blodblandad upphostning Blodblandad upphostning Lunginflammation Lunginflammation Avmagring Avmagring Ökar bland kvinnor sjunker hos män, R/T rökvanor Ökar bland kvinnor sjunker hos män, R/T rökvanor

30 Lungcancerns ursprung Skivepitel Skivepitel Körtelepitel Körtelepitel Storcellig l.c. Storcellig l.c.=80%Behandling: Lobektomi Lobektomi Småcellig l.c =20% Behandling: Cytostatika Strålning

31 Diagnostisering (allmän) Palpation Palpation Bilder, RTG, DT, MRT Bilder, RTG, DT, MRT Biopsier (histologiskt) Biopsier (histologiskt) Punktioner (cytologiskt) Punktioner (cytologiskt) -utstryk av avstötta celler (exfoliativ cytologi) -finnålspunktion Biologiska markörer, ex: PSA Biologiska markörer, ex: PSA

32 Behandlingar Strålning, extern Strålning, extern ”Lokal strålning” (radioaktivt jod, stift) ”Lokal strålning” (radioaktivt jod, stift) Operation / transplantation (ex benmärg) Operation / transplantation (ex benmärg) Cellgift Cellgift Hormon/antihormonbehandling Hormon/antihormonbehandling Kroppens egna immunförsvar Kroppens egna immunförsvar I kombination eller var för sig I kombination eller var för sig (angiogeneshämmare) (angiogeneshämmare)

33 Strålning Strålning ger fria radikaler / dubbelsträngsbrott mm. Strålning ger fria radikaler / dubbelsträngsbrott mm. Dosplanerad behandling Dosplanerad behandling Maximal dos fokuseras i tumörhärden Maximal dos fokuseras i tumörhärden

34 Kirurgi Radikal kirurgi = tar bort tumören helt Radikal kirurgi = tar bort tumören helt Förberedande kirurgi, inför cellgiftsbehandling eller strålning Förberedande kirurgi, inför cellgiftsbehandling eller strålning Palliativ kirurgi = underlättar måendet Palliativ kirurgi = underlättar måendet

35 Cellgift (cytostatika) Stör celldelningen Stör celldelningen Kombinerar olika kurer (resistensutv.) Kombinerar olika kurer (resistensutv.) Intermittent behandling (stötvis) Intermittent behandling (stötvis) Bygger på principen att frisk skadad vävnad återhämtar sig snabbare än sjuk Bygger på principen att frisk skadad vävnad återhämtar sig snabbare än sjuk

36 Princip bakom cellgiftsbehandling Friska Tumörceller Cellgift Tid antal

37 Immunsystemstärkande terapi Trimma kroppens egna immunförsvar mot tumörcellerna Trimma kroppens egna immunförsvar mot tumörcellerna Vaccination Vaccination En del cancertumörer spontanläker ?!? En del cancertumörer spontanläker ?!?

38 Biverkningar vid Kemoterapi (allmänna) Snävt terapeutiskt intervall Snävt terapeutiskt intervall Ökad infektionskänslighet (leukopeni) Ökad infektionskänslighet (leukopeni) Trötthet (anemi) Trötthet (anemi) Påverkan på mag/tarmslemhinnans celler ger illamående, kräkning, matleda Påverkan på mag/tarmslemhinnans celler ger illamående, kräkning, matleda Leverskador (metaboliseras i levern) Leverskador (metaboliseras i levern) Håravfall (alopeci) Håravfall (alopeci) Allergi-risk Allergi-risk

39 Hantering Skydd, rock, glasögon Skydd, rock, glasögon Dragskåp Dragskåp Vävnadstoxiska Vävnadstoxiska

40 Kakexi =allmänlidande, organismen i nedbrytning =allmänlidande, organismen i nedbrytning Trötthet Trötthet Viktförlust / matleda / illamående Viktförlust / matleda / illamående Smärta Smärta Ändrad metabolism Ändrad metabolism


Ladda ner ppt "GRUNDLÄGGANDE TUMÖRPATOLOGI & BEHANDLINGAR Sammanställt av Kent Stening Inst. För Hälso- & Vårdvetenskap LNU."

Liknande presentationer


Google-annonser