Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolsköterskors inställning till och erfarenhet av HPV- vaccinationsprogrammet Maria Grandahl, sjuksköterska, doktorand, Christina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolsköterskors inställning till och erfarenhet av HPV- vaccinationsprogrammet Maria Grandahl, sjuksköterska, doktorand, Christina."— Presentationens avskrift:

1 Skolsköterskors inställning till och erfarenhet av HPV- vaccinationsprogrammet Maria Grandahl, sjuksköterska, doktorand, maria.grandahl@pubcare.uu.se Christina Stenhammar, verksamhetschef elevhälsan, med dr, christina.stenhammar@uppsala.se Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

2 Varför behövs den här studien? Ett nytt vaccin implementerades i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2012 Flickor i åk 5 & 6 (10-12 år) Tre doser inom bestämt tidsintervall (1 år) Samtycke från vårdnadshavare Skolsköterskor nyckelroll att informera om HPV (Gottvall et al, 2013; Grandahl et al, 2014)

3 Vilket var vårt syfte? Att undersöka skolsköterskors erfarenhet av och inställning till det nyligen implementerade HPV- vaccinationsprogrammet

4 Hur samlade vi in materialet? Genom en web-enkät till skolsköterskor med erfarenhet av skolbaserade HPV-vaccinationer. 851/1024 skolsköterskor (83%) från alla län besvarade enkäten våren 2013. ☑ Instämmer helt ☐ Instämmer delvis ☐ Tar delvis avstånd ☐ Tar helt avstånd

5 Vad kom vi fram till? Majoriteten (88,8%) var positiva till HPV- vaccinationsprogrammet. Starkt samband mellan attityd och utbildning och kunskap om HPV. Skolsköterskor som fått mer utbildning innan implementeringen och ansåg sig ha god kunskap om HPV hade mer positiv attityd.

6 Forts. vad fann vi? Enligt drygt ¾ (76,6%) hade det statliga ekonomiska stödet inte använts för omkostnader av HPV- vaccinationerna. Det fanns samband mellan attityd och ekonomiskt stöd. Skolsköterskor som arbetade på skolor där det ekonomiska stödet gått till en extra skolsköterska var mer positiva.

7 Forts. vad fann vi? Majoriteten (67%) hade upplevt svårigheter med vaccinationerna: tidskrävande och ökade arbetsbördan. Nästan 8/10 hade kontaktats av vårdnadshavare, främst frågor om biverkningar. De flesta (81,5%) instämde med att även pojkar borde vaccineras mot HPV.

8 Slutsats Samband mellan skolsköterskans positiva attityd till HPV-vaccinationsprogrammet och utbildning och kunskap om HPV. Skolsköterskor behöver adekvata resurser för att kunna informera om HPV och bemöta föräldrars frågor och funderingar. HPV-vaccination är en komplex uppgift som kräver kunskap, tid och ekonomiskt stöd.

9 Skolsköterskor nyckelpersoner information HPV Tidigare studier visar att ungdomar tar mer risker, har mindre säker sex och STI ökar. HPV-infektioner vanligast 15-20 år. Skolsköterskor når ungdomar oavsett kulturell eller socio-ekonomisk bakgrund. Vi vill därför göra en intervention med gymnasieelever i samband med hälsosamtalet i åk 1. Syftet är att öka kunskapen om och de preventiva åtgärderna av HPV.

10 Vill du hjälpa till och öka ungdomars kunskap om HPV och minska HPV- relaterade cancersjukdomar? Kom gärna till poster-området och/eller Kontakta Maria Grandahl eller Christina Stenhammar så får du veta mer: maria.grandahl@pubcare.uu.se christina.stenhammar@uppsala.se Tack !

11 Medförfattare: Maria Grandahl, sjuksköterska, MMSc, doktorand Tanja Tydén, barnmorska, professor Andreas Rosenblad, biostatistiker, fil dr Marie Oscarsson, barnmorska, lektor Tryggve Nevéus, barnläkare, docent Christina Stenhammar, verksamhetschef elevhälsan, med dr Beviljade forskningsmedel: Cancerfonden, vårdforskningsmedel Uppsala universitet och Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebro, samt Gillbergska stiftelsen


Ladda ner ppt "Skolsköterskors inställning till och erfarenhet av HPV- vaccinationsprogrammet Maria Grandahl, sjuksköterska, doktorand, Christina."

Liknande presentationer


Google-annonser