Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en helhet. Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en helhet. Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en helhet. Kommunikation kan även ske med hjälp av hormonsystemet, men det går långsammare.

2 Kort sagt 1.Nervsystemet tar emot signaler från alla dina sinnen och bearbetar de Nervsystemet styr musklerna när du rör dig, andas och skapar dina ansiktsuttryck. Nervsystemet styr också produktionen i kroppens körtlar, till exempel i spott – och svettkörtlar. Kort sagt, nervsystem är med överallt i kroppen.

3 Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nerver.
Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans centrala nervsystemet, som ofta förkortas CNS. Det centrala nervsystemet är det som styr alla andra nerver i kroppen som muskler, sinnesorgan, blodkärl och så vidare Nerverna som skickar iväg eller tar emot information kallas perifera nervsystemet Ryggmärgen är lika tjock som ett lillfinger och går från hjärnan ner till midjan Ryggmärgen skyddas av ryggradens kotor. Från ryggmärgen går signaler ut till resten av kroppen Om ryggmärgen skulle skadas så att nervtrådar bryts blir kroppen förlamad och utan känsel.

4 RYGGMÄRGEN Tjock som ett lillfinger
Leder signaler till och från hjärnan Kopplar signaler vid reflexer

5

6 Nervceller Nervcellerna består av en nervcellskropp, några korta nervtrådar (Dendrit) som leder signaler in till nervcellskroppen och en lång nervtråd (Axon) som leder signaler ut från nervcellskroppen. De flesta nervtrådar är omslutna av fettrika (Myelin) och isolerande stödjeceller. Myelin gör så att den elektriska signalen transporteras snabbare. Synaps skickar signalen vidare till nästa nervcell, en omkoppling sker.

7 Utåtledande långa trådar (motoriska) =
från hjärnan till kroppen Inåtledande korta trådar ( sensoriska) = från kroppen till hjärnan Sammanbindande = går i hjärnan och ryggmärg

8 I synapsen överförs signalerna med signalämnen
Förbindelsen mellan cellernas ändar kallas synaps I synapsen leds den elektriska signalen vidare av kemiska signalämnen som brytts sönder se bilden Signalen i nerv leds längs den långa utåtledande nervtråden Änden av nervcellens utåtledande tråd har en förbindelse med en annan cell Det kan vara en nervcell, muskelcell eller körtelcell. Om det är en nervcell som nås av signalen , skickar den signalen vidare till andra celler Om det är en muskelcell blir det en sammandragning av muskeln

9 I synapsen överförs de svaga elektriska signalerna med signalämnen

10 Signalerna i nerverna är svaga elektriska signaler som leds längs nervtråden. Tjocka nervtråder leder signaler fortare än tunna. De allra snabbaste nervtrådarna skickar signaler med en hastighet av 150 m/s I de långsammaste nervtrådarna går signalen cirka 0,5 m/s

11 Förbindelsen mellan cellernas ändar kallas synaps.
Det vill säga, Elektriska nervimpulser → signalämne → elektriska nervimpulser.

12 En nerv är uppbyggd av flera nervbuntar
En nerv är uppbyggd av flera nervbuntar. Varje nervbunt innehåller tusentals, upp till en miljon nervtrådar. Varje nervtråd leder impulser in enda riktning somliga från hjärnan, andra till hjärnan.

13 En del av nervsystemet påverkas av viljan eller upplevs av vårt medvetande En annan del det är självständiga eller autonoma nervsystemet hos de inre organen.

14

15

16 REFLEXER Då du utsätts för oväntad ”fara” så går inte signalen ända upp till hjärnan utan vänder i ryggmärgen - En reflex. Samtidigt som signalen går ut till armen att dra bort den så går en signal till hjärnan så då du fattar att du brännt dig är handen redan borta.

17 REFLEXER

18

19

20 HJÄRNANS DELAR Hjärnhinnor Hjärnbarken Stora Hjärnan Kranium
Hjärnbalken Lilla hjärnan Hjärnstammen Förlängda märgen Ryggmärgen

21 HJÄRNAN Stora Hjärnan Veckad för större yta (hjärnbarken). Består av 2 halvor som förbinds med hjärnbalken Lilla hjärnan Samordnar balans och muskelrörelser Hjärnstammen Sköter autonoma nervsystemet. Ryggmärgen ”signalkabel” till/från övriga kroppen

22 Stort hjärnan

23 HJÄRNANS CENTRA Rörelsecentrum Omdöme ,självkritik abstrakt tänkande
Känselcentrum Talcentrum Syncentrum Hörselcentrum ET……

24 Hjärnans halvor är bra på olika saker och kompletterar varandra
Vänster Logisk Komponenter Sekvenser Språk Siffror Analysera Höger Helheter Mönster Bilder Färger Musik Kreativitet Inlevelseförmåga

25 Autonoma nervsystemet
Styr sånt vi ej är medvetna om, som hjärtslag, tarmrörelser m.m. Har 2 typer av nerver (funkar som en gas och en broms…typ) Sympatiska (action..) Parasympatiska (vila) Ökar hjärtslag Minskar hjärtslag Mindre saliv Mer saliv Snabbare andning Långsammare andning

26 Hjärna är också opålitlig
Det allra mesta i vår hjärna sker automatisk utan att vi är medveten om Hjärna har fantastiska förmåga att sortera bort onödig information, och gör tex. Att vi bara uppfattar en liten del av alla sinnesintryck som bombardera våra nervsystemet..

27 Synvillor Hjärna tolkar våra sinnestryck och jämför med tidigare upplevelser För att skapa sammanhang kan hjärnan lur oss och fylla i information som finns inte i verklighet Det förklarar varför vittnen till samma händelse kan återge händelsen så olika. Eller träffar du någon inbillar dig att du känner den.

28

29 . Uppgift: Så snabbt som möjligt ska du säga  färgen  för varje ord och inte själva ordet.

30

31 Varför är detta så svårt?
Ja, det lär bero på att din vänstra hjärnhalva försöker säga själva ordet. Det gäller alltså att "koppla bort" den vänstra hjärnhalvan, så att den högra hjärnhalvan utan störningar kan säga färgen

32


Ladda ner ppt "Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en helhet. Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser