Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liselott Sundbäck Svenskspråkig invandrarkoordinator Invandring till Finland och integration på svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liselott Sundbäck Svenskspråkig invandrarkoordinator Invandring till Finland och integration på svenska."— Presentationens avskrift:

1 Liselott Sundbäck Svenskspråkig invandrarkoordinator Invandring till Finland och integration på svenska

2 Disposition Svensk invandringskoordinator Invandring till Finland Svensk integration Diskussion 2

3 Svensk invandrarkoordinator ”koordinera, utreda och ta fram modeller för hur man på bästa sätt kan integrera flyktingar och invandrare på svenska i Finland” April 2016-2017 helhetsperspektiv på det svenska integrationsarbetet som görs i Finland. arbetar i enheten för svenska och internationella ärenden och samarbetar tätt med de sakkunniga inom flyktingfrågor och med Kommuntorgets redaktion för att nå ut med information och kommunicera sitt budskap till kommunerna och tredje sektorn. Anställningen möjliggörs med stöd av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Tre Smeder. 3

4 Uppgifter 4 1.I början av den svensspråkiga koordinatorns arbetsperiod: - sammanställning av helhetsperspektiv - Modeller från andra länder 1.Information och spridning av god praxis till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna -modeller från Österbotten -Vänskolor, mentorering 3. Samarbete med arbetsförvaltningen, bl.a. faktorer som påverkar sysselsättningen »Informationsmaterial och utbildningar/träffar för handläggare på Arbets- och näringsbyrån i tvåspråkiga kommuner »samarbete med NTM-centralerna för att driva svenska integrationsfrågor (bland annat upphandling kring svenskspråkig integrationsutbildning) 4. Tredje sektorns uppgifter och möjligheter inom integrationen – medborgarorganisationer och fadder-/vänarbete.

5 5. Invandrings- och integrationsfrågorna som en del av den svenskspråkiga utbildningen för tjänstemän och förtroendevalda 6. Samarbete med de åländska kommunerna och Ålands kommunförbund 7. Samarbete med kompetenscentrumet för integration – stöd för de kommunerna att skapa ett integrationsprogram för det svenska i Finland 8. Flyktingkoordinatorn avslutar sin arbetsperiod:En bedömning av åtgärderna och förslag till utveckling av det svenskspråkiga integrationsarbetet. Slutrapport 5

6 Invandringen till Finland, förändrad helhetsbild 6

7 Invandringen till Finland – förändrad helhetsbild 1.UppehållstillståndÅr 2014År 2015 Familjeband86098731 Studier56115869 Arbete 50625436 Internationellt skydd 13461628 Kvotflyktingar10301034 Asylsökande 3651, varav minderåriga ensamkommande barn 196 32 478, varav minderåriga ensamkommande barn 3024 Flyktingförläggningar Enheter för minderåriga 20 mottagningsenheter 8 mottagningsenheter 144 mottagningsenheter 68 mottagningsenheter 19.2.2016 Källa: Migrationsverkets statistik Anu Wikman-Immonen7

8 Den ökande mängden asylsökande Ca 80 % män i arbetsför ålder Mångfald: högt utbildade+analfabeter 30-35 % får uppehållstånd-> borde få kommunplats NTM-centralen har som målsättning 10 000 nya kommunplatser 2016 Ca 3 000 ensamkommande minderåriga bor på grupphem, största delen 16-17 åriga (90 % pojkar) Majoriteten får uppehållstillstånd 8

9 Mottagning av asylsökande Staten ansvarar för kostnaderna för mottagningstjänster för asylsökande. Kommunerna är skyldiga att ordna förskoleundervisning för asylsökandenas barn och grundläggande utbildning för barn i läropliktsålder. kommunerna ordnar förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. UTMANINGAR: flytten till kommunen »Var kommunplats? »Inledande kartläggningen »Flyttas till andra kommuner- integrationsstigen bryts »Hur kan vi skapa kontakytor till svenska utanför det ”officiella”? Fritid på svenska? 19.2.2016Anu Wikman-Immonen9

10 Statliga ersättningar till kommunerna Förutsättning för beviljande av ersättningar: kommunens program för integrationsfrämjande och avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen om ersättning av kostnader. Kalkylerad ersättning »2 300 euro per år för en person som fyllt 7 år »6 845 euro per år för en person under 7 år »För kvotflyktingar är ersättningsperioden 4 år, för övriga 3 år. Tolkningskostnader utan tidsgräns »Utbetalningen av ersättningar upphör då personen beviljats finskt medborgarskap Tilläggsstöd av engångskaraktär under 2015 för mottagna personer: särskilt anslag ur EU:s AMIF-fond »Bonus 20 000 euro till 15 kommuner: den första mottagningen »Tilläggsdelar: 1 428 euro till personer under 7 år, 700 euro till personer över 7 år Andelen personer med ett främmande språk som modersmål höjer kommunens statsandel. 1019.2.2016Anu Wikman-Immonen

11 Svensk integration Erfarenheter; Asylmottagningar i Oravais, kvotflyktingar, Närpes Integrationsutbildningar (Borgå Folkakademi, Arbis i Helsingfors, Lärkkulla) Projektet Delaktig i Finland 2012-2014 »Utveckla svenska integrationsvägar Asylsituationen medför ny situation »Hur skapa kontaktytor till det svenska i Finland? 11

12 Utmaningar med svensk integration i södra Finland Vuxna: själv ha information, bevisbörda - > information till handläggar på AN-byrån, kommunerna Utgångsläget sysselsätting och hänvisning till att det inte finns arbetsplatser på svenska-> bättre kännedom om arbetsplatser i svenskfinland, flerspråkig integration Barn: Inom bildningen vanligtvis finska sidan som erbjuder förberedande utbildning- hänvisning till att det finns kunskaper+erfarenhet där 12


Ladda ner ppt "Liselott Sundbäck Svenskspråkig invandrarkoordinator Invandring till Finland och integration på svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser