Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställningsform för studenter Jeffrey Armstrong, personalavd LTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställningsform för studenter Jeffrey Armstrong, personalavd LTH."— Presentationens avskrift:

1 Anställningsform för studenter Jeffrey Armstrong, personalavd LTH

2 Bakgrund December 2014 inkom sex ärenden från fyra institutioner avseende anställning som projektassistent (tidsbegränsad enligt LAS ALVA §5 p1), samtliga tilltänkta hade under studietiden varit anställda som övningsassistenter (timarvode). Fyra av dessa hade mer eller mindre maxat sin LAS anställningstid som timanställda övningsassistenter (LAS ALVA §5 p1). I dessa fall gäller i regel inlasning och tillsvidareanställning som nästa steg. Vilka anställningsformer finns för studenter?

3 Stud ent 3-5 år Dokt oran d 4-5 år HF kap5 §7 (tidsbe gränsa d) Ama nue ns max 3 år, max 50 %, HF kap5 §12 (tidsbe gränsa d) Proj ekta ssis tent max 2 år LAS §5p1 (tidsbe gränsa d) Övni ngs ass max 2 år LAS §5p1 HF kap5 §12 (tidsbe gränsa d) Stud ent med arb. (tidsbe gränsa d)

4 Anställningsformer Övningsassistent, timmar (LAS ALVA §5 p1, max 2 år inom en 5 årsperiod) Amanuens, förordnande (HF 5 kap § 12, max 3 år och max 50 %, registrerad i Ladok som student) Studentmedarbetare (???) Obs! Vid EU projekt (motsvarande) kan interimistisk anställning tillämpas. Interimistisk anställning är en kombination av tidsbegränsat förordande och timanställning.


Ladda ner ppt "Anställningsform för studenter Jeffrey Armstrong, personalavd LTH."

Liknande presentationer


Google-annonser