Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya regler i sjukförsäkringen. Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Detta har hänt…. Erik Lundström Teknikföretagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya regler i sjukförsäkringen. Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Detta har hänt…. Erik Lundström Teknikföretagen"— Presentationens avskrift:

1 Nya regler i sjukförsäkringen

2 Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Detta har hänt…. Erik Lundström Teknikföretagen erik.lundstrom@teknikforetagen.se

3 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Pågående sjukfall med sjuk- och rehabiliteringspenning

4 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Ohälsotalet (sjukpenning och sjukersättning) 199633 1997 33 199833,6 199935,9 200037,4 200140,7 200243,0 200343,2 200442,5 200541,3 200639,9 200738,3 2008 juli36,9

5 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Ohälsotalet för olika län 2007 Stockholm32,4Kalmar41,7 Jönköping34,3Dalarna42,1 Kronoberg34,0Örebro42,5 Halland34,4Västernorrland42,8 Uppsala35,9Västmanland43,5 Gotland37,3Västerbotten44,1 Östergötland38,1Gävleborg45,1 Riket38,3 Norrbotten45,5 Västra Götaland39,5Värmland46,0 Blekinge40,9Jämtland47,8 Södermanland41,6

6 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Ohälsotalet för kommuner i Örebro län – juli 2008 Askersund42,9Laxå57,5 Degerfors53,6Lekeberg43,8 Hallsberg46,4Lindesberg43,8 Hällefors48,6Ljusnarsberg69,8 Karlskoga47,3Nora41,4 Kumla42,3Örebro35,8

7 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Konsekvenser av brister i praxis I JönköpingVästernorrland Hjärtinfarkt ca 200 dagar ca 300 dagar Blekinge Jämtland Bröstcancer ca 200 dagar ca 450 dagar

8 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Konsekvenser av brister i praxis II 1990-932001-2002 Fotledsfraktur 110 dagar 245 dagar Depression 200 dagar 392 dagar

9 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Högst 28 dagar för ryggskott – exempel på nya normer för sjukskrivningstider enl. det nya förslaget Akut hjärtinfarkt - helt 14-28 dagar, plus deltidssjukskrivning i 14 – 28 dagar. Idag ligger genomsnittstiden på 158 dagar. Ryggskott – 1-14 dagar, vid fysiskt tungt arbete 7-28 dagar. Idag ligger genomsnittet på 99 dagar. Högt blodtryck – Ingen orsak till sjukskrivning. Kortvarig sjukskrivning, i 3-5 dagar, kan motiveras vid fysiskt tungt arbete eller vid en upprepat stressig arbetssituation.

10 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag

11 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Mediantid, olika diagnosgrupper Jämförelse Sverige/internationella data Socialförsäkringsutredningen

12 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Sjukfrånvarovolym första kvartalen

13 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Attityder till sjukförsäkringen Problem i familjenStrejk på dagis

14 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag

15 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Åtgärder… Rehabiliteringskedjan Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Utredning om begreppen sjukdom och arbetsförmåga Möjlighet att vara ledig för att prova nytt jobb pga sjukdom Åtgärder för att underlätta för den med sjukersättning att återgå till jobb Företagshälsovård …

16 Titel på bildserien Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Var kan jag läsa mer…

17 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan

18 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Regeringen vill… ”…effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

19 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning upphör Nya kriterier för rätten till sjukersättning

20 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

21 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Sjukskrivningsperioder läggs samman Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

22 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 % Ettårsgräns för sjukpenning

23 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 % Förlängd sjukpenning

24 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Övergångsbestämmelser för sjukpenning Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli beviljas förlängd sjukpenning med automatik

25 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas

26 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

27 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? Arbetsrättsligt ingen förändring Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Fortsättning…

28 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fortsättning… Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

29 2008-08 nr 29 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB

30 2008-08 nr 30 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Skellefteå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Växjö Malmö Göteborg Jönköping VAR FINNS VI ? Gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtalsförsäkringar

31 2008-08 nr 31 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB www.svensktnaringsliv.se/forsakring Vårt material - checklistor - böcker - OH bilder Vårt material - checklistor - böcker - OH bilder Utbildningar - kurser - konferenser Utbildningar - kurser - konferenser Verktyg för arbetsgivare - information för medarbetare - hjälpreda med blanketter - teckna försäkringar Verktyg för arbetsgivare - information för medarbetare - hjälpreda med blanketter - teckna försäkringar Frågor & Svar - ställ en fråga Frågor & Svar - ställ en fråga Försäkringskontakt - årlig konferens!

32 2008-08 nr 32 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB RegionÖrebro – Värmland – Västmanland NamnSusanna Östberg Telefon019 - 19 57 43 070 - 819 57 43 E-mailsusanna.ostberg@svensktnaringsliv.se RegionÖrebro – Värmland – Västmanland NamnSusanna Östberg Telefon019 - 19 57 43 070 - 819 57 43 E-mailsusanna.ostberg@svensktnaringsliv.se KONTAKTPERSON

33 2008-08 nr 33 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB www.svensktnaringsliv.se/forsakring

34 Översikt 2008-08 nr 34 TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare TFA TGL TRR Tjänstemän Grupp Individuell ÖVERSIKT Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP 1 ITP 2

35 Översikt 2008-08 nr 35 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,97 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

36 Lagstadgad försäkring 2008-08 nr 36 Lön 1 14 SJUKDOM - max 7,5 bb SGI x 0,97 (298 275 kr/år) Max 550 dagar och ansökan krävs * Nivå 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 80% sjuklön 65 år 64% aktivitets- /sjuk- ersättning 80% sjukpenning 364 75 % * förlängd sjukpenning 914

37 ITP 2008-08 sid 37 SJUKDOM 7,5 bb ITP 1 och 2 Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 1 14 90 65 år 364 80% sjuklön 64% sjuk- ersättning SGI x 0,97 (298 275 kr/år) Max 550 dagar och ansökan krävs * 10% ITP dag 91 - 360 15% ITP 75% * förlängd sjukpenning 80 % sjukpenning 914

38 ITP 2008-08 sid 38 1 80% sjuklön 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 9014 90% kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM - lön > 7,5 bb Lön 65% ITP 65 år 7,5 bb

39 ITP 2008-08 sid 39 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön 1 14 90 20 ibb 30 ibb 65% ITP 80% sjuklön 32,5% ITP Lön 90% kollektiv- avtalad sjuklön SJUKDOM 65 år 364 64% sjuk- ersättning 15% ITP 10% ITP dag 91 - 360 ITP 1 och 2 75% förlängd sjukpenning 914 80 % sjukpenning

40 AGS 2008-09 nr 40 Lön 1 14 364 SJUKDOM - max 7,5 bb 65 år 64% sjuk- ersättning 15% AGS månadsers. 80% sjuklön SGI x 0,97 (298 275 kr/år) Max 550 dagar och ansökan krävs * Nivå 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 80% sjukpenning ca 10% AGS dagsers. dag 15-360 75% * förlängd sjukpenning 914

41 AGS 2008-09 nr 41 AGS-FONDEN Både arbetsgivare och Försäkringskassan kan söka Minst halva kostnaden för rehabilitering måste finansieras av arbetsgivare eller Försäkringskassan Både arbetsgivare och Försäkringskassan kan söka Minst halva kostnaden för rehabilitering måste finansieras av arbetsgivare eller Försäkringskassan

42 Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Arbetsgivarens ansvar under sjuk- och rehabiliteringsprocessen

43 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Rehabiliteringskedjan –vad innebär den för arbetsgivaren? Ingen större förändring - rehabiliteringsansvaret kvarstår och är oförändrat Ny ledighetslag 1 oktober 2008

44 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom - Introduceras 1 mars 2008

45 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

46 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Uppgifter till Försäkringskassan Arbetstagaren skyldig lämna utlåtande från sin arbetsgivare om möjlighet till arbete (AFL 3:8) Upplysningsskyldighet (AFL 22:3) Avstämningsmöten

47 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Ledighet för att p g a sjukdom prova annat arbete Sjukfrånvarande minst 90 dagar Nytt anställningsavtal träffat mellan dag 91 – 180 Sjukperiod + ledighet i maximalt 12 månader Anmälan till arbetsgivaren 2 veckor i förväg Rätt att avbryta ledigheten

48 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Anställningsskyddet oförändrat Uppsägning kräver saklig grund (LAS 7 §) rehabiliteringsansvaret fullgjort omorganisation inte möjlig omplacering arbetsnedsättningen stadigvarande och väsentlig Beslut om hel sjukersättning: avsluta anställning genom skriftligt besked (LAS 33 §)

49 Rehabiliteringskedjan Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Inga stora förändringar för arbetsgivaren men…

50 Nya regler i sjukförsäkringen


Ladda ner ppt "Nya regler i sjukförsäkringen. Teknikföretagen – för Sveriges viktigaste företag Detta har hänt…. Erik Lundström Teknikföretagen"

Liknande presentationer


Google-annonser