Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DESIGNPROJEKT Fas 1: Research. INNEHÅLL ●Uppdragsgivare ●Organisation ●Kommunikation ●Fördjupad info ●Primära- och sekundära källor ●Omvärld ●Branschspecifika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DESIGNPROJEKT Fas 1: Research. INNEHÅLL ●Uppdragsgivare ●Organisation ●Kommunikation ●Fördjupad info ●Primära- och sekundära källor ●Omvärld ●Branschspecifika."— Presentationens avskrift:

1 DESIGNPROJEKT Fas 1: Research

2 INNEHÅLL ●Uppdragsgivare ●Organisation ●Kommunikation ●Fördjupad info ●Primära- och sekundära källor ●Omvärld ●Branschspecifika normer ●Målgruppsanalys ●Uppdragsbeskrivning 2

3 AVSÄNDARE ●Avsändare = uppdragsgivare 3

4 Uppdragsgivarens organisation ●Vem är uppdragsgivare? ●I vilken miljö, eller kontext kommer vår design att skapas? ●Vem/vilka har makten och hur ser beslutsstrukturerna ut hos vår uppdragsgivares organisation. ”More and more information designers find that to create relevant solutions for their clients, they need to find out about the inner workings of the organization, its politics, its goals, and agendas.” 4

5 Befintlig kommunikation Varumärke ●Associationer: positiva eller negativa ●Löfte ●Relation ●Funktionella och emotionella fördelar/nackdelar 5

6 6

7 Befintlig kommunikation Positionering ”Positioning is the act of designing the comapny´s offer and image so that it occupies a distinct and valued place place in the target customers mind.” 7

8 Befintlig kommunikation Vision ●Föreställning ●Förväntan ●Framtid ●Vart vill vi? 8

9 Befintlig kommunikation Vision “I just want The Body Shop to be the best, most breathlessly exciting company – and one that changes the way business is carried out. That is my vision.” Anita Roddick. Human Rights Activist. Founder of The Body Shop. 9

10 FÖRDJUPAD INFORMATION Primära- och sekundära källor ”The more you know about a client´s history, their business sector, and past projects, the better you can solve the design problem at hand” 10

11 Sekundära källor ●Surfa! ●Marknadsundersökningar ●Utvärderingar av tidigare projekt ●Material tidigare framtaget av organisationen ●Grafisk profil ●Affärs-, marknads-, och eller kommunikationsplan 11

12 Primära källor ●Intervjuer ●Enkätundersökning ●Observation ●Fokusgrupper ●Egna utvärderingar av tidigare projekt 12

13 Primära källor Intervjuer ●Lämpligt vid litet antal personer som ska frågas ●Inga klara svarsalternativ ●Uppföljnings- och varför-frågor ●Skapa intervjuguide ●Få med bakgrundsinfo ●Ålder, anställning, kön m.m. ●Lämpliga att intervjua ●Sälj- marknadsavdelning ●Kunder ●Chefer eller andra anställda 13

14 Primära källor Enkät ●Formulär till utvalda personer ●Stort antal människor ●Eller geografisk spridda ●Få svarsalternativ ●Fritext möjligt men ger mer efterarbete ●Bearbeta svaren ●Medelvärde ●Typvärde ●Medianvärde ●Standardavikelse ●Mini- och maxvärde 14

15 Primära källor Observation ●Närvara vid exempelvis möten ●Syfte: Studera vanlig situation, ex kund blir mottagen ●Fördel: Får tillgång till helhet ●Nackdel: vad betyder de handlingar vi iakttar? ●Deltagande eller ickedeltagande ●Öppen eller dold ●Var noga med att anteckna: ●Tid ●Plats ●Personer ●Situationer 15

16 Primära källor 16 Fokusgrupp

17 Primära källor Vad är fokusgrupp? ●Gruppdiskussion ●Moderator ●Öppna frågor ●Tidigt i processen ●Snabb åtkomst till målgruppens ●önskemål, ●Förväntningar ● och prioriteringar ●Billigt ●Faktor X 17

18 Primära källor 18 Läs mer

19 Primära källor Egna utvärderingar av tidigare projekt ●Utfrågning ●Observation ●Skrivbordsanalys ●Textanalys ●Läslighet ●Läsbarhet ●Läsvärde ●Bildanalys ●Retorisk analys ●Rumsanalys ●Det du analyserar kan vara gjort av din uppdragsgivare 19

20 OMVÄRLD ●Omvärldsanalys ●Benchmarking ●Best practice ●Konkurrenter 20

21 Branschspecifika normer? ●Yttre kontext ●Diskurs ●Exempelvis plåtslagare eller flygbiljetter ●Till skillnad från generella konventioner 21

22 MÅLGRUPPSANALYS ”A huge part of the planning process for an intelligently planned information piece centers on th audience.” 22

23 Målgruppsanalys ●Grupper ●Situation ●Kontext ●Behov ●Mål ●Mediavanor ●m.m. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Målgruppsanalys ●Vet vi att vi valt rätt målgrupp/er? ●Skrämmer vi iväg andra målgrupper? 28

29 UPPDRAGSBESKRIVNING/BRIEF 29 ●För att ena inblandade ●För att kunna uppfylla uppsatta mål ●För att slippa förändingar mitt i projeketet ●För utvärdering

30 Brief: innehåll ●Uppdragsgivare ●Bakgrundsinformation ●Syfte med uppdraget ●Resultat (vad ska produceras) ●Effekt (vad ska uppnås) ●Avgränsningar ●Målgrupp ●Konkurrenter ●Förutsättningar ●Övriga aktiviteter ●Tidsåtgång ●Budget ●Övriga relevanta uppgifter 30


Ladda ner ppt "DESIGNPROJEKT Fas 1: Research. INNEHÅLL ●Uppdragsgivare ●Organisation ●Kommunikation ●Fördjupad info ●Primära- och sekundära källor ●Omvärld ●Branschspecifika."

Liknande presentationer


Google-annonser