Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religioner från Indien Hinduism, buddism och sikhism Uppstod runt floden Indus för ca fem tusen år sedan. Hindusimen – Har alltid funnits Buddismen - uppstod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religioner från Indien Hinduism, buddism och sikhism Uppstod runt floden Indus för ca fem tusen år sedan. Hindusimen – Har alltid funnits Buddismen - uppstod."— Presentationens avskrift:

1 Religioner från Indien Hinduism, buddism och sikhism Uppstod runt floden Indus för ca fem tusen år sedan. Hindusimen – Har alltid funnits Buddismen - uppstod genom Budda.

2 Gemensamt för religionerna Synen på liv och död: Livet upprepar sig gång på gång – Reinkarnation – återfödelse. Det slutgiltiga målet är att bli fri från återfödelsen. Detta kan endast ske genom att leva på rätt sätt här och nu.

3 Den eviga världsordningen Sanatana dharma Världen har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Den eviga världsordningen: Allt levande är underordnat världsordningen, människan och hela världen. Livet på jorden är som ett kretslopp – en cyklisk världsbild: Världen skapas, förslits och återskapas. Hinduismen har en starkare tro på världens upprepning Buddismen tror på människans möjlighet att befria sig från återfödelsen.

4 Gudar Det finns ingen tro på en gud som skapat världen eftersom religionerna alltid har funnits. Buddismen är en ateistisk religion eftersom man inte tror på någon/några gudar.

5 Hinduismen Utbredning – Indien 1 miljard anhängare Verkligheten är en illusion som kallas – maya Maya är som en ridå som döljer det verkliga i livet Brahman – är den yttersta, eviga och oföränderliga verkligheten. Brahman är världssjälen som allt levande är en del av.

6 Atman Atman betyder andedräkt – jaget eller själen – det eviga i människan. En del av det gudomliga, den sanna verkligheten. Brahman Jaget har en kropp så länge man lever, kroppen är inte det viktiga utan atman – det eviga i livet. Vid befrielsen från återfödelsen förenas atman med brahman. Atman behöver inte längre återfödas i en ny kropp.

7 Tre vägar till befrielse Puja – Samla god karma genom att fira Puja. Man tillber gudarna och offrar gåvor. Vid husaltaret hemma eller i templet. Hängivenhetens väg – Leva med en gud, bhaktianhängare. Bakhti betyder hängiven. Vid befrielsen får man leva tillsammans med den gud man älskat hela livet. Kunskapens väg – En filosofisk hinduism där man menar att tillvaron består av en andlig verklighet. Den sanna verkligheten är dold för oss. Guru, en andlig ledare som vägleder hur man kan nå den sanna verkligheten.

8 Meditation Meditationen är till för att nå en djupare kunskap om världen. Man koncentrerar sig för att koppla bort alla andra tankar. Kontroll av både kropp och tanke. Mantra – ord som man upprepar hela tiden för att koncentrera sig. Aum – den heliga. Symboliserar den gudomliga verkligheten, brahman.

9 Den heliga kon Alla levande varelser har en själ. Rangordning: Kon – Symbol för det perfekta livet. En av jordens mödrar, Ge mycket som smör, mjölk och gödsel. Man får inte äta av en död ko, dvs kött. Apan Människan

10 Gudar Många gudar för att vi människor är olika. Gudarna har olika uppgifter Gudarna liknar människan för att det ska vara lättare att identifiera sig med det gudomliga. Vishnu – upprätthåller världen. Hjälper till vid fara. Shiva – Kraftens gud, river ner och förstör världen. Den dansande guden som kan både förstöra världen och hålla den vid liv. Ganesha – Guden med elefanthuvudet. Alla skolbarns beskyddare. Ger välgång och kunskap. Brahma – Skapade allt levande på jorden. Återskapar världen. Andra gudar har sina speciella uppgifter. Alla gudar beskriver samma gudomliga världssjäl. Alltså kan man säga att hinduismen har flera gudar men egentligen en och samma.

11 Krishna Bhagavadgita – En del av diktverket Mahabharata, skapades 2000 år sedan. Berättelser o gudar och hjältar. Prins Arjuna tvingas ut i krig mot sina släktingar. Ställs inför dilemmat vem han ska tänka på i första hand, sina släktingar eller landet. Vishnu stiger ner på jorden som Krishna och uppmanar Arjuna att göra sin plikt Bhagavadgita skrevs ca 300 år före vår tideräkning. Den består av Krishnas svar på frågor som ställs till honom. Frågor som handlar om hur människor kan nå befrielse från återfödelsen.

12 Karma Genom sitt sätt att leva skaffar man sig karma. Karma är summan av alla handlingar, goda och onda. Ond karma leder till återfödelse. God karma leder till befrielse från återfödelsen.

13 Kasten Hinduismen delar in mänskligheten i fyra huvudkast med olika världsliga och religiösa uppgifter: Präster Krigare Hantverkare Bönder En människas karma bestämmer till vilken uppgift hon återföds.

14 De kastlösa Eftersom människan förtjänar det liv hon levt ansåg man att de kastlösa hade förtjänat att behandlas som mindre värda. De blev utestängda från mycket, idag är det förbjudet med kastsystemet som ett diskriminerande system.

15 Bön och meditation Pujas – böner vid husaltaret men även blomoffer, blommor som byts efterhand. Man har inte gudstjänster på bestämda tider. Meditationen är en andaktsövning – för att stänga ute tillfälliga tankar och göra sig mer mottaglig för djupare insikt om världsordningen. Konsten att behärska kroppen genom meditation och koncentrera sig helt på meditationen.

16 Urkunder Vedaskrifterna – den mest kända Rigveda, innehåller lovsånger till ariernas gamla gudar Upanishaderna – ”sitta ner i närheten av en lärare. Innehåller hinduismens viktigaste tankar, läran om brahman,det gudomliga, atman och reinkarnationen. Samtal mellan gurun och hans elev. Mabharata – Diktverk om gudar och hjältar. Bhagavadgita.

17 Högtider Tiden – Utan början och utan slut. Jorden nyskapas, går under och skapas på nytt. Holi – Firas till minne av guden Krishnas födelse. Firas på våren då man tänder eldar och fyrverkerier. Man lägger offergåvor på elden i form av ris och nötter. Barnen hittar på bus genom att spruta färg på varandra. Tanken med festen är att visa hur den gudomliga ordningen dharma uppstår ur kaos.

18 Högtider Divali – Ljusfesten. Firas på hösten världen över. Man pyntar med blommor, oljelampor och pappersgirlanger. Man klär upp sig till fest och träffar släkt och vänner. Tanken bakom är att det goda segrar över det onda, det ljusa över mörkret. Man ber till gudinnan Lakshmi, lyckans gudinna och lyssnar på berättelser om Vishnu och han inkarnationer bl. a Krishna hur de bekämpar ondskan. Festen pågår i fyra dagar och avslutas med presenter.

19 Död och begravning – ”Precis som en man kastar sina utslitna kläder och sätter på sig nya, på samma sätt kastar det förkroppsligade jaget bort sina utslitna skepnader och går in i andra som är nya.” Den döde tvättas och kläs i fina kläder. Bränns sedan på bål. Askan strös ut i en flod, helst Ganges. Två veckor efter har man fest till minne av den döde.

20 Historia I norra Indien vid floden Indus för ca 4000 år sedan utvecklades en kultur där arkeologer funnit fynd av stora städer och olika figurer i sten och lera som visar att man dyrkade både manliga och kvinnliga gudar. Omkring 1500 f.vt invaderas Indien av ett folk från norr – arier. De dyrkade manliga gudar som stod för styrka, krig och naturkrafter. De bägge kulturerna blandades efter en tid. 1000 fvt hade blandreligionen tagit form.

21 Kastsystemet Arierna – härskarklassen. Tillhörde de tre högsta kasten. Den övriga befolkningen tillhörde det fjärde eller stod utanför systemet. Varnas – kastsystemets bakgrund. Delas in i fyra grupper: Präster Krigarna Handelsmän och bönder Tjänare De kastlösa eller oberörbara, de orena


Ladda ner ppt "Religioner från Indien Hinduism, buddism och sikhism Uppstod runt floden Indus för ca fem tusen år sedan. Hindusimen – Har alltid funnits Buddismen - uppstod."

Liknande presentationer


Google-annonser