Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVARKAN, toppen på ett isberg??. INTRODUKTION Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion hos hästar! Kvarkan är anmälningspliktig i Sverige, både.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVARKAN, toppen på ett isberg??. INTRODUKTION Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion hos hästar! Kvarkan är anmälningspliktig i Sverige, både."— Presentationens avskrift:

1 KVARKAN, toppen på ett isberg??

2 INTRODUKTION Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion hos hästar! Kvarkan är anmälningspliktig i Sverige, både vid klinisk misstanke och vid ställd diagnos. Under den senaste tioårsperioden har sjukdomen anmälts från ca 700 gårdar i Sverige. Vilket gör att man kan anta att det rör sig om tusentals hästar i landet som har haft kvarka under dessa år. Drabbade besättningar får ett avbrott i verksamheten som kan pågå i månader på grund av isolering och konvalescens. Kvarkan kan orsaka stort och långvarigt lidande hos den drabbade hästen. Akut ekonomisk kris har drabbat besättningar, ridskolor etc på grund av kvarkan. Kvarkan utgör med andra ord ett reellt hot mot hästarnas välfärd och mot den svenska hästnäringens verksamhet och ekonomi!!

3 Vad är kvarka? Agens: Bakterien Streptococcus equi. Gammal smittsam hästsjukdom, beskrevs redan år 1251! Klassiska symptom: Hängig häst med tjockt snor, hosta, feber och svullna lymfknutor med bölder. ”Mildare form”: kortvarig feber, lite eller inget näsflöde och utan tydliga bölder (vanlig form både i Sverige och utomlands)!! Smittspridning: Direkt eller indirekt kontaktsmitta (snor!) från : - Häst som håller på att bli/är sjuk. - Sjuk häst smittbärare minst 20 dagar (troligen mycket längre! ) efter. att den tillfrisknat. - Dolda smittbärare. Anmälningspliktig sjukdom. Behandling : Isolering, febernedsättande, tvätta ev bölder, dricker!, eventuellet antibiotika. Komplikationer: Lunginflammation, immunoreaktion, bölder kan ge andningsproblem, bölder i andra organ i kroppen (sk kastad kvarka), aborter, tysta smittbärare.

4 Diagnostik Odling av kvarka bakterier från svabb i näshålan blir tyvärr ofta falskt negativa för kvarka på grund av: - få kvarka bakterier finns på nässlemhinnan de först 2-3 dagarna. - andra bakterier växer till på nässlemhinnan och ”döljer” kvarka bakterierna. Nässköljprov och PCR-analys. En molekylärbiologisk metod som spårar smittämnets DNA. Kan även ta sekret från bölder. - 3 gånger större säkerhet att hitta kvarka bakterier hos akut sjuka hästar. - bäst resultat att kombinera med ett odlingsprov. Serologi, påvisande av antikroppar mot kvarka. Antikroppar hittas upp till ett par månader efter smitta. Studier SVA, Gittan Gröndal: - 92% (!) av undersökta hästar var ännu smittbärare efter ”sedvanlig treveckors isolering”. efter kvarka. - 58% av hästarna var smittbärare efter 6 veckors isolering - tysta smittbärare kunde påvisas i upp till 2 år efter det akuta utbrottet = en tickande bomb!!

5 Skydda hästen mot Kvarka (och andra smittor) Karantän- eller välkomststall för nya hästar. Tre veckor. (blodprov ?) Friskintyg på nya hästar till stallet? På tävling/träning så låt inte hästen ha noskontakt med andra hästar. Rengör alltid händer noga, gärna med handsprit efter att du hanterat andra hästar. Använd alltid engångshandskar vid sårvård. Byt kläder och tvätta händer efter att du varit i annat stall. Utrustning ska vara ordentligt rengjord. Egna borstar, grimmor och grimskaft, träns, hinkar och vattenkärl till varje häst. Isolera genast hästar med feber, snuva och hosta eller som har andra tecken på smittsam sjukdom. Ha klara rutiner som respekteras av alla vad som gäller i ditt stall! Skriv in i uppstallningsavtalet vad som gäller vid smitta i ditt stall!!

6 Smittskydd och Isolering Kvarka är mycket smittsamt. Därför är det viktigt att snabbt säkerställa diagnosen för att kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Inga andra medel finns idag att bekämpa kvarka än genom korrekta smittskyddsåtgärder, baserade på rätt kunskap! I Sverige rekommenderar myndigheter och hästsportorganisationer 3 veckors isolering efter genomgången kvarka. Studier i USA, Storbritannien och i Sverige (SVA/SLU) visar alla att dessa rekommendationer är otillräckliga och att nya rutiner gällande hantering av hästar efter kvarkautbrott behövs för ett relevant smittskydd. Om kvarkahästarna har flyttats till ett sjukstall ska det ursprungliga stallet hållas isolerat minst 10 dagar för att säkerställa att inga fler hästar har blivit smittade!

7 Statistik Kvarka 2015, Halland Under den senaste tioårsperioden har antalet kvarka utbrott i hela landet varierat mellan cirka 50 och 120 utbrott per år. Kvarka i Halland 2015 Totalt antal misstänkta indexfall: 17 Konfirmerade streptococcus equi: 6 ” Inte Kvarka”: 11 Streptococcus zooepidemikus: 7 Virus: 1 Okänt agens: 3 2012-14 hade Halland 8-10 misstänkta indexfall per år. 2016 har vi fått inrapporterat 3 misstänkta fall. 1 fall av strept. zooepidemikus och 2 fall utan uppgift om agens.

8 Vad kan vi göra för att STOPPA KVARKAN? INFORMATION till hästfolket! Där finns många aspekter för hästhållare att beakta som tex smittskydd, djurskydd, ekonomi, förstörda tävlings- träningsplaner och inte minst RESPEKT gentemot andra hästägare SMITTSPÅRNING både bakåt och framåt i tiden. Tidigare uppstallning? Var kommer hästen ifrån, import? Har den sjuka hästen varit på tävling, träning? Transporter? Var finns hästar som varit i kontakt med den sjuka hästen? Har någon i stallet varit i kontakt med sjuka hästar? Informera hovslagare, veterinär, massörer, tränare etc! LÄNSSTYRELSEN INFORMERAR regionala ridsportförbundet om misstänkta indexfall??? Hallands Ridsportförbund vidarebefordrar informationen till tävlingsarrangörer, ridskolor och klubbar. TÄVLINGSARRANGÖREN TAR ETT STÖRRE ANSVAR och stoppar eventuella ekipage från smittade stallar. Repressalier? Tuffare veterinärbesiktning? VACCIN? KRONISKA/TYSTA SMITTBÄRARE. Hitta dessa?

9 Vad säger lagen? HYGIENREGLER för alla djurhållare: Reglerna gäller dig som till exempel har en anläggning med livsmedelsproducerande djur,en kennel eller ett häststall. Det är mycket viktigt att alla som har djur eller arbetar med djur försöker förebygga att smittspridning sker både mellan djur och mellan djur och människor. ( SJV Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder avseende hygien m.m för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, K 112) Reglerna gäller dig som till exempel har en anläggning med livsmedelsproducerande djur,en kennel eller ett häststall. Det är mycket viktigt att alla som har djur eller arbetar med djur försöker förebygga att smittspridning sker både mellan djur och mellan djur och människor. Epizootilagen FÖR VETERINÄR gäller: När en veterinär har klinisk misstanke om ”annan anmälningspliktig sjukdom” dvs hästinfluensa typ A, kvarka, virusabort (centralnervös form) och virusarterit, ska detta snarast anmälas till aktuell länsstyrelse, senast inom 5 dagar att indexfall har upptäckts. (SJV föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen, K4) Epizootilagen (bekämpning av vissa smittsamma, anmälningspliktiga sjukdomar sjukdomar)

10 SVENSK TRAVSPORT, HÄSTVÄLFÄRD, 2016-04-19 Det finns en hel del skillnader mellan travet och ridsporten. För det första så gäller travets tävlingsreglemente 24/7, vilket inte ridsportens reglemente gör. I tävlingsreglementet (28§) ges Svensk Travsport och travsällskap rätt att vidta åtgärder som bedöms nödvändiga för att förhindra uppkomst och utbredning av smittosam sjukdom. Dessutom ska tränare, hästägare, lokala epizootigrupper och transportörer följa instruktioner i "Smittskyddsreglemente för Svensk Travsport". Regelverket i sig ger travsporten möjlighet att agera vid smittor. Vid varje travbana/licensområde ska det finnas en lokal epizootigrupp. Normalt består gruppen av 3 personer: en veterinär, sportchefen på travbanan och en tränare. Gruppen bestämmer om de restriktioner som ska vidtas hos den tränare som är drabbad av sjukdom bland hästar, eventuellt med stöd av Svensk Travsport. Sportchefen har möjligheter att informera övriga aktiva i området så de kan vidta förebyggande åtgärder. Informationen kan läggas upp på travbanans hemsida men även massutskick till licensinnehavare är en möjlighet. Både sättet att hantera smittan när den väl händer och informationen till övriga aktiva gör att vi inte får samma hysteri som på ridhästsidan. En del i förklaringen kan också vara en mera "professionell" hästhållning. Mvh Antti Rautalinko veterinär

11 Länsstyrelsen Halland har tillsammans med SVA och Hushållningssällskapet Halland ansökt om projektstöd från landsbygdsprogrammet för: ”KVARKAPROGRAMMET HALLAND” Pilotprojekt i Halland vilket skulle ligga till grund för ett nationellt program för utrotning av kvarka i Sverige under ledning av SVA. Engelsk förebild, STEP ( Startegy To Eradicate and Prevent Strangles, The British horse society, 2011). Studieresa till Storbritannien, utbyte av ideer, inhämtande av kunskap och rutiner. Enkät/intervjuer med stallar i Halland drabbade av kvarka de senaste tre åren. Ta fram enkla rutiner och råd ”när nya hästar kommer till stallet ” för hästhållare. Lägga upp ett bekämpningsprogram med bla serologiska tester av alla hästar i ett stall. Certifikat då alla hästar testat negativt för kvarka minst två gånger. För att hålla detta krävs vissa åtaganden av stallet samt ett ”belöningssystem”. Halland ett lämpligt Pilotlän: - Litet län - Hästtätt, ca 14 000 hästar - Tävlingsnivån en bit över medel, mycket aktiviteter - Mycket transporter av hästar inom länet, utom länet, genom länet, och utomlands - Travbana som ytterligare ökar flödet av hästar i länet MED ANDRA ORD: HALLAND HAR ETT FÖRVÄNTAT HÖGT SMITTRYCK I HÄSTVERKSAMHETEN !

12 VAD KAN VI GEMENSAMT GÖRA? 1.Tror du att det ”mörkas” kvarka ute i stallarna? Vad kan i så fall vara orsaken? 2. Hur kan vi öka smittskyddstänket i hästsporten? 3. Kan tävlingsarrangörer ta ett större ansvar för smittskydd? I så fall hur?

13

14

15


Ladda ner ppt "KVARKAN, toppen på ett isberg??. INTRODUKTION Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion hos hästar! Kvarkan är anmälningspliktig i Sverige, både."

Liknande presentationer


Google-annonser