Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnoskännedom 2 KUR-projektet Södertörn 120524 Christian Johansson Specialist i psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnoskännedom 2 KUR-projektet Södertörn 120524 Christian Johansson Specialist i psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Diagnoskännedom 2 KUR-projektet Södertörn 120524 Christian Johansson Specialist i psykiatri

2 Psykotiska syndrom Psykos Centrala egenskaper Förlust av verklighetsanpassning Flexibilitet Verklighetsprövning Den sjuke delar inte verklighet med sin omgivning Folie à deux Bristande sjukdomsinsikt Sjukdomskänsla Sjukdomsinsikt

3 Psykotiska syndrom Orsaker Schizofreni Vanföreställningssyndrom Drogmissbruk Mani eller depression Organisk sjukdom t ex demens, hjärnmetastaser Medicinering t ex kortison, dopaminagonister Trauma eller svår stress Oklara skäl

4 Psykotiska syndrom Sverige Varje år insjuknar 1500-2000 personer i psykos Medelvårdtiden har minskat från 98-31 dagar under 90-talet Konsekvenser Behandlingsföljsamhet Utredning Uppföljning

5 Schizofreni Ett neurologiskt handikapp

6 Psykotiska syndrom Schizofreni, epidemiologi Livstidsrisk ≈ 1 % Debut: män: 15-25 årsåldern kvinnor: 20-30 årsåldern

7 Psykotiska syndrom Schizofrenisymtom Positiva Negativa Kognitiva Positiva symptom är en förstärkning av normala funktioner Negativa symptom är en förlust av normala funktioner

8 Psykotiska syndrom Schizofrenisymtom Positiva Vanföreställningar Hallucinationer Tankestörningar, Osammanhängande tal Stört beteende Negativa Begränsat känsloregister Minskad tankeaktivitet Minskat tal, ordfattighet Viljelöshet, Minskat målinriktat beteende

9 Psykotiska syndrom Schizofrenisymtom Kognitiva Svårigheter med abstrakt tänkande Bristande uppmärksamhet Nedsatt problemlösningsförmåga Minskad mental flexibilitet Störningar i viljelivet

10 Psykotiska syndrom Social eller yrkesmässig dysfunktion Fungerar påtagligt sämre avseende Arbetsliv Relationer Personlig omvårdnad

11 Psykotiska syndrom Genetik En förälder/ ett syskon≈ 10% Båda föräldrar, enäggstvilling≈ 40-50% Mortalitet Suicid ca 10 % Förkortad livslängd – hjärt-kärlsjukdomar mm

12 Psykotisk syndrom Orsaker till schizofreni Neuro-developmental disorder Genetisk predisposition Icke-familjär schizofreni förlossningsskada Prematuritet Intrauterina infektioner

13

14 Figure 3. The mean standardized scores for intelligence tests at ages 3, 5, 7, 9, and 11 years for adults diagnosed as having schizophreniform disorder (n = 36), mania (n = 20), anxiety/depression (n = 278), and controls (n = 642). Evidence for Early-Childhood, Pan-Developmental Impairment Specific to Schizophreniform Disorder Results From a Longitudinal Birth Cohort Mary Cannon, MD, PhD; Avshalom Caspi, PhD; Terrie E. Moffitt, PhD; HonaLee Harrington, BS; Alan Taylor, MSc; Robin M. Murray, MD, DSc; Richie Poulton, PhD (Arch Gen Psychiatry. 2002;59:449-456)

15

16 Antipsykotiska läkemedel ”neuroleptika”

17 Psykotiska syndrom Antipsykotisk effekt Positiva symtom Förebygger psykosåterfall Effektivt hos två av tre patienter Antidepressiv effekt Seroquel

18 Psykotiska syndrom Antipsykotisk effekt - begränsningar Tveksam effekt mot negativa och kognitiva symtom En av tre har ingen eller liten hjälp Klozapin sista alternativet Biverkningar vanliga Extrapyramidala symtom (EPS) Akatisi: (=kan inte sitta stilla) rastlöshet, “myror i benen”, oro Dystoni: akuta kramper Parkinsonism: stelhet, långsamhet, startsvårigheter, (skakningar) Tardiv dyskinesi: ofrivilliga rörelser, grimaser

19 Biverkningar, fortsättning Psykiska biverkningar Dämpning, avtrubbning, nedstämdhet, oro Hormonella, metabola Viktuppgång, sexuella störningar. Diabetes, hjärtpåverkan

20 Psykotiska syndrom Dosering Bästa dos är individuell! Hur lite är tillräckligt? Individuell utprövning Kontinuerlig behandling med låg dos Minst fem år efter senaste aktiva sjukdomsperiod Blockerar dopaminreceptorer

21 D 2 receptor occupancy in a patient treated with haloperidol decanoate 50mg/ 4 w Control 77%42%

22 Psykotiska syndrom Behandling Behandling Läkemedel Läkemedel Neuroleptika, effekt mot vanföreställningar och hallucinationer 2/3 god effekt. Neuroleptika, effekt mot vanföreställningar och hallucinationer 2/3 god effekt. Genomgång av kognitiva funktionshinder Genomgång av kognitiva funktionshinder Initiativförmåga, problemlösning, organisation och planering Initiativförmåga, problemlösning, organisation och planering Funktionsbedömning av arbetsterapeut Funktionsbedömning av arbetsterapeut Tillämpningsförmågan av kognitiva förmågor i vardagen Tillämpningsförmågan av kognitiva förmågor i vardagen Stöd från kommunal och annan verksamhet för sysselsättning Stöd från kommunal och annan verksamhet för sysselsättning

23 Psykotisk syndrom Bemötande Bemötande Varierande grad av kognitiva funktionshinder Varierande grad av kognitiva funktionshinder Nedsatt koncentrations och uppfattningsförmåga Nedsatt koncentrations och uppfattningsförmåga Rigida tankemönster Rigida tankemönster Nedsatt abstrakt tänkande Nedsatt abstrakt tänkande Nedsatt problemlösningsförmåga Nedsatt problemlösningsförmåga Nedsatt initiativförmåga Nedsatt initiativförmåga Informationen bör vara Informationen bör vara Avgränsad Avgränsad Konkret Konkret

24 Psykotiska syndrom Tvångsvård, LPT Tre förutsättningar: Allvarlig psykisk störning Behov av psykiatrisk heldygnsvård Patienten motsätter sig behandling Två-läkarbedömning Skyndsamt, senast inom 24 timmar Vårdintyg giltigt 4 dygn

25 Psykotiska syndrom LPT Vårdens syfte är att den intagne blir i stånd att frivilligt medverka till erforderlig vård Tvångsåtgärder får användas om de står i rimlig proportion till syftet med vården

26 Psykotiska syndrom LPT formulering § 3 Patienten lider av en allvarlig psykisk störning Patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård Patienten motsätter sig sådan vård eller till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans/hennes samtycke

27 Tack


Ladda ner ppt "Diagnoskännedom 2 KUR-projektet Södertörn 120524 Christian Johansson Specialist i psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser