Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning

2 Vad är autoimmunitet? Förlust av tolerans mot sig själv Organspecifika sjukdomarSystemiska sjukdomar

3 Principiella patogenetiska mekanismer Antikroppar riktade mot specifika vävnadsproteiner Opsonisering och fagocytos av celler Komplement och Fc receptor medierat rekrytering och aktivering av celler (mo, neutro) Förändrad cellfunktion, t ex stimulering av hormon-receptor Immunkomplex Komplement och Fc receptor medierat rekrytering och aktivering av celler (mo, neutro) Makrofag-aktivering, cytokinmedierad inflammation CD4 T celler CD8 T celler Direkt cell-lys, cytokinmedierad inflammation Cellmedierad

4 Antikroppar riktade mot specifika vävnadsproteiner Opsonisering och fagocytos av celler, t ex Autoimmun hemolytisk anemi, autoimmun trombocytopen purpura, Rh-inkompatibilitet FcR C3 C3bR FcR Komplement aktivering C5a, C3a Antigenen kan också vara bundna till en organyta som t ex vid pemfigus vulgaris (antigenet är ett protein i junctions mellan epidermala celler - epidermalt cadhering)

5 Autoantikroppar som ger upphov till onormalt fysiologiskt svar 1. Stimulerande antikroppar Lab: TSH T3, T4 Symptom: Ökad ämnesomsättning Hjärtklappning Viktnedgång Nervositet Feber Diarré Tremor Svettningar Graves sjukdom, thyreotoxikos

6 Autoantikroppar som ger upphov till onormalt fysiologiskt svar 2. Blockerande antikroppar Diagnos: AChR antikroppar Tensilon test Symptom: Muskelsvaghet

7 Immunkomplex medierade sjukdomar Rekrytering av PMN, frisättning av syreradikaler, etc VävnadsskadaCellsönderfallNya antigen exponeras Ex. SLE Deponering i olika vävnader, ex blodkärl, lungor, njurar Immun- Komplex deposition i njuren

8 Patogenetiska mekanismer vid SLE B cell BCR DNA BCR DNA BCR DNA GC-rika delar av DNA binder till TLR 9 och cellen aktiveras Defekta apoptosmekanismer DNAse defekter Defekter i komplementsystemet

9 T cells medierade sjukdomar Delayed-type hypersensitivity reaction Reumatoid artrit Diabetes mellitus

10 Ex: Insulinberoende diabetes mellitus, T cells sjukdom HLADQ  1 57=Asp Resistens Asp bildar saltbrygga till Arg 57=Val, Ser, Ala Saltbrygga formeras inte Molekylen blir instabil Känslighet för diabetes

11

12 Diabetes mellitus Dagliga insulinsprutor Noggrann mathållning Senkomplikationer: Retinopati Nefropati Polyneuropati Ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar Begränsar tillvaron, Risk för hypo/hyperglykemier

13 Autoimmunitet är förlust av tolerans - Vad är det som händer? Priset vi får betala för att ha ett flexibelt immunsystem som kan skydda oss mot en mångfald av patogener är risken för autoimmuna sjukdomar! Men, de flesta autoimmuna sjukdomar debuterar först i vuxen ålder. Kroppens kontrollsystem - toleransmekanismer: 1.Thymus 2.Perifert 3.Benmärg

14 Central tolerans - thymus peptide conc Pos selection Neg selection neglect Export to periphery CD8CD4 Stromal cell APC presenting peripheral Ag Negative selection Death by neglect Positive selection CD4 8 Thymocytes from bone marrow Thymus

15 Antigenpresentation i thymus är en förutsättning för tolerans Aire - autoimmune regulator (transkriptions faktor) presentation av perifera antigen i thymus avsaknad ger upphov till en svår autoimmun sjukdom APECED (autoimmune polyendocrinopathy- candidiasis-ectodermal dystrophy

16 CD4 + CD25 + T regulatoriska celler Utbildas i thymus Uttryck av Foxp3 (transkriptionsfaktor) Högre affinitet än de som genomgår pos selektion Reglerar immunsvaret genom antigen specifik cellkontakt, produktion av IL-10 och TGF-  Avsaknad ger IPEX (immunedysregulatory polyendocrinopathy)

17 Perifer tolerans Överuttryck av antigen - klonal deletion av reactive T cells Låg nivå av antigen - ignorans Regulatoriska T celler (Treg, Tr1, Th3) - standby suppression, - cytokinmedierad suppression av T celler Kostimulation? NK celler NKT celler B celler T cells anergi

18 Vem får autoimmuna sjukdomar och varför? Arv Kön Miljö

19 Vem får autoimmuna sjukdomar och varför? Multipla gener, ex RA, SLE, diabetes Enstaka mutation, ex APS (Autoimmune Polyglandular Syndrome) (Aire) Enstaka mutation, ex APS (Autoimmune Polyglandular Syndrome) (Aire) IPEX (immunodysregulation polyendocinopathy and eneteropathy X-linked (Foxp3) IPEX (immunodysregulation polyendocinopathy and eneteropathy X-linked (Foxp3) Genetik MHC

20 Kön Unga kvinnor, Sjuka av östrogen Äldre kvinnor Friska av östrogen

21 Miljö Läkemedel ex procainamid Tungmetaller - guld, kvicksilver Mineralolja? Infektioner – aktivering av ”bystander cells” via co- stimuleratoriska molekyler och mitogener Specifika effekter av patogenerna som t ex förhindrar apoptos, ändrar balansen i cytokinproduktionen Molecular mimicry Vanligen övergående autoimmuna tillstånd, men……. Rätt mikrobiellt tryck tidigt i livet skyddar?

22 Immunomodulation

23 Fibroblast Ledhinnecell Vad händer i leden? Fara Enzymer Signalämnen TNF, IL-1 B cell T cell Reumatisk faktor Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Nytt blodkärl T cell Vit Blodkropp 007 Vit Blodkropp 007 Brosk Ben T cell Vit Blodkropp 007 APC

24 Ospecifika (oftast äldre) läkemedel Anti-inflammatoriska läkemedel Kortison Cellgifter (ex metotrexate) Annat, ex klorokinfosfat, guldbehandling Fördelar: Välkända, effektiva Nackdelar: Biverkningar ErsättningsämnenInsulinThyroideahormoner

25 Fara Enzymer Signalämnen TNF, IL-1 Fibroblast Ledhinnecell Vad händer i leden? B cell T cell Reumatisk faktor Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Nytt blodkärl T cell Vit Blodkropp 007 Vit Blodkropp 007 Signalämnen

26 Specifika läkemedel (nyare) Signalämneshämmare (cytokinhämmare) Fördelar: Effektiva, specifika, få andra celler i kroppen påverkas Nackdelar: Dyra, biverkningar (infektioner), nya

27 Fara Enzymer Signalämnen TNF, IL-1 Fibroblast Ledhinnecell Vad händer i leden? B cell T cell Reumatisk faktor Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Nytt blodkärl T cell Vit Blodkropp 007 Vit Blodkropp 007 Signalämnen

28 Ta bort vissa celltyper B celler (Mabthera) Antigenpresenterande celler T celler (hjälparceller)

29 Fara Enzymer Signalämnen TNF, IL-1 Fibroblast Ledhinnecell Vad händer i leden? B cell T cell Reumatisk faktor Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Nytt blodkärl T cell Vit Blodkropp 007 Vit Blodkropp 007

30 Fler tänkbara sätt att behandla på Förhindra att vita blodkroppar kan vandra ut från blodet Förhindra att nya blodkärl bildas Förhindra ohämmad överlevnad av ledhinneceller Förhindra enzymernas verkan Lugna ner immunförsvaret, CTLA4-Ig Tillförsel av inflammationshämmande signalämnen Autolog benmärgstransplantation

31 Fara Enzymer Signalämnen TNF, IL-1 Fibroblast Ledhinnecell Vad händer i leden? B cell T cell Reumatisk faktor Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Fibroblast Ledhinnecell Nytt blodkärl T cell Vit Blodkropp 007 Vit Blodkropp 007

32 Vilka utmaningar står vi inför? 1.Att förstå varför man blir sjuk och identifiera personer som kommer bli sjuka och förhindra sjukdom 2.Bota sjukdomen så att patienten blir helt symptomfri 3.Finna markörer så att man vet hur aggressiv sjukdom en person kommer att få och skräddarsy behandlingen 4.Effektiv lindring/behandling av sjukdom med läkemedel/vaccin som ej ger en generell nedsättning av hela immunförsvaret

33 Kommer vi kunna bota autoimmuna sjukdomar? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser