Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsundersökning Besökande Tyskar sommaren 2015 Swedish Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsundersökning Besökande Tyskar sommaren 2015 Swedish Gotland."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsundersökning Besökande Tyskar sommaren 2015 Swedish Gotland

2 Agenda Introduktion Metod och urval Resultat Slutsatser

3 Introduktion Kartan visar tyskarnas andel av den regionala turismen (baserat på gästnätter) Mindre än två procent av det totala antalet gästnätter på Gotland utgörs i dagsläget av tyskar - SCB

4 Introduktion Tabellen visar att tyskar står för näst flest gästnätter i Sverige 2 599 000 övernattningar Spenderar omkring 650 sek person och dag under sin vistelse i Sverige (SCB)

5 Introduktion Antal tyska besökare på Gotland Drygt 7 500 tyska besökare kommer med färjan årligen Siffror från flyget saknas

6 Introduktion Gotland har en kort turistsäsong med en peak i andra halvan av juli Få besökare kommer efter medeltidsveckan Tyska högsäsongen ligger sent och har sin peak i augusti De tyska besöken ligger i genomsnitt två till tre veckor senare jämfört med övriga besök Statistiken till höger från Destination Gotland – Visar besökare som befinner sig på Gotland vid olika tidpunkter under året. Hög- säsongen märks tydligt. Besökssäsongen på Gotland 60 000 besökare befinner sig på Gotland runt 20 juli

7 Metod och Urval

8 Metod och urval 489 godkända enkätsvar som ingått i analysen 183 har inkommit via personlig kontakt på camping, hotell och vandrarhem 306 har inkommit digitalt via utskick från Destination Gotlands bokningssystem Bedömningen är att svarsfrekvensen i den första gruppen som fått göra undersökningen på plats är hög Den digitala undersökningen har nästan 30 procent svarsfrekvens vilket är exceptionellt högt

9 Metod och urval Enkäterna har med få undantag fyllts i fullständigt och till synes korrekt Vi kan inte se något större bortfall av en grupp som exempelvis ansett det varit otydligt eller jobbigt att fylla i undersökningen Den huvudsakliga svaghet som finns i urvalet även om den kompenseras till viss del via det digitala utskicket är boendeformen Hotell som är underrepresenterad I och med utskicket via Destination Gotland blir flygets resenärer underrepresenterade

10 Metod och urval – vad innebär detta? 489 svar ger en god grund för sammanställning/analys av samtliga frågor Vi kan göra analyser utifrån Hotell men vi kan inte vara lika ”säkra” på resultatet som om vi tittar på Camping-segmentet Vandrarhem har för liten volym för att kunna studeras enskilt

11 Resultat Undersökning

12 I vilket förbundsland bor du?

13 Resultat - Besökarnas härkomst Norra Tyskland starkt överrepresenterat Inklusive Berlin och (Bremen) Det är i genomsnitt 2,5 gånger vanligare att en ”nordtysk” reser till Gotland jämfört med ”genomsnittstysken” Förutom dessa stater så syns en liten avtrappning från norr till söder En delstat sticker ut negativt

14 Nordrhein-Westfahlen (18 miljoner innevånare) Tysklands folkrikaste förbundsstat Reser endast till Gotland i hälften så många fall som genomsnittstysken Resultat - Besökarnas härkomst

15 Ålder, kön och hur många är ni i resesällskapet? Reser ni med barn under 18 år i resesällskapet?

16 Resultat - Kön & Ålder

17 Resultat – Resesällskap % %

18 Hur lång tid i förväg planerade du resan? Hur många nätter planerar ni att stanna?

19 Resultat – Reseplanering (månader innan avfärd)

20 Fråga kring boende har inte ställts i enkäten men har besvarats genom att utgå ifrån undersökningsställe samt funnits med i webenkäten. Resultat – Boende

21 7 respektive 14 dagar vanligaste reslängderna Genomsnittlig restid 9 dagar Resultat – Antal övernattningar

22 Vanligaste reslängden 3 dagar – Hotell 14 dagar Camping/Stuga Genomsnittlig restid Drygt 5 dagar för Hotell Drygt 14 dagar för Camping Resultat – övernattningar Hotell & Camping

23 Hur mycket beräknar ni att spendera per person under er vistelse på Gotland

24 Budget – tyska resenärer Den tyske turisten gör i genomsnitt av med 750 € per person under sitt Gotlandsbesök Motsvarar 7000 sek Camping och hotellresenärer gör båda av med 7000 sek under sitt besök Camping stannar längre men gör av med mindre per dag Hotellresenär konsumerar mer per dag men under färre dagar Beräkningen utgår ifrån medelvärdet i respektive svarsintervall. Exempelvis ges intervallet 250 – 750 värde 500. Mer än 2000 ges värde 2000 även om det sannolikt har ett högre medelvärde. Beräkningen ligger i linje med SCBs siffror för tyska konsumtionen i Sverige som helhet

25 Värdet av den tyska turismen - 46 miljoner 7500 tyskar kommer till Gotland 80 procent är vuxna 20 procent är barn De vuxna gör i genomsnitt av med 7000 sek under vistelsen på Gotland Barnen antas göra av med 40 procent av detta dvs 2 800 Värdet av den tyska turismen blir således 46 miljoner Vuxna står för 42 miljoner / Barnen för 4,2 miljoner Fördelningen mellan vuxna och barn liksom totala antalet resenärer kommer ifrån Destination Gotlands data medan budgeten är ett direkt resultat av undersökningen. Tillkommande resenärer med flyg är inte medräknade i detta då data saknas.

26 Har ni besökt Gotland tidigare? Hur blev ni uppmärksamma på Gotland som resmål?

27 Resultat – tidigare besök Lite drygt 30 procent uppger att de besökt Gotland tidigare Närmare 70 procent är förstagångsbesökare

28 Resultat – kännedom om Gotland I topp Vänner Internet Film och TV-serier Tidningar I botten Sociala Medier Turistmässa Resebyrå %

29 Vad är viktigt för dig med en sommarsemester på Gotland? (Imagefaktorer)

30 Resultat - Imagefaktorer % % %

31 % %

32 Jag är nöjd med min semester på Gotland. Kommer ni rekommendera Gotland som turistmål för vänner och bekanta? Kommer ni besöka Gotland igen?

33 Resultat – Nöjda med sin vistelse %

34 Resultat – Planer på återbesök %

35 Tyskarna rekommenderar Gotland till vänner och bekanta %

36 Slutsatser

37 Slutsatser – Betydande värde Den tyska turismen är värdefull och genererar intäkter motsvarande 46 miljoner i dagsläget (troligen mer då flygets passagerare ej finns med) Det motsvarar vad 131 000 kryssningsresenärer beräknas spendera under sina besök på Gotland 350 sek/besök – Turismens Utredningsinstitut i Göteborg (2008)

38 Slutsatser - Resväg Resvägen har en stor påverkan på den tyske besökaren Schleswig Holstein och de nordliga staterna är kraftigt överrepresenterade Möjligen kan också Hansan ha en bidragande orsak till detta Kiel – Visby kan klaras på en dags resande medan exempelvis Berlin - Visby kräver två dagar i de fall resan sker med bil

39 Slutsats – Potential Det finns en potential att öka det tyska resandet till Gotland Låg andel tyska turister jämfört med Småland och Öland De tyskar som besöker Gotland är mycket nöjda De tyska resenärerna förlänger turistsäsongen

40 Slutsats – Resenär 45-64 Reser utan barn Reser i par Från Norra Tyskland Kommer i slutet av Sommaren Bor på Camping/Stuga Stannar i genomsnitt 9 dagar Spenderar 7000 sek under besöket Har inte besökt Gotland tidigare Har fått tips av vänner att åka till Gotland Natur / Kultur samt Café och restaurangbesök är i fokus Är nöjd med sitt besök och kommer besöka Gotland igen Kommer rekommendera Gotland som resmål för vänner och bekanta Affärskonsult Gustav Melén AB

41 Tack Affärskonsult Gustav Melén AB


Ladda ner ppt "Marknadsundersökning Besökande Tyskar sommaren 2015 Swedish Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser