Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2001-05-03Bolagsstämma Lennart Simonsson, verkställande direktör: År 2000 – En strategisk fullträff Broströms bolagsstämma 2001 Lilla Bommen Konferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2001-05-03Bolagsstämma Lennart Simonsson, verkställande direktör: År 2000 – En strategisk fullträff Broströms bolagsstämma 2001 Lilla Bommen Konferens."— Presentationens avskrift:

1 2001-05-03Bolagsstämma Lennart Simonsson, verkställande direktör: År 2000 – En strategisk fullträff Broströms bolagsstämma 2001 Lilla Bommen Konferens Center

2 2001-05-03Bolagsstämma För ett år sedan... Broström i det nya millenniet - strategin ger utdelning Omstruktureringen tar fart efter ett avvaktande 1999 Broström skall vara ledande i utvecklingen Målet:20% tillväxt 12% avkastning på sysselsatt kapital Vi är redo för nästa steg

3 2001-05-03Bolagsstämma Disposition 2000 i sammandrag –Shipping –Marine & Logistics Services Strategin leder rätt –Konsolideringen fortsätter –Miljö och säkerhet i fokus –Den svenska sjöfartspolitiken Första kvartalet 2001 Framtidsutsikter

4 2001-05-03Bolagsstämma Shipping

5 2001-05-03Bolagsstämma Marknad Shipping 2000 Stark världsekonomi Ökad oljekonsumtion Kall amerikansk vinter Stigande oljepriser Låga i nivåer i oljedepåer Fokus på kvalitet och säkerhet Fortsatt konsolidering bland kunder Ökat ”just-in-time-tänkande”

6 2001-05-03Bolagsstämma Nyckelhändelser Shipping 2000 Leveranser av 4 nya fartyg Strategiska samarbeten –Donsötank –Erik Thun –Rigel Schiffahrts Totalt 10 nya fartyg tillförda flottan Avveckling av Bulksjöfart och 55’ dwt-segmentet Fortsatt arbete för ökad kostnadseffektivitet Ny koncerngemensam profil

7 2001-05-03Bolagsstämma Marine & Logistics Services 2000 Bulk Logistics –15% organisk tillväxt –Ny terminal i Oxelösund –ISO 14001 Resebyrå –Förvärv av Travel Plan –Tydlig resultatförbättring Ship Agencies och Oljehandel –Stabil utveckling

8 2001-05-03Bolagsstämma 2000 i sammandrag Nettoomsättning: 2 498,7 Mkr (2 033,9) Rörelseresultat: 499,1 Mkr (90,3) Rörelsemarginal (EBIT): 20,0% (4,4) Resultat efter finansnetto: 319,1 Mkr (-29,9) Avkastning på sysselsatt kapital: 16,4% (5,2) Justerad soliditet: 31,1% (27,4) Andel i Alectas (fd SPP) överskott: 152,7 Mkr

9 2001-05-03Bolagsstämma Utveckling 2000 kvartalsvis

10 2001-05-03Bolagsstämma Uppgifter per aktie Resultat efter finansnetto: 11,08 kr (-1,04) Resultat efter skatt: 7,52 kr (-1,00) Eget kapital: 38,09 kr (29,90) Föreslagen utdelning: 2,00 kr (0,25) Börskurs vid årets slut: 18,40 kr (11,70) Direktavkastning:10,9 % (2,1)

11 2001-05-03Bolagsstämma Kursutveckling 2000-2001

12 2001-05-03Bolagsstämma Börsens vinnare 12 mån (19/4) Elekta (A)+143% Broström (O)+125% Q-Med (O)+100% Concordia(O)+90% Perbio Science (O)+87% Getinge (A)+73% Nefab (O)+72% Gotland (O)+64% Nobel Biocare (A)+60% Platzer (A)+60%

13 2001-05-03Bolagsstämma Broström Logistics Index

14 2001-05-03Bolagsstämma Fortsatt konsolidering av olje- och kemikalieindustrin Samgående mellan Chevron och Texaco Methanex förvärv av Saturn Methanol och ICIs metanolrörelse Phillips bud på Tosco Totalt ett 10-tal förvärv och fusioner sedan 1998

15 2001-05-03Bolagsstämma Fusionerna påverkar logistiken Koncentration på kärnverksamheter Partnerskap med globala logistikoperatörer Försäljningar och nedläggningar av raffinaderier Rationaliseringar i depånätverk Ökat ”just-in- time-tänkande”

16 2001-05-03Bolagsstämma Strukturaffärer i branschen Europeisk kemikalietanksjöfart -Samriskbolag mellan Vopak Chemical Tankers och Essberger Europeisk produkttanksjöfart -Ytterligare fartygsägare anslöt till Maersks pool Global produkt- och kemikalietanksjöfart -Fusion mellan Odfjell och Seachem -JO Tankers samarbete med De Poli samt förvärv av Kompass -Stelmars förvärv av Ospreys produkttankerflotta -Bildande av Dorado Tankers i Fjärran östern – Heidmar poolledare

17 2001-05-03Bolagsstämma Erfarenhet av strukturaffärer 1990United Tankers bildas. 1991United Tankers förvärvar Vingatank. 1992Strategiskt samarbete med Donsötank. 1998Förvärv av Van Ommeren Tankers och Van Ommeren Iver Ships (40%). 1999Samarbete med Erik Thun. 2000Fördjupade strategiska samarbeten med Donsötank och Erik Thun. Nytt strategiskt samarbete med Rigel Schiffahrts. 2001Iver Ships i samarbete med Mitsui O.S.K. Lines.

18 2001-05-03Bolagsstämma Global närvaro

19 2001-05-03Bolagsstämma Världens oljekonsumtion fördelad på regioner

20 2001-05-03Bolagsstämma Fokus på kvalitet och säkerhet Erikakatastrofen en väckarklocka Ievoli Sun ytterligare en påminnelse IMO har utarbetat riktlinjer för skrotning av allt enkelskrovigt tonnage EU och europeiska länder går före Olje- och kemikalieindustrin driver utvecklingen

21 2001-05-03Bolagsstämma Skrotningstakten ökar

22 2001-05-03Bolagsstämma En modern flotta

23 2001-05-03Bolagsstämma Ledande på säkerhet

24 2001-05-03Bolagsstämma Den svenska sjöfartspolitiken TAP-avtal för tillfälligt anställd personal Nettolönesystem Tonnageskatt?

25 2001-05-03Bolagsstämma Kostnadseffektivitet och synergier Åtgärdsprogram –Ny organisation –Gemensam marknadsföring –Samordnade inköp Samarbetsavtal ger nya möjligheter Nästa steg - QHP och IT Effektiva transportmönster en förutsättning

26 2001-05-03Bolagsstämma Broströms strategi i korthet Ledande inom logistik för olje- och kemikalieindustrin Tillväxt genom ökad kontraktstäckning, geografisk expansion och företagsförvärv Partnerskap med industriella kunder Fokus på kvalitet och säkerhet Kostnadseffektivitet och skalfördelar Samarbete med Vopak

27 2001-05-03Bolagsstämma Omsättning & resultatutveckling Genomsnittlig tillväxt:>19% Genomsnittlig ROCE:>12%

28 2001-05-03Bolagsstämma Kvartalsrapport Fortsatt stark fraktmarknad under första kvartalet –Nettoomsättningen uppgick till 667,4 Mkr (557,9), en ökning med 20% –Rörelseresultat (EBIT) 157,1 Mkr (29,5) * –Resultat efter finansnetto 132,7 Mkr (-5,1) * –Vinst före skatt 4,60 kr per aktie (-0,18) * –Vinst efter skatt 3,16 kr per aktie (-0,16) * –Räntabilitet på sysselsatt kapital 23,3% (5,6 %) * *) 1:a kvartalet 2000 exklusive Alecta överskottsmedel

29 2001-05-03Bolagsstämma Kvartalsrapport Expansion och konsolidering –Ytterligare ett tankfartyg beställt tillsammans med Donsötank –Marknadssamarbete med Mitsui OSK Lines –Broström medverkar till bildandet av nytt skeppsmäkleri i Australien Disponibel likviditet 511 Mkr (395 Mkr vid årsskiftet) Utsikterna för resten av året fortsatt goda

30 2001-05-03Bolagsstämma Kvartalsrapport

31 2001-05-03Bolagsstämma Framtidsutsikter - marknaden Viss ekonomisk avmattning Ökat ”just-in-time-tänkande” Fortsatt fokus på kvalitet och säkerhet Räntesänkningar Omstruktureringen av produkt- och kemikalietanksjöfarten tar fart

32 2001-05-03Bolagsstämma Framtidsutsikter - Broström Aktiv aktör i strukturomvandlingen Fokus på kvalitet och säkerhet Fortsatt arbete för ökad kostnadseffektivitet Utvecklat partnerskap med industriella kunder Ökad kontraktstäckning

33 Tillväxt och lönsamhet


Ladda ner ppt "2001-05-03Bolagsstämma Lennart Simonsson, verkställande direktör: År 2000 – En strategisk fullträff Broströms bolagsstämma 2001 Lilla Bommen Konferens."

Liknande presentationer


Google-annonser