Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen

2 Innehåll Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ Periodskattedeklaration Sista inlämningsdag Rättelse Försening och försummelse Skattekonto Vad är ett Skattekonto? Kontoutdrag Terminologi Räntor Användningsordning för betalningar och krediteringar Återbäring Saldoanmärkningar Betalningssvårigheter Årsanmälan 2

3 Deklaration av skatter på eget initiativ Med skatter på eget initiativ avses bl.a. moms och arbetsgivarprestationer. Skatter på eget initiativ ska deklareras till Skatteförvaltningen med en periodskattedeklaration.periodskattedeklaration Deklarationsperioden kan vara en månad, ett kvartal eller ett kalenderår. Arbetsgivaruppgifter kan dock inte meddelas en gång per kalenderår. En periodskattedeklaration ska lämnas in för varje redovisningsperiod även då verksamhet inte bedrivits under redovisningsperioden. 3

4 Periodskattedeklaration 4

5 En periodskattedeklaration kan lämnas in elektroniskt i tjänsten Skattekonto via Tyvi-serviceleverantörer i tjänsten Palkka.fi (endast arbetsgivarprestationer) i tjänsten Ilmoitin.fi på papper 5

6 Sista inlämningsdag för en periodskattedeklaration Den sista inlämningsdagen för e- deklarationer är den 12:e i månaden. Den sista inlämningsdagen för en deklaration på papper är den 7:e i månaden. januarifebruarimars 7: e 12: e T.ex. för periodskattedeklarationer som ska ges för mars månad OBS! Deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet. OBS! Deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen på det utsatta datumet. Viktiga datum 6

7 Rättelse av en periodskattedeklaration En felaktig periodskatteuppgift ska rättas med en tilläggsdeklaration som ska ges för samma redovisningsperiod, dvs. en ny periodskattedeklaration. Med tilläggsdeklarationen ska man meddela endast de uppgifter som ändrats och endast beloppet på ändringen, dvs. skillnaden jämfört med den tidigare uppgiften (plus eller minus). Exempel på rättelse av en deklaration 7

8 Försenad periodskattedeklaration Om en deklaration tas emot för sent, påförs en förseningsavgift. Förseningsavgiften påförs enligt en årlig räntesats på 15 %. En avgift räknas för varje skatt som deklarerats för sent. Förseningsavgiften räknas från den dag som följer den utsatta dagen för deklarationen fram till den dag då deklarationen anlänt. 123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031 januarifebruarimars Den moms som ska deklareras för januari 2014 uppgår till 5 000 euro. En deklaration har lämnats in elektroniskt 23.3.2014 Inlämningsdagen för en deklaration på papper är 7.3 och 12.3 för e- deklarationer. Förseningsavgiften räknas enligt den årliga räntesatsen på 15 % för tiden 13.3–23.3.2014, dvs. 22,60 euro. 8

9 Försenad periodskattedeklaration En förseningsavgift påförs även för ett skattebelopp som meddelats med en tilläggsdeklaration om tilläggsdeklarationen gjorts efter den utsatta dagen. En förseningsavgift påförs för en periodskattedeklaration som lämnats in för sent, även om skatt inte ska betalas (t.ex. om man lämnat in en "ingen verksamhet"- eller "ingen löneutbetalnings"-deklaration eller om skattebeloppet är negativt). Minimibeloppet på en förseningsavgift är 5 euro per skatteslag, medan maximibeloppet är 15 000 euro per skatteslag. Förseningsavgiften antecknas som en förpliktelse på skattekontotutdraget. 9

10 Försummelse av periodskattedeklaration Om en periodskattedeklaration inte lämnas in inom den utsatta tiden, uppskattar Skatteförvaltningen skattebeloppet. En försummelse av deklarationsskyldigheten leder också till att skatteförhöjning påförs. Om ett företag helt låter bli att lämna in en deklaration, kan Skatteförvaltningen avlägsna det från förskottsuppbördsregistret. 10

11 Betalning till skattekontot Skatter på eget initiativ ska betalas till skattekontot. Förfallodagen är den 12:e i månaden, dvs. den allmänna förfallodagen. När man gör en betalning ska man använda skattekontots referensnummer, som är kundspecifikt och bestående. Man ska betala moms och det sammanlagda beloppet på arbetsgivarprestationer till skattekontot. Man kan beakta negativ moms då man gör betalningen. 11

12 Skattekonto 12

13 Vad är ett skattekonto? skatt.fi/skattekonto Skattekontot är en sammanställning över betalarens skatter på eget initiativ: betalningen av skatter och periodskattedeklarationer. Ett skattekonto innehas av alla som deklarerar och betalar skatter som hör till skattekontoförfarandet till ett skattekonto. Skattekontot visar hur mycket skatt som ska betalas och det belopp som Skatteförvaltningen återbär. 13

14 Kontoutdrag ur skattekontot Ett skattekontotutdrag skapas en gång per månad tio dagar efter den allmänna förfallodagen. Skattekontoutdraget finns i tjänsten Skattekonto, och på begäran kan kontoutdraget skickas på papper per post. Det är viktigt att granska kontoutdraget. 14

15 Terminologi för skattekontot Kontotransaktion = en transaktion som bokförts på skattekontot och som höjer eller sänker saldot. Kreditering = en betalning, skatteåterbäring eller ett annat belopp till förmån för kunden. Förpliktelse = en skatt, en betalning eller ett annat belopp som ska betalas till Skatteförvaltningen. Saldo = skillnaden mellan betalade och deklarerade skatter. 15

16 Skattekontoräntor Krediteringsränta räknas för ett positivt saldo (plussaldo). Dröjsmålsränta räknas för ett negativt saldo (minussaldo). Dröjsmålsräntan på en skatt räknas från den dag som följer förfallodagen fram till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan på skatteförhöjning, en förseningsavgift och en försummelseavgift räknas från dagen efter förfallodagen för ett debiteringsbeslut fram till betalningsdagen. 16

17 Användningsordning för betalningar och krediteringar Användningsordningen för betalningar och krediteringar har fastställts i lag. Periodskatteuppgifter och betalningar bokförs dagligen på skattekontot. Transaktioner som förfaller till betalning senare syns på skattekontot som framtida kontotransaktioner. 17

18 Återbäring från skattekontot Ett positivt saldo på skattekontot återbärs till en kund. Mer information: betalning av aterbäring från skattekontot betalning av aterbäring från skattekontot Återbäring betalas inte om uppgifterna om bankförbindelsen är bristfälliga eller om periodskattedeklarationer eller utredningar fattas. 18

19 Saldoanmärkningar på skattekontot Det finns en anmärkning om obetalda skattekontoförpliktelser på skatteutdraget först en saldoanmärkning i flera fall ännu en andra anmärkning sedan ett meddelande om att det belopp som fattas överförs till indrivning. Avgifter (förpliktelser) som överförts till indrivning kan inte betalas till skattekontot 19

20 Betalningssvårigheter Ingen betalningspåminnelse skickas för rater som förts bort från skattekontot. Om skatten inte betalas, skickas den till utsökning. Innan skatten skickas till utsökning är det möjligt att begära ett betalningsarrangemang av Skatteförvaltningen. En begäran om betalningsarrangemang kan framföras elektroniskt: skatt.fi/betalningsarrangemang skatt.fi/betalningsarrangemang 20

21 Årsanmälan En arbetsgivare ska lämna in en årsanmälan om de löner som betalats ut under kalenderåret. Med specifikationen i årsanmälan meddelar man bl.a. personbeteckningen för en löntagare, den utbetalda bruttolönen, den verkställda förskottsinnehållningen och de lagstadgade avgifter som tagits ut av löntagaren. Löneuppgifterna för löntagarna i de förhandsifyllda skattedeklarationerna grundar sig på arbetsgivarnas årsanmälningar. 21


Ladda ner ppt "Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser