Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Miljödepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Miljödepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Miljödepartementet

2 Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Genomförs i bred samverkan med övriga samhället Sverige får en ledande roll i den globala omställningen till en grön ekoeffektiv ekonomi

3 Miljödepartementet Utfasning av fossil energi Första industriland: Konkret väg för fasa ut fossil energi Hälften av energin förnybar om tio år Tio-dubbling av vindkraften Koldioxidfri elsektor Avveckling av fossil energi i uppvärmning inom tio år Fossiloberoende fordonsflotta om tjugo år

4 Miljödepartementet Klimatförändringarna händer nu Medeltemperaturen ökar 0,2 grader C på tio år, redan nu Isarna i Arktis smälter betydligt fortare än vad forskningen förutspått Stormar och skogsbränder blir värre och starkare Nya forskningsrapporter indikerar att mer krävs för att begränsa klimatförändringarna.

5 Miljödepartementet Klimatförändringarna är kanske den största utmaningen för vår generation

6 Miljödepartementet Stora satsningar på forskning och utveckling Andra generationens biodrivmedel Elfordon och batteriteknik Utvecklingssamarbete med bilbranschen

7 Miljödepartementet Vad styr valet av styrmedel? Förorenaren ska betala för sina utsläpp Styrmedlen ska vara samhällsekonomiskt effektiva –Stegvis och varsamma skattehöjningar –Generella styrmedel som CO 2 -skatt är att föredra Skattehöjningar ska inte drabba företag och hushåll –För hushållen balanseras skattehöjningar med sänkningar av inkomstbeskattningen –För företagen balanseras skattehöjningar med sänkningar av företagsbeskattningen

8 Miljödepartementet Styrmedel riktade mot fordon Skattebefrielse under fem år för miljöbilar Höjd fordonsskatt efter utsläpp, från 15 till 20 kronor per gram CO2. Bindande utsläppskrav på fordon Utvecklingsbolag (3 miljarder kr) Första investering på 60 Mkr i Powercell AB för att starta produktion av bränsleceller

9 Miljödepartementet Ekonomiska styrmedel Skattebefrielse förnybara drivmedel Höjd dieselskatt 20 öre/liter 2011 Höjd dieselskatt 20 öre/liter 2013 Koldioxidskatten ska höjas motsvarande utsläppsminskningar på 700 000 ton Ökad låginblandning - Genomförande av EU bränslekvalitetsdirektiv

10 Miljödepartementet Åtgärder för att öka utbudet av förnybart Alla tankställen med försäljning över 1000 m3 -> krav på minst ett förnybart bränsle 150 mkr avsatta till stöd till biogaspumpar

11 Miljödepartementet Framtiden

12 Miljödepartementet El-bilar och hybrider Troligen det viktigaste drivmedlet för framtiden Energimyndigheten föreslår att stödet till elfordon och laddhybrider ska ökas Ett nationellt demonstrationsprogram föreslås Utbyggnad av laddinfrastruktur

13 Miljödepartementet Förnybara drivmedel Stor utvecklingspotential i Sverige 800 mkr till tre demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel Hållbarhetskriterier mycket viktiga

14 Miljödepartementet Biogas Ett förnybart bränsle och när avfall/gödsel rötas minskar utsläppen av växthusgaser 200 mkr inom landsbygdsprogrammet 150 mkr biogasstöd till större projekt En sammanhållen biogasstrategi är på väg

15 Miljödepartementet Utvecklingsvägar mot fossiloberoende Ökad energieffektivitet Förnybara bränslen / eldrift

16 Miljödepartementet En vision och ett scenario Ett framtidsscenario för hur en fossiloberoende fordonspark skulle kunna se ut år 2030. Ska ses som ett exempel för att visa på hur visionen ”Fossiloberoende 2030” skulle kunna förverkligas.

17 Miljödepartementet Fordonsflottan 2030 Fordonsparken byts ut på ca 15 år. Omställningen inleds på allvar senast 2015 Fordon som kräver fossila bränslen fasas ut Elfordon och hybrider tar över marknaden på bred front runt 2018-2020 Biobränslen ersätter fossilbränslen 2020- 2030.

18 Miljödepartementet Lätta fordon Drivs till största delen med el Rena elbilar i befolkningsentra Hybridfordon ersätter dagens familjebil, (mest eldrift, men även biodrivmedel) Effektiva förbränningsmotorbilar (biobränsle) i långväga trafik

19 Miljödepartementet Tunga Fordon Flytande bränslen dominerar – andra generationens biobränslen cellulosa baserade En del går på biogasdrift – inte minst bussar Många fordon är hybrider och kan även gå på eldrift (distributionstrafik & stadsbussar)

20 Miljödepartementet Klimatneutrala drivmedel nödvändiga För att det 2030 ska finnas ett tillräckligt utbud av förnybara klimatneutrala bränslen krävs att det finns storskaliga produktionsfabriker senast 2020. Det innebär att fullskaliga utvecklings- anläggningar måste börja byggas redan nästa mandatperiod

21 Miljödepartementet Även näringslivet bär ansvar för klimatet Politiska beslut är inte tillräckliga Det behövs delaktighet från näringslivet Den nordiska modellen, med engagemang från alla parter, kan inspirera till globala klimatlösningar


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Miljödepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser