Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 1 AVTALSPENSION SAF-LO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 1 AVTALSPENSION SAF-LO."— Presentationens avskrift:

1 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 1 AVTALSPENSION SAF-LO

2 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 2 AVTALSPENSION SAF-LO Från 25 år Gäller oavsett anställningsform Premie per år (successiv höjning till år 2012) - 3,9% av lön ≤ 7,5 ibb -6,0% av lön > 7,5 ibb Premiebefrielse vid - sjukdom / livränta enligt LAF - föräldraledighet (13 mån) Individuellt val av förvaltare Flexibelt pensionsuttag Fora administrerar AMF Pension förvaltar- intjänade pensionsbelopp t o m -95 - avtalspension 96 - 97 - ej gjorda val Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier

3 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 3 PENSIONSPREMIEN - fr o m år 2008 ÅrPremie % Lön ≤ 7,5 ibb *Lön > 7,5 ibb * 20083,96,0 20094,012,0 20104,118,0 20114,324,0 20124,530,0 * 7,5 ibb = 360 000 kr/år

4 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 4 PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN Ingår Kontant bruttolön Semesterersättning via semesterkassa Ingår ej Kostnadsersättningar eller Skattepliktiga förmåner (t ex traktamente, subventionerad kost) Ingen lönegräns

5 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 5 PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Under anställning Pensionspremie betalas av försäkringen (25 – 65 år) Gäller vid - sjukdom - livränta enligt LAF - föräldraledighet (max 13 mån) Efter anställning Efterskydd under 90 kalenderdagar (endast sjukdom)

6 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 6 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd

7 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 7 AVTALSPENSION SAF-LO - jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek -andelarnas värde

8 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 8 AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension - med återbetalningsskydd - utan återbetalningsskydd Familjeskydd - 1 eller 2 fbb/år - 5 år - fast premie * Förmånstagare - make/a - sambo - barn * 543 kr per fbb och år

9 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 9 AVTALSPENSION SAF-LO -exempel Årslön 200 000 kr Pensionspremie 3,9% 7 800 kr Familjeskydd 2 fbb- 1 086 kr Till avtalspension 6 714 kr

10 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 10 EJ VAL - konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd AMF Pension förvaltar

11 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 11 VÄRDEBESKED Arbetsgivare Lön Pensionspremie Redovisning + intjänad pension + värdeutveckling - kostnader =Totala aktuella värdet av pensionssparandet STP Pensionsbelopp + Avtalspension 96-97 Valt bolag fr o m -98 +

12 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 12 BETALNING AV PREMIER Lönerapportering Årsavräkning Överföring Avtalspension SAF-LO Preliminära fakturor År 1 År 2 febrapriljunaugoktdec

13 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 13 ANNAN PENSIONSLÖSNING - i företaget Överenskommelse mellan företag och fack eller anställd Godkännas av Pensionsnämnden hos Fora

14 Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 14 Startåldern höjs från 21 år till 25 år Pensionspremien stegvis höjning år 2008 till 2012 Premiebefrielseförsäkring vid föräldra- ledighet förlängs från 11 till 13 månader Familjeskyddet utökas till flera nivåer AVTALSPENSION SAF-LO - år 2008 Pensionsvillkoren likställs mellan arbetare och tjänstemän Förändringar


Ladda ner ppt "Avtalspension SAF-LO 2008-01 nr 1 AVTALSPENSION SAF-LO."

Liknande presentationer


Google-annonser