Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOROLA REHN, JERNVALLEN MULTICENTER FRÅN TVIVEL OCH FRUSTRATION TILL VARDAG SOM LEG. FYSIOTERAPEUT MED MSKUL DIAGNOSTIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOROLA REHN, JERNVALLEN MULTICENTER FRÅN TVIVEL OCH FRUSTRATION TILL VARDAG SOM LEG. FYSIOTERAPEUT MED MSKUL DIAGNOSTIK."— Presentationens avskrift:

1

2 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOROLA REHN, JERNVALLEN MULTICENTER FRÅN TVIVEL OCH FRUSTRATION TILL VARDAG SOM LEG. FYSIOTERAPEUT MED MSKUL DIAGNOSTIK FYSIOTERAPIDAGARNA, STOCKHOLM 2015-10-23

3 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR PROGRAM Bakgrund Historik Beslutsprocess Inlärningskurva terapeut Inlärningskurva remittent Situationen praktiskt på kliniken Tankar om framtiden Frågor

4 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR LITE OM MIG SJÄLV… Ola Rehn Privatpraktiker – Mottagning i Sandviken JERNVALLEN MULTICENTER AB Bor i Järbo, nära Kungsberget skidanläggning Utbildning: Leg. Fysioterapeut– Utbildad i Norge, examen 1989 Tidigare arb. U.S.A x 2, Norge Idrottsmedicin/CSPT Manuell Terapi, AKU Master Folkhälsovetenskap Fys.akt/Nutrition KI, Stockholm Certifierad Neurac Provider, CNP Examen Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik Undervisning/föredrag: Redcord Neurac instruktör I, II & III Undervisning kurser Idrottsmedicin

5 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR GÖRANSSON ARENA +450 m2 Jernvallen MultiCenter rehab klinik (2009) leg. Fysioterapeut/Kiropraktor/Naprapat, Massör, Hälsopedagog, Fystränare funktionell rehab. och träning via redcord Medicinskt team för elitidrott, breddidrott, RIG- gymnasier. Helt privat rehab klinik.

6 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR VISION ”ERBJUDA EN UNIK AND SPECIALISERAD REHAB I EN UNIK OCH SPECIELL ARENA” JMC idrott utveckling till rehab perfektion eller ”the other way around” Elit-idrott medicinsk team service/kunskap - tillgänglig för allmänheten Bli branchledande inom rehab. i regionen…. Multidiciplinär terapeftiskt kunskap Specialist utbildad personal Funktionellt fokus

7 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FOKUS PÅ UTVÄRDERING FUNKTION WL tester och Redcord behandling Funktionella test och re-tester Video analyser, fotbäddar Trådlös EMG muskulär undersökning Diagnostisk ultraljud

8 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FOKUS PÅ UTVÄRDERA FUNKTION WL tester och Redcord behandling Funktionel test och re-test Video analyser, fotbäddar Trådlös EMG muskulär undersökning Diagnostisk ultraljud

9 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FOKUS PÅ UTVÄRDERA FUNKTION WL tester och Redcord behandling Funktionel test och re-test Video analyser, fotbäddar Trådlös EMG muskulär undersökning Diagnostisk ultraljud

10 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FOKUS PÅ UTVÄRDERA FUNKTION WL tester och Redcord behandling Funktionel test och re-test Video analyser, fotbäddar Trådlös EMG muskulär undersökning Diagnostisk ultraljud

11 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FOKUS PÅ STRUKTUR / VÄVSSKADA / FUNKTION WL tester och Redcord behandling Funktionel test och re-test Video analyser, fotbäddar Trådlös EMG muskulär undersökning Diagnostisk ultraljud

12 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA TERAPEUT Sämre erfarenhet från utbildningen Ett frö av intresse via visuell feedback Transversus Abdominis X 2 introkurser (osäkerhet, tvivel ……) 2011-2012 Referensinhämtande bland kollegor ang. användningsområde….. Beslut att gå ”all-in” i utbildningen Inköp av MSKUL maskin 2013 Går med en dag hos Niklas Norlén 2013 Går alla delkurser 8 d (68 h) samt extra ws 2012-2015 Examen våren 2015

13 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA REMITTENT Tvivel på användningsområde bland kontaktnätverket Varje tillfälle att se på patienter tillsammans WS för intresserade terapefter och läkare MSKUL 2012 Internutbildning bland terapefter på kliniken Ödmjukhet i remissvar MRI ”golden standard”? WS och demo för kontaktnätverk 2015 Försiktighet i marknadsföring till 2015

14 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA - BAKGRUND MSKUL Ofarlig metod för patienten. Inga komplikationer har rapporterats Inga kontraindikationer finns Ingen röntgenstrålning vid UL-scanning Interaktiv och dynamisk undersökning vid UL-scanning UL-scanning har idag bättre upplösning (ner till 0.1 mm) än både CT och MRT (0.5 mm) Billig i drift i jämförelse med andra röntgen undersökningar

15 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA – HUR FUNGERAR MSKUL Ultraljudet fungerar som ett ekolod. Transducern har en dubbelfunktion som både sänder och och tar emot signaler och omvandlar signalen till en bild Ben blir vitt och vätska blir svart på skärmen Frekvens 2-20 Hz. Högre frekvens ger tydligare bild, ytligare. Lägre frekvens djupare strukturer Scannern ger 2D bild av vävnaden. Finns nu även i 3D Linjär prob vid undersökningav ortopediska problem ger bäst resultat Konvex prob vid undersökning av foster, invärtes, hjärta osv. Används vid djupare undersökning

16 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA – VAD KAN VI SE Muskler Senor Ligament Menisk Kapsel Bursa Brosk Osteofyter Nerver Vätska, blod Labrum Kärl

17 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA – VAD KAN VI INTE SE Genom ben, benmärgsödem Diskbråck posteriort Svårt att diagnosticera i columna generellt I leder ex X-band, menisk och brosk. Generellt svårt med diagnostik. Labrum anteriort i axeln kan vara svårt att UL-scanna

18 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR INLÄRNINGSKURVA – DOPPLERFUNKTION Mer avancerade UL har dopplerfunktion Mäter och lokaliserar blodflöde samt kärl Finner kärlinväxt i senor (neovaskulering) Inflammationer, aktiva processer t.ex tendosynoviter ses med Power Doppler

19 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR SITUATIONEN PRAKTISKT PÅ KLINIKEN Anamnes Klinisk undersökning UL-scanning sker för ytterligare fördjupad undersökning Värdering av patologin som visas vid UL-scanning tillsammans med anamnesen och den kliniska undersökningen Därefter konklusion och slutbedömning

20 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR SITUATIONEN PRAKTISKT PÅ KLINIKEN Bekräfta den kliniska undersökningen/eller ny bedömning Dokumentera fynden, utgångsstatus (längd, tjocklek, area, kärl, inflammationsprocess) Välja rätt behandling, träningsprogression, övningar Utvärdera behandlingen Djup/lokalisation vid t.ex kalk (stötvågsbehandling) Ställa rätt prognos för återgång till arbete, idrott Biofeedback m. transversus abdominis etc Minskar risken för felbehandling/ökad sannolikhet till rätt diagnos Feedback för patienten, ökad motivation Reducerar behovet av ytterligare bedömning, läkarvård och röntgen

21 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR SITUATIONEN PRAKTISKT PÅ KLINIKEN Tendinos eller strukturskada/ruptur? Akillestendinoser/ruptur Patella lig tendinos-”hopparknä” MCL, LCL, menisk mobilitet/ruptur Ledbandsskador fotled Stressfraktur fotled Muskelbristningar, hamstring-adduktor-rectus Höftled, CAM, Pincer Lateral, medial epikondylit Rotatorcuff skador, impignement Biofeedback TrA

22 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR EXEMPEL 1 SAIK Herr A -92, försäsonguppvärmning med Innebandy, kontusion hö knä s/p 2v Fortsatt stelhet i flex, svaghet i excentriskt jobb, min svullnad Ligament stabil, menisktest u.a, stelhet / stramhet flex hö knä Palpabel mindre svullnad lat dist hö lår Kommer till mig med fråga varför den lilla smällen, lårkakan fortsatt besvärar

23 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR MSKUL EXEMPEL 1 VLO infäste lig quadriceps partiel strukturskada samt större blödningspool under VLO/lateral recess hö knä

24 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR ÅTGÄRD EXEMPEL 1 Spelaren får bilder/rapport med sig till lagläkaren på HC som tömmer 9 cl blood Gradvis återgång vanlig rehab…..försäsongsträning.

25 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR EXEMPEL 2 Stålverksarbetare, -83. Motorcross och får stensprut på foten grundled stortå, s/p 5v. Akut smärta svullnad initialt. Rtg u.a initialt samt efter 3v. Scint med artrit misstanke för 1½ v sedan u.a. Belastningssmärta, haltar/utroterar foten. Stelhet samt smärta stortå, min svullnad, ej rodnad. Vilovärk.10 grader pl flex, d flex grundled stortå.

26 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR MSKUL EXEMPEL 2 Kortikal förändring distalt metatarsale 1, kapselsvullnad samt massiv kärlaktivitet via Doppler

27 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR ÅTGÄRD EXEMPEL 2 Avlastning i ADL x 1v Antiinflam med x 2v Laserbehandling x 3 Gradvis återgång vanlig belastning ROM grundled stortå u.a. ADL u.a.

28 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR EXEMPEL 3 Kvinna född, -50 Långvariga besvär med hälsmärta Flera omgångar med AKU, excentrisk regim över trapp, stretching Hälseneinflammation Startstelhet, smärta. Besvär i trapp. Gradvis ökande besvär trots idog tramp Tåhävning smärta, stelhet ngt reducerad dorsalflex. Palpöm kalkaneus, distal akillessena

29 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR MSKUL EXEMPEL 3 Breddökad infäste akilles 9,6 mm jmf 5 mm Kortikala pålagringar Kraftig kärlaktivitet via Doppler Mittportion akilles u.a.

30 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR ÅTGÄRD EXEMPEL 3 Endast excentrisk övn till golv, sluta med stretching Häluppbyggning i ADL Uppföljning egen regim 3v markant mindre startsmärta på morgonen

31 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR TANKAR OM FRAMTIDEN Med behandling och rehabilitering av muskeloskeletala besvär är tillgängligheten av stor vikt Medarbetare på kliniken känner en stor säkerhet, trygghet att kunna få MSKUL på sin patient, för att bekräfta status och bestämma behandling, rehab nivå Som klinik ser vi en enorm potential i service till patienter, samarbetspartner Målsättning att vara branchledande i regionen – ser vi att MSKUL passar in Fnv väldigt få som erbjuder MSKUL diagnostik i vår region Obs – klinik samt funktionell status är prio, MSKUL kompletterar

32 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR FRÅGOR

33 OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOR TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "OLA REHN, LIC. PT CSPT, NEURAC INSTRUCTOROLA REHN, JERNVALLEN MULTICENTER FRÅN TVIVEL OCH FRUSTRATION TILL VARDAG SOM LEG. FYSIOTERAPEUT MED MSKUL DIAGNOSTIK."

Liknande presentationer


Google-annonser