Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människans ursprung - Religiösa skapelseberättelser - Resultat av biologisk utveckling - För ca 20miljoner år sedan började utvecklingen av hominiderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människans ursprung - Religiösa skapelseberättelser - Resultat av biologisk utveckling - För ca 20miljoner år sedan började utvecklingen av hominiderna."— Presentationens avskrift:

1 Människans ursprung - Religiösa skapelseberättelser - Resultat av biologisk utveckling - För ca 20miljoner år sedan började utvecklingen av hominiderna ”mäniskoapan” gå åt ett eget håll.

2 Människans historia Brukar delas in i tre stadier: - Jakt och samlande. Jak, fiske, samlande av anant ätbart i naturen, ca 2,5 miljoner år. - Födoproducerande stadiet. Fast bosättning och jordbruk, ca 10 000 år. - Industriella samhället, ca 200 år

3 - Afrika är människans urhem - För ca 8 miljoner år sedan separerar utvecklingen av människa och människoapa - För ca 2 miljoner år sedan börjar släktet Homo att sprida på sig i världen - För en 500 000 år sedan levde den sk. Peking människan i Kina som kunde göra upp eld! - För ca 200 000 år sedan uppstod Homo sapiens i Afrika som så småningom började konkurera ut de andra hominiderna. - Homo sapiens kom till Europa för ca 35 000-40 000 år sedan och konkurerade ut de sk. neanderthalarna.

4 Varför just Homo sapiens? - Abstrakt tänkande = hjärnans utveckling - börja gå på två ben - ”pincettgrppet” - Kommunikation – språk Språklig utveckling - Viktig för att föra traditioner och kunskap vidare - Teori om att språket uppstått pga. att händerna behövde frigöras för arbete i stället för att användas för kommunikation.

5 Redskap och eld - för att överleva och göra saker effektivare behövdes redskap - de första redskapen som man vet om är ca 5-6 miljoner år gamla - För ca 2 miljoner år sedan började man tillverka redskap - Konsten att göra redskap är kan man säga det första stora som människan åstadkommit. - Förutsättningarna för människans liv förändras markant

6 - Den stora idéen är alltså inte att slå en sten mot en annan och få en vass sten att använda, utan att forma en sten avsiktiligt till ett redskap. - Utmärkta stenarter för detta var flinta och lavasten (lavasten kan bli lika vass som glas!) - För att kunna samla effektivt krävdes någon typ av kärl eller korg. Det är svårt att sätta tidsgränser för dessa för att de gjordes av organiska material.

7 - tidsperiod mellan 800 f.kr. Till 500 e.kr. - en tid då Grekland och Rom börjar dominera Medelhavsområdet - ekonomin utvecklas kraftigt → nya handelsvaror, ex. olivolja och metaller - grunderna till dagens samhälle uppstår → folkstyre ex. Grekland, romarnas rättsystem Antiken

8 Grekland Tidsperioder: Bronsålder Minoiska (Kreta) och Mykenska kulturerna Mörka århundraden - lite information från denna period Kolonisation - grekerna sprider sig runt Medelhavet Klassisk period - teater och konst når sin höjdpunkt Hellenismen - tiden efter Alexander den Store

9 Bronsåldern - Minoiska kulturen på Kreta (Knossos) - baserar sin ekonomi på handel med omkringliggande länder - långt utvecklad kultur - erövras av greker på 1400-talet f.kr. - Mykenska kulturen på grekiska fastlandet - Krigiskt folk - Homeros hör till denna kultur - Erövras på 1200-talet f.kr av dorer - De första stadsstaterna uppstår

10 Kolonisationstiden - Kolonisation av öar och kusten i medelhavet - Folk flyttar pga. överbefolkning - Kolonisationen leder till att grekisk kultur, språk och religion sprids runt Medelhavet - Handeln ökar → rika köpmän - Användningen av slavar blir vanligare - Vanligt med tyranner i många stadsstater

11 Aten och Sparta - Två stadsstater med olika samhällsystem - ”Valen och elefanten” Aten - Demokratin i Aten → infödda män som var fria medborgare → bildar folkförsamlingen som fattar beslut → folkrådet verkställde - Fyra samhällsklasser utgående från hur rik man var - Arkonter var de högsta ämbetsmännen, Strateger de högsta i militären - Aten var ett slavsamhälle - Invandrare fick syssla med hantverk och handel

12 - Kvinnan var omyndig och saknade arvsrätt Sparta - Hård militärstat med stark adel - Befolkningen var indelad i spartiater (styrde landet och krigade), perioker (var fria men saknade politisk makt, handel och hantverk) och Heloter (slavar) - Spartiaterna hade rösträtt, men fick ej uttala sig i styrelsefrågor - Eforerna hade verkställande makten - Kvinnorna hade stark ställning - ansvarade för hemmen då männen krigade - hade arvsrätt och rätt att äga egendom - kunde skaffa barn med andra män för att trygga tillväxten

13 Greklands ekonomi

14 Hellenismen Hellenistisk kultur uppstår i och med Alexander den Stores erövringar → är en blandning av grekisk och orientalisk kultur Religiösa intryck från mellanöstern → kejsardyrkan Nya filosofiska inriktningar → Epikurism och Stoicism Naturvetenskaperna → Arkimedes och Euklides Arkimedes princip säger att "ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan". Euklides mest kända verk är Stoicheia, eller Elementa på latin. I den sammanfattade han all den då kända geometriska kunskapen.

15 Romerska riket - Existerar ca 700 f.kr – 395 e.kr (Västrom går under år 476) - Romarna ärvde mycket från den etruskiska och grekiska kulturen - Etruskerna var det dominerande folket i Italien före romarna

16 Hur lyckades Rom bli en världsmakt? - grannarna var splittrade och oeniga - en stark och effektiv yrkesarmé - skicklig förvaltning

17 Hur styrdes Rom? - Kungatid - romarna lyder under etruskerna → 500 f.kr - Republiken - Senaten styr Rom, 500 f.kr → 30 f.kr - Kejsartiden - envälde med kejsare, 30 f.kr → 395 e.kr. (el. 476)

18 Styrelsen under republiken Två konsuler - stiftade lagar - styrde regering och armé Senaten - skulle godkänna konsulernas förslag - bestod av 300 patricier = adelsmän Folkförsamlingen - var tvugna att godkänna konsulernas och senatens beslut - bestod av 10 tribuner - representerade plebejerna

19

20 Religionen i Rom - Gudarna kopplades till naturfenomen - Man offrade till gudarna - Prästerna tolkade gudarnas budskap → händelser i naturen → gudarnas vilja - Kejsarkulten sprids under kejsartiden → dyrkar kejsaren - Riket var egentligen mångkulturellt med många olika religioner helt beroende på i vilken region man levde → kristendomen vinner snabbt terräng

21 Krigen Perserkigen Aten besegrar Persien vid Marathon Sparta och Aten besegrar Persien vid Salamis (Sjöslag) Persien besegras till land vid Plataiai

22 Peloponnesiska krigen - krig mellan Aten och Sparta - Aten förlorar och förlorar sin makt - Stadsstaterna erövras av Makedonien på 300-talet

23 Den romerska familjen Kvinnan saknade politiska och juridiska rättigheter Pariarkalisk (mansdominerad. Mannen hade all makt i hemmet Pojkar uppfostrades av pappan Flickor uppfostrades av mamman och tjänare Giftes bort i tonåren Storfamilj, hit hörde också sönernas familjer Äktenskapet arrangerat av fadern. Äktenskapsritual fanns Pojkar och flickor hade arvsr ätt Födelseritual för barn Begravningsritual -> Bränna eller begrava

24 Slutet för det Romerska riket - Under 300-talet skakas riket av interna motsättningar, nedgång i ekonomin och inbördeskrig som gör att riket går mot sitt slut - Under kejsar Konstantin införs kristendomen som statsreligion och huvudstaden flyttas till Konstantinopel. - Teodosius är den sista kejsaren för det Romerska riket och efter hans död, 395, delas riket i två delar. - Östrom med Konstantinopel blir det nya politiska och ekonomiska centrumet.

25 - Västrom erövras på 400-talet av germanska folkstammar Man kan inte föra fram en orsak till att imperiet föll, utan den mest sannolika förklaringen är nog en samverkan av fler olika orsaker under en lång tidsperiod. Varför föll det Romerska riket? - Många teorier har presenterats genom historien, här några. 1) Brist på slavar Rom var en slavekonomi -> ständiga erövringar -> nya slavar -> inga nya erövringar -> inga slavar -> problem i ekonomin

26 2) Problem med jordbruket Övergår allt mer från matproduktion till andra mer lönsamma varor. 3) Yttre tryck Germanerna pressar ett försvagat rike 4) Kristendomen Kejsaren förlorar makt åt kyrkan. Religionen för fram andra viktiga saker än de romerska dygderna

27 4. Försvagad armé Legionerna ”tunnas ut” med icke romare -> moraliskt förfall Ändringar i vapen och rustningar Inkompetenta ledare p.g.a. långa fredsperioder, man glömmer krigskonsten Otroligt dyrt med legioner 5. Sjunkande skatteinkomster - orsakar problem i förvaltning och försvar

28 6) Delningen av imperiet - Inte bara den geografiska utan även en delning i en latinsk och grekisk del


Ladda ner ppt "Människans ursprung - Religiösa skapelseberättelser - Resultat av biologisk utveckling - För ca 20miljoner år sedan började utvecklingen av hominiderna."

Liknande presentationer


Google-annonser