Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK 27 september, 2012 Lena Blom Kretsloppskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK 27 september, 2012 Lena Blom Kretsloppskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK 27 september, 2012 Lena Blom Kretsloppskontoret

2 Projektledare: Lena Blom, kretsloppskontoret Göteborg Stad Total budget: 4,3 milj. euro Beviljat bidrag: 2,15 milj. euro 3 år, start 1 april 2010 18 partners Hemsida //visk.nu VISK Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat

3 Samarbetspartners VISK 18 (+2) stycken I Sverige: – Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, Göteborg (projektledning) – Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg – Göteborgsregionens kommunalförbund, GR – Kungälvs kommun – Lilla Edets kommun – Livsmedelsverket, Uppsala – Länssjukhuset Ryhov, Jönköping – Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, Uppsala – Svenskt Vatten, Stockholm, intresseorganisation för va-sektorn Dessutom är Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun delaktiga I Danmark: – Danmarks Tekniske Universitet, Søborg I Norge: – Norges Veterinærhøgskole, Oslo (norsk projektägare) – FREVAR KF, Fredrikstad – MOVAR IKS, Rygge – Nedre Romerike Vannverk AS, Strømmen – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim – Norsk Vann BA, Hamar, intresseorganisation för va-sektorn – Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, Ås – Veterinærinstituttet, Oslo

4 Syfte och mål Kunskapsuppbyggand - hantera framtida risker ÖKS regionens roll som kompetenscentrum för utveckling av säker dricksvattenförsörjning förstärks Begränsade resurser samutnyttjas genom nätverk och samverkan ÖKS-regionen

5 1 Projektledning Projektstyrgrupp Referensgrupp 5 Riskkommunikation6 Kommunikationsstrategi 2 Epidemilogi 3 Kartläggning 4 Virusreduktion 7 Kommunikation och resultatspridning Organisationsskiss

6 Förändrat klimat Orenat avloppsvatten Råvattenkvalitet Dålig förvarning Otillräcklig rening i vattenverk Förtroendet påverkas Kommunikation vid utbrott

7 Kunskapsuppbyggnad Nätverk Riskmedvetenhet Dimensionering Analysverktyg Riskreducering Uppföljning Kommunikation Förvarning

8 Förväntande resultat Riskbaserad kunskap som grund för ett nätverk Handbok för branschen

9 Fördelar med att arbeta inom ett projekt inom Interreg! Erfarenheter från VISK Tvärvetenskapligt nätverk Engagemanget Regional karaktär Utreda frågor på djupet Värde utanför regionen

10 Utmaningar med denna typ av projekt? Erfarenheter från VISK Samordning och koordination Administration Revision Svårt att omfördela pengar mellan parterna Utökning av partnerskapet

11 Utmaningar med denna typ av projekt? Erfarenheter från VISK Geografisk begränsning Hög andel medfinansiering Konkreta resultat och forskningsresultat

12 Upplevelser av att jobba i Interreg- projekt? Erfarenheter från VISK Mycket positivt Över nations- och kompetensgränser Olika synvinklar Kontakter över gränserna mellan fackområden, roller och nationer. Internationellt tvärvetenskapligt samarbete Administrativt dubbelarbete

13 Upplevelser av att jobba i Interreg- projekt? Erfarenheter från VISK Det behandlade utvecklingsområdet har lyfts ordentligt i regionen och har dessutom fått betydelse för utvecklingen av arbetsområdet i de olika nationerna. Samarbetet har varit mycket stimulerande och kommer att få betydelse många år framöver.

14 Koordinera ett Interreg-projekt. Erfarenheter från VISK Stort mervärde förutspås för egna verksamheten Engagemang Gemensam budget – tid för administration – gemensamma kostnader Extra resurser utöver befintlig verksamhet

15 Koordinera ett Interreg-projekt. Erfarenheter från VISK Gemensam databas Ett partnerskapsavtal rekommenderas Utvecklande, roligt, bra erfarenhet och ger mycket om projektet väljs rätt för egen verksamhet. Förlängning efterfrågas inom partnerskapet

16 Tack !

17 Sampling points VISK-projektet Inflow/overflow (provtagn. varannan vecka) Out flow ARV (provtagn. varannan vecka) Raw water intake (provtagn. var 4:e vecka Conecting flows (provtagn. var 4:e vecka) Gårdaån Grönån Slumpån Lärjeholm Ryaverket

18 Trust and confidence

19 Distribution of norovirus (genogroups, GI and GII) and E. coli in mussels during a 13-months sampling period from the south end of Göta River.


Ladda ner ppt "Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK 27 september, 2012 Lena Blom Kretsloppskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser