Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Foto: Ana Vera Burin Batarra. 13.15Välkommen! 13.20 Uppsala växer 13.30Hur jobbar kommunen med de frågor som är viktiga för näringslivet? 14.30Fika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Foto: Ana Vera Burin Batarra. 13.15Välkommen! 13.20 Uppsala växer 13.30Hur jobbar kommunen med de frågor som är viktiga för näringslivet? 14.30Fika."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Foto: Ana Vera Burin Batarra

2 13.15Välkommen! 13.20 Uppsala växer 13.30Hur jobbar kommunen med de frågor som är viktiga för näringslivet? 14.30Fika och mingel. 15.00CSR- Viktigt för näringslivet- och kommunen 15.20Panelsamtal 15.55 Avslutningsord 16.00-16.30 Mingel Agenda

3 Näringslivsutveckling och dialog

4 Näringslivsutveckling Specifika projekt Utvecklande- tillväxtdrivande Grundläggande näringslivsservice

5 Uppsala möts Besök hos företag Företagare hos kommunen Näringslivsråd Styrelser, styrgrupper Samrådsmöten Nätverk/träffar Digitala mötesplatser

6 Dialog Det personliga mötet! Olika perspektiv - kommun - företag Känna varandra - kunskap om branscher, företag - kommunens och företagens planer och visioner

7 Vad gör kommunen med företagarnas synpunkter? Direkta svar på frågor Samlar ihop och löser strategiskt Långsiktiga planer

8 Vanligaste frågorna Kompetens/utbildning Bygglov, detaljplaner, mark, lokaler Tillstånd Företagsklimatet Bemötande, relationer Infrastruktur/offentliga rummet Upphandling/kundrelationer

9 Uppsala kommun Vi hanterar drömmar!

10 Politiska mål Kommunens förmåga att ställa om verksamhet, kompetens och organisation för att möta kommuninvånarnas behov av service är en kritisk framgångsfaktor idag och framöver. Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva städer, vilket för med sig en mycket stark befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Vi ska ta oss an utmaningar innan de hinner utvecklas till problem God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommunininvånare

11 Företagsservice Förenkling, attityder, bemötande, beteenden Förenkla - helt enkelt Hur vi påverkar varandra

12

13 Färdriktning… Ledarskap & beteendeförändring IT-utveckling Webb och kommunikation Samverkan Uppsala möts Vägar in och vägar ut Verksamt.se/SKL Stockholm Business Alliance - arbetsgrupp

14 Vilka är vi till för? Livscykeln Livskvalitet är att vara en del i ett sammanhang

15 Nulägesanalys Hur bemöter VI följande frågor; Fler food trucks (matvagnar) i Uppsala Fler bryggor och utomhusgym längs Fyrisån Wake board-bana i Fyrisån Ungdomar som säljer ansiktsmålning, ballonger och ordnar events i Stadsparken Ridbana i Stadsparken

16 Service, Försäljning, Affärsmässighet Gamla vägar och vanor Nya vägar och synsätt

17 Säg inte nej… ” Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort” Astrid Lindgren


Ladda ner ppt "Välkommen! Foto: Ana Vera Burin Batarra. 13.15Välkommen! 13.20 Uppsala växer 13.30Hur jobbar kommunen med de frågor som är viktiga för näringslivet? 14.30Fika."

Liknande presentationer


Google-annonser