Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer."— Presentationens avskrift:

1 1 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer

2 2 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Innehåll 1 Genomförande3 2 Begreppet Menneskerettigheter 6 3 Riskexponering 9 4 Policy 20 5 Information & Utbildning 27 6 Riskanalys39 7 Ledningssystem46 8 Transparens57 9 MR Index62 10 Arbetet med Menneskerettigheter67

3 3 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Genomförande 1

4 4 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 SyfteAtt mäta i vilken utsträckning organisationer i Norge är exponerade för risken att kränka menneskerettigheter och hur väl rustade de är att möta risken MålgruppOrganisationer i Norge, exklusive finans, omsättning > 3 000 MNOK med: -verksamhet utanför Norden vid sidan av försäljning och/eller -mer än 5 procent ansatta av icke-nordisk härkomst i Norge Internationella dotterbolag intervjuas endast om verksamheten i det norska bolaget. Antal intervjuer76 organisationer, varav 76 procent intervjuades 2011 BefattningFöreträdesvis ansvarig information/kommunikation, HR, CSR Även CEO, VP, CFO, HSEQ förekommer Svarsfrekvens78 procent av de kontaktade organisationerna TidsperiodJuli & augusti 2013 Resultat i kursivMarkerar bastal under 10 Genomförande

5 5 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Intervjuernas fördelning på bransch Antal Norska organisationer Energi, olja & gas 9 Shipping, offshore & fiskeri 11 Konsum, handel & tjänster21 Industri, on-shore construction & property8 Internationella dotterbolag27 Alla76  Vid tolkningen av resultaten nedbrutet på branscher bör det relativt låga bastalet för vissa beaktas

6 6 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Begreppet Menneskerettigheter 2

7 7 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Begreppet menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Rätt till goda arbetsvillkor 96100 9010096 Facklig frihet 91100918610089 Frihet från våld 95100919510093 Frihet från övervakning av politiska skäl 95100919510093 Frihet från fattigdom 91100919510081 Frihet från diskriminering pga kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp 95100919510093 Rätt till utveckling 8910091868789 Yttrandefrihet91100919010085 Andra associationsområden  Rätt till fria val/självbestämmande, utbildning, god hälsa, rättsäkerhet, allas lika värde

8 8 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Begreppet menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Rätt till goda arbetsvillkor 9695 Facklig frihet 9190 Frihet från våld 9597 Frihet från övervakning av politiska skäl 95 Frihet från fattigdom 9185 Frihet från diskriminering pga kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp 9599 Rätt till utveckling 8982 Yttrandefrihet91-

9 9 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering 3

10 10 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Verksamhet utanför Norden %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Egen tillverkning 474455297552 Inköp/underleverantörer/import 7989737610074 Försäljning/export 594455488767 Verksamhet i projektform 33569246233 Investeringar & annan finansiering 305627243826 Annat 1704524011 Ingen verksamhet utanför Norden 3001000

11 11 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Verksamhet utanför Norden 2013 vs 2011 %2013 2011 Egen tillverkning 4753 Inköp/underleverantörer/import 7981 Försäljning/export 5960 Verksamhet i projektform 3324 Investeringar & annan finansiering 3033 Annat 179 Ingen verksamhet utanför Norden 34

12 12 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering 1 - Geografisk närvaro % Om verksamhet utanför NordenAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag EU 89 91848792 Europa utanför EU 645645638769 Ryssland 424427426242 Mellanöstern & Nordafrika 405636375035 Sydafrika 294436321323 Övriga Afrika 273327262527 Centralasien inkl Kina 647891636250 Övriga Asien & Oceanien 566764536250 USA & Kanada 597873427554 Mexiko, Central -& Sydamerika 535682377546

13 13 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering 1 - Geografisk närvaro 2013 vs 2011 % Om verksamhet utanför Norden2013 2011 EU 8988 Europa utanför EU 6449 Ryssland 4239 Mellanöstern & Nordafrika 4035 Sydafrika 2920 Övriga Afrika 2732 Centralasien inkl Kina 6460 Övriga Asien & Oceanien 5649 USA & Kanada 5949 Mexiko, Central -& Sydamerika 5344

14 14 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering 2 - Personal i Norge av icke-nordisk härkomst %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Har icke-nordisk personal 100 Om har icke-nordisk personal: Andel Upp till 5 procent 302227336222 6 - 25 procent 495636433859 Över 25 procent 1622365019 Vet ej/ej svar 5001900

15 15 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering 2 2013 vs 2011 - Personal i Norge av icke-nordisk härkomst %2013 2011 Har icke-nordisk personal 10098 Om har icke-nordisk personal: Andel Upp till 5 procent 3039 6 - 25 procent 4946 Över 25 procent 168 Vet ej/ej svar 57

16 16 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering Summering av riskpoängen för  Geografisk närvaro  Personal i Norge av icke-nordisk härkomst Geografisk närvaro  ”EU”, ”Europa utanför EU inkl Turkiet” och ”USA & Kanada” tilldelas 1 riskpoäng  Övriga områden tilldelas 2 riskpoäng  ”Sydafrika” och ”Övriga Afrika” dock totalt 2 poäng, likaså för ”Ryssland” och ”Centralasien”  Organisationer utan verksamhet utanför Norden tilldelas 0 riskpoäng Personal i Norge av icke-nordisk härkomst  ”Upp till 5 procent” tilldelas 1 riskpoäng  ”6-25 procent” ger 1,5 riskpoäng  "Över 25 procent" ger 2 riskpoäng  Organisationer utan icke-nordisk personal i Norge tilldelas 0 riskpoäng  Riskexponeringen kan uppgå till maximalt 15 poäng

17 17 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering

18 18 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Upplevd risk att den egna organisationen kränker MR %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Mycket stor 100500 Ganska stor 4001004 Inte så stor 648982467556 Ingen alls 261118292533 Vet ej/ej svar 5001007 Varför inte  Har en policy/riktlinjer/code of conduct/stränga krav  Följer norska/europeiska lagar och regler  Liten del av verksamheten är utsatt för risk/verkar inte miljöer med risk för överträdelser  Arbetar med riskhantering/har kontroll- eller uppföljningssystem  Företagskulturen  ”Vi har ett människa-, hälsa- & miljö-fokus som genomsyrar allt vi gör”

19 19 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Upplevd risk att den egna organisationen kränker MR 2013 vs 2011 %2013 2011 Mycket stor 11 Ganska stor 45 Inte så stor 6471 Ingen alls 2621 Vet ej/ej svar 52

20 20 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Policy 4

21 21 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Policy för att inte kränka menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Utarbetat policy 89100918510085 Beslut taget, men ej utarbetat 3001000 Nej 7090015 Vet ej/ej svar 100500

22 22 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Policy för att inte kränka menneskerettigheter % Om har policyAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Policy har hänvisning till FNs Verdenserklæring 503340567548 OECDs riktlinjer 292240333822 Global Compacts principer 535670396252 FNs Guiding Principles & Voluntary Principles on Security and Human Rights 262220335017 Innehåller ingen hänvisning 12111017139 Vet ej/ej svar 162210111322 Andra exempel  ILO’s riktlinjer  Etisk handel och certifierade råvaror  Miljöfrågor, ex Green House Protocol  Allmänna etiska riktlinjer såsom mångfald, hälsa, antidiskriminering, antikorruption

23 23 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Policy för att inte kränka menneskerettigheter % Om har policyAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Policy har riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling Ja 323330222543 Nej 424540507522 Vet ej/ej svar 26223028035

24 24 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Policy för att inte kränka menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Har policy Utarbetat policy 8988 Beslut taget, men ej utarbetat 33 Nej 79 Vet ej/ej svar 10 Om utarbetat policy: Har hänvisning till FNs Verdenserklæring 5049 OECDs riktlinjer 2933 Global Compacts principer 5343 2013 FNs Guiding Principles & Voluntary Principles on Security and Human Rights 2011 John Ruggies ramverk 267 Innehåller ingen hänvisning 1219 Vet ej/ej svar 1614 Om utarbetat policy: Har riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling3233

25 25 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Policy En summering av  Utarbetad policy ger 2 poäng  Hänvisning till någon av FN/OECD/Global Compact ger ytterligare 2 poäng  Riktlinjer för fattigdomsbekämpning ger ytterligare 1 poäng

26 26 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Policy

27 27 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Information & Utbildning 5

28 28 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Kundkategori % Om har policy Alla Andel som vänder sig till Detaljhandelskunder 35 Övriga privatkunder 40 Bedriftskunder 88

29 29 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Information till detaljhandelskunder 2013 vs 2011 % Om har policy & detaljhandelskunder2013 2011 Kunderna har informerats om policy via Produkten, ex märkning 2119 Broschyrer 1350 Hemsidan 6775 På annat vis 3313 Har ej informerats 413 Vet ej/ej svar 46 Annat vis  Årsberättelse, samfunnsrapport, inköpsorder  Resultaten ej redovisade per bransch pga låga bastal

30 30 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Information till övriga privatkunder & bedriftskunder % Om har policy & privat/bedriftskunderAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Kunder har fått direktadresserad information om policy Ja 543370594952 Nej 365610413835 Vet ej/ej svar 101120013 Om ja: Hur stor andel av kunderna har informerats? Alla 66 Tre fjärdedelar 17 Hälften 3 En fjärdedel 3 Mindre än en fjärdedel 0 Vet ej/ej svar 11  Andel kunder ej redovisad per bransch pga låga bastal

31 31 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Information till övriga privatkunder & bedriftskunder 2013 vs 2011 % Om har policy & privat/bedriftskunder2013 2011 Kunder har fått direktadresserad information om policy Ja 5449 Nej 3642 Vet ej/ej svar 109 Om ja: Hur stor andel av kunderna har informerats? Alla 6635 Tre fjärdedelar 1731 Hälften 39 En fjärdedel 30 Mindre än en fjärdedel 09 Vet ej/ej svar 1116

32 32 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Leverantörskontrakt % Om har policyAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt Ja 86100701007578 Nej 70100259 Vet ej/ej svar 70200013 Om ja: Hur stor andel av leverantörskontrakten? Alla 736786726672 Tre fjärdedelar 101114110 Hälften 31100170 En fjärdedel 000000 Mindre än en fjärdedel 000000 Vet ej/ej svar 1411017

33 33 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Leverantörskontrakt 2013 vs 2011 % Om har policy2013 2011 Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt Ja 8682 Nej 76 Vet ej/ej svar 712 Om ja: Hur stor andel av leverantörskontrakten? Alla 7353 Tre fjärdedelar 1026 Hälften 39 En fjärdedel 05 Mindre än en fjärdedel 00 Vet ej/ej svar 147

34 34 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Information om MR-policy på annat sätt  Hemsidan  Årsrapporter  Möten, seminarier, föredrag och konferenser  I dialog och samtal  Certifiering/kvalificering  Besök hos underleverantörer  Broschyrer  Via code of conduct  Via media

35 35 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Utbildning av personal % Om har policyAllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Utbildning i policy av företagets personal Ja 788980777574 Nej 151110172513 Vet ej/ej svar 70106013 Om ja: Hur stor andel av personalen har utbildats? Alla 644974655070 Tre fjärdedelar 13 14336 Hälften 11251301712 En fjärdedel 400706 Mindre än en fjärdedel 61301400 Vet ej/ej svar 200006

36 36 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Utbildning av personal 2013 vs 2011 % Om har policy2013 2011 Utbildning i policy av företagets personal Ja 7881 Nej 1516 Vet ej/ej svar 73 Om ja: Hur stor andel av personalen har utbildats? Alla 6448 Tre fjärdedelar 1316 Hälften 1113 En fjärdedel 47 Mindre än en fjärdedel 69 Vet ej/ej svar 27

37 37 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Ett medelvärde av poängen för  Information till kunder  Information i leverantörskontrakt  Utbildning av personal Information till kunder  För detaljhandelskunder ges 2,5 poäng för information via produkten, 1,25 för broschyrer, 1,25 poäng för hemsidan. 1 poäng för ingen information  För övriga privatkunder & bedriftskunder ges 5 poäng för direktadresserad information till alla, till ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  Om bedriften vänder sig till både detaljhandels- och övriga privat/bedriftskunder beräknas ett medelvärde av de två grupperna Information i leverantörskontrakt  5 poäng för information i alla kontrakt, för inga kontrakt 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt Utbildning av personal  5 poäng för utbildning till alla, för ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  För organisationer utan policy blir MR Index Information & Utbildning 1,0 MR Index Information & Utbildning

38 38 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Information & Utbildning

39 39 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskanalys 6

40 40 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskanalys %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Har kartlagt risken att organisationen kränker menneskerettigheter Ja 536755628730 Nej 332236331340 Vet ej/ej svar 141195030 Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder där organisationen är aktiv? Alla 614966625875 Tre fjärdedelar 1017 8140 Hälften 1317 15140 En fjärdedel 000000 Mindre än en fjärdedel 3170000 Vet ej/ej svar 1300151425 Varför inte alla områden  Analys i speciellt sårbara områden  ”Översiktlig genomgång gjord på allt, men djupgående för ca hälften”

41 41 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskanalys 2013 vs 2011 %2013 2011 Har kartlagt risken att organisationen kränker menneskerettigheter Ja 5338 Nej 3344 Vet ej/ej svar 1418 Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder där organisationen är aktiv? Alla 6153 Tre fjärdedelar 10 Hälften 137 En fjärdedel 07 Mindre än en fjärdedel 33 Vet ej/ej svar 1320

42 42 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Säkerhetspersonal 1 %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Installationer i sårbara områden bevakas av säkerhetspersonal Offentlig/statlig säkerhetspersonal223345513 26 Inhyrd säkerhetspersonal2033271025 19 Egen säkerhetspersonal2233271038 22 Ingen säkerhetspersonal7018100 4 Inga installationer i sårbara områden392296725 41 Vet ej/ej svar7110100 7 Om säkerhetspersonal: Screening Ja75667467 84 Nej81713008 Vet ej/ej svar17 1333 8 Om säkerhetspersonal: Har riktlinjer för säkerhetspersonals agerande Ja80837567 92 Nej3170000 Vet ej/ej svar1702533 8

43 43 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Säkerhetspersonal 2 %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Om säkerhetspersonal: Informerat säkerhetspersonal om riktlinjer Anställningskontrakt55406710050 Utbildning456017502558 Annat vis24801700 Har ej informerats000000 Vet ej/ej svar7000258 Om säkerhetspersonal: Konsekvenser om riktlinjer ej följs Ja72806750 83 Nej000000 Vet ej/ej svar28203350 17 Information på annat vis  Säkerhetsdagar, HSE-riktlinjer, sköts av bevakningsföretaget, information till ledning Exempel på konsekvenser  Varierar med förseelse: anmärkning, omplacering, uppsägning, bättre utbildning

44 44 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Riskanalys Ett medelvärde av poängen för  Riskanalys  Säkerhetspersonal  För företag utan säkerhetspersonal i sårbara områden beräknas Index enbart utifrån ”riskanalys” Riskanalys  All verksamhet/länder analyserats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt Säkerhetspersonal  Screening av säkerhetspersonal ger 1,25 poäng  Riktlinjer för säkerhetspersonalens agerande ger ytterligare 1,25 poäng  Säkerhetspersonalen har informerats om riktlinjer via anställningskontrakt/utbildning ger 1,25 poäng  Konsekvenser för säkerhetspersonalen om riktlinjer inte följs ger 1,25 poäng  Frågor om säkerhetspersonal är nya 2013 varför jämförelser med 2011 bör tolkas med försiktighet

45 45 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Riskanalys  MR Index 2013 vs 2011 bör tolkas med försiktighet, 2013 inkluderar nya frågor om säkerhetspersonal

46 46 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Ledningssystem 7

47 47 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Mätbara mål Ja 395645332541 Nej 473345487541 Vet ej/ej svar 14111019018 Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter? Ja 2702029045 Nej, bonus berörs inte 3360400045 Nej, har ej bonussystem 40 7110010 Vet ej/ej svar 000000

48 48 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Mätbara mål Ja 3932 Nej 4759 Vet ej/ej svar 149 Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter? Ja 2716 Nej, bonus berörs inte 3324 Nej, har ej bonussystem 4036 Vet ej/ej svar 024

49 49 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Monitoreringssystem för att inte kränka MR %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Monitorerings- & rapporteringssystem Ja 594473438763 Nej 304418471322 Vet ej/ej svar 11 910015 Har skett hendelser senaste 2-3 åren Ja, i egna bedriften 7095137 Ja, hos leverantörer 130924257 Om hendelser, konsekvenser  Avskedande, polisanmälan, byte av leverantörer, bistånd till leverantör och förbättringsplaner  ”Strävar efter att utreda och lösa ärenden så långt som möjligt”  ”Gjorde code of conduct, tydliggjorde de skandinaviska principerna”

50 50 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Monitoreringssystem för att inte kränka MR 2013 vs 2011 %2013 2011 Monitorerings- & rapporteringssystem Ja 5952 Nej 3040 Vet ej/ej svar 118 Har skett hendelser senaste 2-3 åren Ja, i egna bedriften 79 Ja, hos leverantörer 1317

51 51 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Övergripande ansvar för menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Övergripande ansvar Ja 8889918610085 Nej 11 914011 Vet ej/ej svar 100004 Om övergripande ansvar: På vilken nivå? I styrelsen 413100130 I ledningsgruppen 342520444930 I både styrelse & ledning 516260501353 Annan nivå 100 62513 Vet ej/ej svar 100004 Om annan nivå  CSR/egen avdelning under ledningen/på huvudkontoret

52 52 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Övergripande ansvar för menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Övergripande ansvar Ja 8883 Nej 1113 Vet ej/ej svar 14 Om övergripande ansvar: På vilken nivå? I styrelsen 42 I ledningsgruppen 3458 I både styrelse & ledning 5128 Annan nivå 1012 Vet ej/ej svar 10

53 53 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Operativt ansvar för MR hos affärsområdeschefer %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Operativt ansvar Ja 7489916610058 Nej 1411024019 Vet ej/ej svar 120910019 4 Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer? Alla 728750587594 Tre fjärdedelar 200700 Hälften 000000 En fjärdedel 200700 Mindre än en fjärdedel 13 1021250 Vet ej/ej svar 11040706

54 54 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Operativt ansvar för MR hos affärsområdeschefer 2013 vs 2011 %2013 2011 Operativt ansvar Ja 7472 Nej 1423 Vet ej/ej svar 125 Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer? Alla 7280 Tre fjärdedelar 20 Hälften 00 En fjärdedel 22 Mindre än en fjärdedel 137 Vet ej/ej svar 11

55 55 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Ett medelvärde av poängen för:  Mätbara mål  Monitoreringssystem  Övergripande ansvar  Operativt ansvar Mätbara mål  Mätbara mål för arbetet med MR ger 5 poäng, inga mål 1 poäng Monitoreringssystem  Ett monitoreringssystem för att inte kränka MR ger 5 poäng, inget system 1 poäng Övergripande ansvar  Att organisationen utdelat övergripande ansvar för MR ger 2,5 poäng  Om ansvaret tilldelats styrelse eller ledning ges ytterligare 2,5 poäng Operativt ansvar  Alla affärsområdeschefer har operativt ansvar för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt MR Index Ledningssystem

56 56 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Ledningssystem

57 57 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Transparens 8

58 58 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Redovisas i års/bærekraftsrapport Ja 688982578759 Nej 21018291326 Vet ej/ej svar 11 014015 Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI? Helt enligt standard 586256514368 Delvis enligt standard 17251184313 På annat sätt 15131133146 Vet ej/ej svar 100228013 Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part? Ja 503845584356 Nej 374933425719 Vet ej/ej svar 13 220025

59 59 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Redovisas i års/bærekraftsrapport Ja 6861 Nej 2131 Vet ej/ej svar 118 Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI? Helt enligt standard 5863 Delvis enligt standard 1710 På annat sätt 1510 Vet ej/ej svar 1017 Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part? Ja 5035 Nej 3746 Vet ej/ej svar 1319

60 60 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Ett medelvärde av  Redovisning av MR-resultat  Oberoende granskning av redovisning Redovisning av MR-resultat  En redovisning av MR-resultat i års- eller bærekraftsrapport ger 2,5 poäng  Redovisning helt enligt vedertagen standard ytterligare 2,5 eller delvis 1,25 poäng  Ingen redovisning 1 poäng Oberoende granskning  Granskning av MR-redovisning av oberoende part ger 5 poäng, ingen granskning 1 poäng MR Index Transparens

61 61 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index Transparens

62 62 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index 9

63 63 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Ett medelvärde av Index för  Policy  Information & Utbildning  Riskanalys  Ledningssystem  Transparens MR Index

64 64 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index

65 65 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 MR Index

66 66 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Riskexponering vs MR Index Observation för respektive bransch Medelvärde för Alla RiskexponeringRiskexponering MR Index Hög Låg

67 67 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Arbetet med menneskerettigheter 10

68 68 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Svårighet att: - kontrollera ledet av underleverantörer 373336486222 - inhämta korrekt ´& fullständig info 342245432530 - fånga upp när överträdelser sker 304455333811 - få anställda att leva upp till kravet på mänskliga rättigheter 12221814134 - föra dialog med utländska myndigheter 1322272400 Ser inga problem36569332544 Kommentarer  ”Svårt att skapa god dialog, mycket politik, leverantörerna berättar vad de tror vi vill höra”  ”Särskilt leverantörer till våra leverantörer är svårt, vi har inte resurser att kontrollera alla”  ”Har 11 000 anställda, svårt att ha full kontroll över alla hela tiden”  ”Vid inhyrning av arbetskraft från utländska leverantörer”

69 69 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Svårighet att: - kontrollera ledet av underleverantörer 37 - inhämta korrekt & fullständig info 3432 - fånga upp när överträdelser sker 3027 - få anställda att leva upp till kravet på mänskliga rättigheter 129 - föra dialog med utländska myndigheter 13- Ser inga problem3637

70 70 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Stöd eller hjälp från Amnesty i arbetet med MR %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Utarbeta policy & riktlinjer801810250 Utbildning av anställda801810250 Landinformation16112729134 Riskanalys14113614137 Annat11 271404 Nej/vet ej778955677589 Annat  Vad vi skall vara uppmärksamma på när det gäller underleverantörer i andra länder  Hur upptäcka när överträdelser sker hos underleverantörer?  Vid specifika incidenter  För att kontrollera att riktlinjer och processer i koncernen följer global standard  Riskanalys för olika länder som kan tjäna som underlag för beslut om att gå in på nya marknader

71 71 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter %AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Förbättrad riskhantering och färre oönskade händelser 424427526233 Förbättrad renommé, bedriften uppfattas mer trovärdig/ansvarstagande 5578453810052 Bedriften uppfattas mer attraktivt bland kunderna 617864437563 Bedriften uppfattas mer attraktivt på arbetsmarknaden 648945528767 Bedriften uppfattas mer attraktivt på finansmarknaden 373345336230 Stärkt självkänsla hos de anställda 538918437556 Konstaterade förbättringar av rättigheter hos samarbetspartners/leverantörer 212218141330 Annat 911902511 Ser inga positiva effekter 5091400

72 72 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter 2013 vs 2011 %2013 2011 Förbättrad riskhantering och färre oönskade händelser 4246 Förbättrad renommé, bedriften uppfattas som mer trovärdigt/ansvarstagande 5553 Bedriften uppfattas mer attraktivt bland kunderna 6138 Bedriften uppfattas mer attraktivt på arbetsmarknaden 6447 Bedriften uppfattas mer attraktivt på finansmarknaden 3727 Stärkt självkänsla hos de anställda 5360 Konstaterade förbättringar av rättigheterna hos samarbetspartners/leverantörer 2128 Annat 96 Ser inga positiva effekter 53

73 73 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Finns det något i Ert arbete med MR som andra bedrifter kan lära av?  Krav på/certifiering av underleverantörer  Styra/följa upp underleverantörer  Ledningssystem  Mätbara indikatorer  Konsekvensanalyser  Förebygga problem  Antikorruption  Dilemmaträning  HR policies  Projekt med biståndsorganisationer

74 74 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter Medelvärde, skala 1-5AllaEnergi Shipping Offshore Fiskeri Konsum Services Industri Property Intl. dotter- bolag Bedömning av bedriften av Kunder & potentiella kunder 4,44,64,34,44,34,5 Potentiella medarbetare 4,55,04,54,34,54,4 Kapitalmarknaden 4,24,04,34,24,1

75 75 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter 2013 vs 2011 Medelvärde, skala 1-52013 2011 Bedömning av bedriften av Kunder & potentiella kunder 4,44,3 Potentiella medarbetare 4,54,3 Kapitalmarknaden 4,23,8


Ladda ner ppt "1 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer ©TNS Sifo 2013 Amnesty Business Rating 2013 Stora organisationer."

Liknande presentationer


Google-annonser