Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siffror och kommunikation Bino Catasús. Dagens föreläsning Om siffror Om kommunikation Om undersökningen Om hur man ”läser ekonomi”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siffror och kommunikation Bino Catasús. Dagens föreläsning Om siffror Om kommunikation Om undersökningen Om hur man ”läser ekonomi”"— Presentationens avskrift:

1 Siffror och kommunikation Bino Catasús

2 Dagens föreläsning Om siffror Om kommunikation Om undersökningen Om hur man ”läser ekonomi”

3

4 42

5 ”ETT SAMHÄLLE MÄTER DE FRÅGOR SOM ÄR I FOKUS”

6 The confederate state "Slaves" are to be assessed upon the basis of their market value in 1860, except where they have been purchased since January 1st, 1862, in which case they are to be assessed at the price actually paid for them by the tax payer. I have carefully prepared the following table, showing the fair average value of slaves in Virginia in 1860, which is believed to be as near correct as can be obtained 6

7 Värdering av slavar - 1860 7

8 Värde i 2006 års priser (efter KPI) 8

9 Handlingsplaner Vad är ett balanserat styrkort? Nyckeltal Kritiska framgångsfaktorer Mål Strategi VISION 9

10 Fyra perspektiv att mäta ur “Hur kan vi visa att vi är framgångsrika finansiellt?” Finansiellt “Hur ska vi utvecklas och lära oss för att stödja våra processer, våra kunder och våra ägare?” Lärande och utveckling “Hur ska vi förbättra och förändra våra affärs- och produktionsprocesser för att vara framgångsrika?” Processer “Hur ska kunderna uppfatta oss för att vi ska lyckas?” Kunder Vision och strategi 10

11 Bino Catasús En egen dokusåpa - del 1

12 Bino Catasús En egen dokusåpa - del 2 Bara för att Du köper en våg går Du inte ned i vikt.

13 Bino Catasús Men…??? What gets measured gets managed

14 Sambandet undersökt 14

15 Nyckeltal och nyckeltalande Tre erfarenheter –Synliggörande –Samband –Dramatik 15

16 Att styra med… Ekommunikation Bino Catasús

17 Informationsmodellen – från sändare till mottagare utan störning Sändaren –Vet vad hon/han vill –Kan formulera det –”Har rätt” Kanalen –Inte spelar någon roll –Att informationen är konsekvent –Ingen information tappas Mottagaren –Internaliserar informationen direkt –Accepterar informationen som sann och rimlig –Är en passiv person som inte ”översätter” informationen Den naiva informationsmodellen inom styrning förutsätter att

18

19

20

21

22

23

24

25 Munus

26

27

28

29 UNDERSÖKNINGEN – ETT EXPERIMENT

30 Experimentets hypotes Det spelar roll vilket sätt företag presenterar sin ekonomiska information –Tre varianter Nyckeltal – siffror Nyckeltal – grafer Trafikljus –”Spelar roll” i tre dimensioner Analys (går det bra eller dåligt) Dialog (vilka frågor) Beslut (prioritering)

31 Undersökningens hypotes Reaktion = f(presentationsform, kön, perspektiv) …. eller på svenska…. Reaktionen (analys, dialog och beslut) påverkas av presentationsform men kan också vara beroende av kön och perspektiv i BSC)

32

33

34

35 Några frågor Vilken presentationsform skulle ni föredra? –Handuppräckning…

36 Resultat - sammanfattning Inga klara (och absolut inga signifikanta) samband Några tendenser –Det går snabbare att analysera trafikljus –”Beslutsintensivitet” ökar med trafikljus –Presentationsformen trafikljus ger mindre analys om det är små skillnader (kundperspektivet - tre gröna och en gul) –Mer reaktion om det går ”dåligt” –Om det finns några tendenser i kontrollvariabeln kön så är det att kvinnor reagerar mer i samtliga presentationsformer) och i dimensionerna analys, dialog och beslut. –Graferna ”snedvridna”snedvridna –Ont om ”narrativa” kommentarer Kommentarerna handlar oftast om relativ förändring En del problematiska kommentar

37

38 Några kommentarer på kommentarerna Soliditet –Målet var att öka hävstången (öka den finansiella risken) => minska soliditeten –Jämför trafikljusen ”Ökad omsättning” –Skillnad mellan kassaflöde och intäkt Ökade kostnader = dåligt –Varför?

39

40 Kolbs fyra lärtyper Konkreta upplevelser Reflekterande observation Abstrakt tänkande Aktivt experimenterande Prövare Modellbyggaren Idégivare Sammanställare

41 PRÖVAREN MODELLBYGGAREN SAMMANSTÄLLAREN IDÉGIVAREN

42 Modellbyggaren Karaktäristika –Kopplar ny information till tidigare teorier –Pratar gärna om ”helhetsbilder” –Ritar gärna modeller för att förstå –Börjar ofta med en teori för att gå ner i detaljer. –Är den som förklarar samband –Frågar ofta “Vad?” Att kommunicera med modellbyggaren: –Koppla strategi till nyckeltal –Nyckeltal är en konsekvens av ”affärsmodellen” eller ”verksamhetsmodellen” –Balanserat styrkort, Du-Pontmodellen

43 Idégivaren Karaktäristika –Bygger mottagandet av information från sin egna värdering –Ser på världen med en uppsjö av perspektiv –Vill ofta hålla alla vägar öppna –Är kreativ och kan kallas idégivare –Frågar ofta “Varför?” Att kommunicera med idégivaren: –Arbeta med kontext Varför är det viktigt att mäta? Just nu. På vilka andra sätt kan man göra? –Resonera kring möjliga tolkningar Många nyckeltal ”Svärmar”

44 Prövaren Karaktäristika –Vill ofta integrera ny information i beslut på en gång –Stimuleras av nya problem och ny information –Föredrar att bygga sin kunskap på induktiv väg och tar ofta exempel från sin vardag –”Trial and error” är ett sätt för prövaren att förstå –Är den i organisationen som vill pröva på –Börjar ofta funderingar med: “Om”? Att kommunicera med prövaren: –Vill integrera flera delar av organisationen –Vill veta om det hänger ihop och om det är lönsamt? –Koppla ihop gamla och nya system

45 Sammanställaren Karaktäristika –Integrerar ny information med ny teori och ”bondförnuft” –Tycker om att det ska vara verkliga problem –Är lösningsorienterad och tror på en bästa lösning –Är den som sammanställer fakta och summerar upp –Frågar ofta “Hur”? Att kommunicera med sammanställaren: –Gärna otvetydiga budskap Finansiella nyckeltal –Nyckeltalen ska helst inte behövas tolkas – mer är bättre än mindre

46 PRÖVAREN MODELLBYGGAREN SAMMANSTÄLLAREN IDÉGIVAREN

47 PRÖVAREN MODELLBYGGAREN SAMMANSTÄLLAREN IDÉGIVAREN Ingenjören Human Resources Marknadsavdelningen Ekonomiavdelningen Forskningsavdelningen

48 Slutsatser Teorin lär oss att olika personer förstår ekonomi på olika sätt Experimentet lär oss att presentationsform kan påverka reaktion –men vi kan inte dra några säkra slutsatser I praktiken: –Siffror dominerar men grafer ”kommer” –Ofta sändarperspektiv Hur mycket munus är det? –”Ingen lyssnar på mig”


Ladda ner ppt "Siffror och kommunikation Bino Catasús. Dagens föreläsning Om siffror Om kommunikation Om undersökningen Om hur man ”läser ekonomi”"

Liknande presentationer


Google-annonser