Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016

2 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 3 förvirring, långa arbetstider, hierarki, osäkra anställningar 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 24% Värderingar som kan vara begränsande: 4 Summary March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) humor/ glädje 655(O) förvirring (L) 553(O) lagarbete 554(R) ansvar 544(I) långa arbetstider (L) 493(O) anpassningsbarhet 454(I) engagemang 455(I) hierarki (L) 453(O) anställdas hälsa 431(O) kvalitet 413(O) osäkra anställningar (L) 411(O) anställdas hälsa 1231(O) humor/ glädje 805(O) lagarbete 654(R) jämlikhet 634(O) balans hem/arbete 624(O) erkännande av anställda 582(R) ekonomisk stabilitet 571(O) ansvar 544(I) engagemang 535(I) respekt 502(R) öppen kommunikation 502(R) Values Plot March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 5 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 24% humor/ glädje 1065(I) familj 912(R) vänskap 832(R) ansvar 814(I) ärlighet 635(I) ambition 573(I) effektivitet 553(I) hälsa 531(I) kreativitet 535(I) anpassningsbarhet 504(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=8-2-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=3-1-3-0 IROS (L)=0-0-4-0IROS (P)=2-4-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Personliga värderingar Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-20-40CTS = 31-23-46 CTS = 40-27-33 Kulturentropi = 7% Kulturentropi = 24% Kulturentropi = 3%

5 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016

6 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 förvirring (55) långa arbetstider (49) hierarki (45) byråkrati (39) håller inne information (29) makt (25) stuprörsmentalitet (10) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (38) intern konkurrens (28) manipulation (20) imperiebyggande (8) 4% av det totala antalet röster 1 osäkra anställningar (41) kostnadsjakt (39) kortsiktighet (33) utnyttjande (23) kontroll (22) försiktighet (15) 8% av det totala antalet röster Totalt 519 utav 2180 24% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa4312380 respekt165034 erkännande av anställda265832 öppen kommunikation185032 balans hem/arbete346228 långsiktighet164428 ekonomisk stabilitet305727 jämlikhet376326 ständiga förbättringar123725 tillit och förtroende173922 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet erkännande av anställda respekt öppen kommunikation lagarbete jämlikhet balans hem/arbete ansvar humor/ glädje engagemang Värderingshoppständiga förbättringartillit och förtroendelångsiktighet Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar

9 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Business Needs Scorecard Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd långa arbetstider (L) kvalitet Externa relationer Evolution anpassningsbarhet Kultur Tillit / Engagemang lagarbete ansvar engagemang Riktning/ Kommunikation humor/ glädje förvirring (L) hierarki (L) humor/ glädje öppen kommunikation Stödjande Miljö anställdas hälsa osäkra anställningar (L) anställdas hälsa jämlikhet balans hem/arbete erkännande av anställda respekt Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 Business Needs Scorecard- Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective (218) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Önskade kulturella värderingar lagarbete ansvar engagemang humor/ glädje öppen kommunikation anställdas hälsa jämlikhet balans hem/arbete erkännande av anställda respekt Värderingshopp långsiktighet ständiga förbättringar tillit och förtroende Värderingar som kan vara begränsande kostnadsjakt långa arbetstider byråkrati intern konkurrens imperiebyggande kortsiktighet försiktighet skyller på varandra makt kontroll stuprörsmentalitet förvirring hierarki håller inne information osäkra anställningar utnyttjande manipulation Detta diagram visar procentandelen av värderingar av BNS områden. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar inom områden där mer fokus har begärts, och alla värderingar som kan vara begränsande. BNS- Fördelning av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser