Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016

2 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 20% Värderingar som kan vara begränsande: 1 Summary March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) lagarbete 394(R) kostnadsjakt (L) 361(O) engagemang 295(I) kvalitet 253(O) resultatinriktat 253(O) ansvar 244(I) ständigt lärande 234(O) anställdas hälsa 211(O) erkännande av anställda 212(R) humor/ glädje 215(O) anställdas hälsa 511(O) erkännande av anställda 362(R) balans hem/arbete 334(O) lagarbete 334(R) medarbetarengagemang 325(O) humor/ glädje 305(O) anpassningsbarhet 284(I) ansvar 284(I) gemensam vision 285(O) öppen kommunikation 282(R) Values Plot March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 20% familj 512(R) humor/ glädje 505(I) ärlighet 475(I) ansvar 394(I) tar ansvar 394(R) omtanke 312(R) ekonomisk stabilitet 301(I) positiv attityd 305(I) hälsa 291(I) vänskap 282(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-5-0 IROS (L)=0-0-1-0IROS (P)=2-3-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Personliga värderingar Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 43-19-38CTS = 30-25-45 CTS = 41-25-34 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 20% Kulturentropi = 1%

5 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016

6 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 förvirring (17) håller inne information (17) hierarki (16) långa arbetstider (15) byråkrati (14) makt (7) stuprörsmentalitet (6) 9% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (11) skyller på varandra (11) manipulation (2) imperiebyggande (1) 2% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (36) kortsiktighet (20) kontroll (15) osäkra anställningar (14) utnyttjande (6) försiktighet (3) 9% av det totala antalet röster Totalt 211 utav 1020 20% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar problem som kräver kulturell eller strukturell justering. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa215130 öppen kommunikation102818 erkännande av anställda213615 balans hem/arbete183315 anpassningsbarhet142814 lyhördhet122614 medarbetarengagemang203212 konfliktlösning102212 gemensamma värderingar92112 gemensam vision172811 långsiktighet61711 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa erkännande av anställda öppen kommunikation medarbetarengagema ng humor/ glädje gemensam vision Värderingshopp lyhördhet konfliktlösning gemensamma värderingar långsiktighet Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar

9 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Business Needs Scorecard Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) Hälsotillstånd kvalitet resultatinriktat Externa relationer Evolution ständigt lärandeanpassningsbarhet Kultur Tillit / Engagemang lagarbete engagemang ansvar lagarbete medarbetarengagemang ansvar Riktning/ Kommunikation humor/ glädje humor/ glädje gemensam vision öppen kommunikation Stödjande Miljö anställdas hälsa erkännande av anställda anställdas hälsa erkännande av anställda balans hem/arbete Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 Business Needs Scorecard- Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective (102) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Önskade kulturella värderingar anpassningsbarhet lagarbete medarbetarengagem ang ansvar humor/ glädje gemensam vision öppen kommunikation anställdas hälsa erkännande av anställda balans hem/arbete Värderingshopplångsiktighet konfliktlösning gemensamma värderingar lyhördhet Värderingar som kan vara begränsande kostnadsjakt långa arbetstider byråkrati intern konkurrens imperiebyggande kortsiktighet försiktighet kontroll skyller på varandra makt stuprörsmentalitet förvirring håller inne information hierarki osäkra anställningar utnyttjande manipulation Detta diagram visar procentandelen av värderingar av BNS områden. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar inom områden där mer fokus har begärts, och alla värderingar som kan vara begränsande. BNS- Fördelning av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser