Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2015-12-08 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2015-12-08 1."— Presentationens avskrift:

1 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2015-12-08 1

2 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. 2015-12-082 Socialstyrelsen

3 ”I vården liksom i alla andra verksamheter kan människor göra fel och begå misstag. Därför måste vården ha väl utvecklade system och rutiner så att mänskliga felhandlingar inte leder till att patienter utsätts för skador.” (Socialstyrelsen) 32015-12-08

4 70-80 % av alla oönskade händelser i hälso- och sjukvården är relaterade till samverkan mellan människor. Kan någon ta ett blodtryck? Vi kanske skulle ge lite vätska??!! Jag kanske skulle be om hjälp… Jag trodde att du hade gjort det….. 2015-12-084

5 Riskfaktorer 2015-12-085 Systemnivå Föränderliga team Otillräckliga rutiner Hierarkiska strukturer Bristande resurser Individnivå Stress, trötthet Personlighet Olika kommunikationskulturer Kön (Firth-Cozens, 2004)

6 Stresskonen Stress påverkar förmågan att ta emot information att tänka Extrem stress Lugn & ro 2015-12-086

7 Skillnader sjukvård vs flyget (Sexton.B., Thomas, E. J., Helmreich, R.L., 2000) 2015-12-087 Sjukvårdspersonal är mer benägna att förneka att stress och trötthet påverkar prestationsförmågan. Fel och misstag uppfattas som svårt att diskutera i sjukvården och inte all personal accepterar den egna utsattheten för att göra fel ”det händer alla andra men inte mig”

8 Crew Resource Management, flygindustrin 1977 flygolyckai Teneriffa En modell för säkert och effektivt teamarbete Använda de resurser som finns till förfogande på bästa möjligaste, effektivaste sätt Otydlig kommunikation och hierarkisk struktur! 2015-12-088

9 ”Genom att öva CRM lär man sig att utnyttja alla tillgängliga resurser i ett team.” ”Både inre och yttre faktorer påverkar, begränsar och möjliggör teamprestationer och genom tillämpning av CRM kan man tillsammans i teamet hjälpas åt att använda resurserna på bästa möjliga vis.” (Meri Bodbacka,Crew Resource Management (CRM) och dess betydelse för patientsäkerheten, Examensarbete Akutsjukvård 2010) 2015-12-089

10 Crew Resource Management Tydlighet i rollerna Ledarskap/följarskap Kommunikation Helhetssyn 2015-12-0810 Support Resurser

11 Vad är ett team? 2015-12-0811 Begränsat antal 6-8 personer Kompletterande kunskaper Brinner för uppgiften – syfte & mål Gemensamma och överenskomna arbetsformer Ömsedigt ansvarstagande

12 Teamarbete:varför? 2015-12-0812 Varför krävs ett team när patienten plötsligt blivit svårt sjuk? Flera händer Flera huvud

13 Teamarbete:utmaningar? 2015-12-0813 Varför är effektivt Organisation teamarbete svårt? Kommunikation

14 Vad ska finnas i teamet? Ledare – Varför? – Egenskaper? – Vem? Följare – Roll? 2015-12-0814

15 Tydlighet i rollerna Presentera er för varandra Identifiera ledarskapet Fördela övriga roller Handlingplan 2015-12-0815

16 Kommunikation För att skapa en gemensam förståelse ska kommunikationen vara: fullständig korrekt i lämplig volym i rätt tempo Brister i kommunikation kan bero på att: syftet med kontakten är oklar informationen kan missuppfattas eller är ofullständig speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen uppmärksammas inte rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis Doktorn förstår inte vad jag menar…. Vad vill hon??? Jag förstår ingenting 2015-12-0816

17 Adressering 2015-12-0817 Vem är ”någon”? Använd namn eller peka med hela handen

18 Closed-loop Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! 2015-12-0818

19 Closed-loop Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! Okej, jag kommer om fem minuter. 2015-12-0819

20 Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! 2015-12-0820 Tack! Det var bra. Okej, jag kommer om fem minuter. Closed-loop

21 Säkert språk 2015-12-0821 ”Stille” ”Han har lagt av” ”Det ser inte bra” HJÄRTSTOPP! Rätt tempo Lämplig volym

22 Kommunikation 2015-12-0822 ”Skriv och läs upp” t.ex. telefonordinationer Ge uttryck för dina tankar/misstankar – tänk högt!

23 2015-12-0823 http://ww.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/aktuellt_2/sbar_minskar_risker_i_varden SBAR – akut situation SSituation Vad är problemet/ anledningen till kontakt? Ange Eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. Jag kontaktar dig för att…. BBakgrund Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu. Informera om Tidigare o nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. Ev. allergi Ev. smittorisk AAktuellt tillstånd Status Rapportera A: luftväg B: andning C: puls, blodtryck, saturation D: medvetandegrad, smärta, orienterad tid/rum/person E: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion, yttre skador RRekommendation Åtgärd Bekräftelse på kommunikation …därför föreslår jag ; Omedelbar handläggning/övervakning/överflyttning/ utredning/behandling Finns det fler frågor? Är vi överens?

24 SBAR 2015-12-0824 SSituation BBakgrund AAktuellt tillstånd RRekommendation

25 SBAR 2015-12-0825 SSituation Jag heter Per Eriksson, är sjuksköterska och ringer från kirurgavdelning 2 angående Elsa Stark, som är 82 år. Hon har fått 39° feber och är allmänpåverkad. BBakgrund Elsa är tidigare frisk, opererades i förrgår för gallsten. Postoperativa förloppet har varit helt normalt och hon har ätit och druckit samt varit på toaletten. För en timme sedan började hon frysa och hade då feber. AAktuellt tillstånd Elsa är nu snabbandad med en andningsfrekvens på 29/min och saturation på 89 %. Pulsen är strax över hundra och blodtrycket 90/50. Buken är mjuk men hon klagar på magont. Jag tror att hon har en början till sepsis! RRekommendationSka vi koppla syrgas Jag vill att du kommer hit nu och undersöker patienten. Behöver du veta något mer?

26 SBAR:syfte 2015-12-0826 Att motverka stresskonen: förmedla viktig information på ett enkelt sätt till alla teammedlemmar ge möjligheten till alla att bidra med huvudet Regelbundna sammanfattningar

27 Helhetssyn 2015-12-0827 Ta ett steg tillbaka, helikopterperspektiv! Reevaluera ofta – mikropauser Tillåtande klimat - alla bidrar! Undvik fixationsfel

28 Fixationsfel 2015-12-0828 ”Allt är som det ska” Gå igenom uppgifterna, lyhörd för andra förslag ”Det är allt annat än detta” Dubbel-checka – om du tvivlar uteslut det värsta tänkbara ”Det är bara detta och inget annat” Tänk – kan det vara något annat? Använd teamet.

29 Support - huvud & händer 2015-12-0829 Kalla på hjälp tidigt Var tydlig med vilken hjälp du vill ha Vilken support finns?

30 Resurser Vilka resurser finns – känn din omgivning! Personal Utrustning- Placering? Hur fungerar den? PM, checklistor Använd alla resurser i teamet Alla i teamet har olika kunskap och erfarenhet 2015-12-0830

31 TACK! 2015-12-0831


Ladda ner ppt "Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2015-12-08 1."

Liknande presentationer


Google-annonser