Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrund Introduktion för driftpersonal inom produktion Mia Elénius Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrund Introduktion för driftpersonal inom produktion Mia Elénius Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”,"— Presentationens avskrift:

1 Värdegrund Introduktion för driftpersonal inom produktion Mia Elénius Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

2 Vad är en värdegrund? Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Hur kan ni använda er av den? Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

3 Vad är en värdegrund? De principer och värderingar som företaget väljer att arbeta efter. Värdegrunden ska ligga till grund för hur vi inom LKAB genom vårt beteende ska uppnå ett bra resultat. Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

4 Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

5 Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

6 Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Engagerad, Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

7 Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Engagerad,Nytänkande, Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

8 Hur ser LKAB:s värdegrund ut? Engagerad,Nytänkande,Ansvar Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

9 ”Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör!” Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

10 ”Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör!” Rätt kvalitet! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

11 ”Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör!” Rätt kvalitet! Ordning och reda! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

12 ”Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör!” Rätt kvalitet! Ordning och reda! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

13 ”Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör!” Rätt kvalitet! Ordning och reda! Påtalar fel! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015 !

14 ”Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor!” Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

15 ”Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor!” Öppen för nya lösningar! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

16 ”Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor!” Öppen för nya lösningar! Samarbete mellan avdelningar och arbetslag! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

17 ”Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först!” Rätt Produktion! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

18 ”Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först!” Rätt Produktion!

19 ”Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först!” Rätt Produktion! Respekt och acceptans!

20 ”Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först!” Rätt Produktion! Respekt och acceptans! Säkerheten först! -30 sekunders riskanalys -Rätt personlig skyddsutrustning

21 Engagerad,Nytänkande,Ansvar Hur vi inom LKAB genom vårt beteende uppnår ett bra resultat! Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

22 Tack för mig! Mia Elénius Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015

23 Referenser Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. LKAB. (u.å.). Bildarkiv. Hämtat 2015-01-31, kl. 11.45, från http://www.lkab.com/sv/ LKAB. (u.å.). Värderingar. Hämtat 2015-01-31, kl. 11.50, från http://www.lkab.com/sv/ Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”, uppgift 2a i Ledarskap och Kommunikation, UU Campus Gotland VT2015


Ladda ner ppt "Värdegrund Introduktion för driftpersonal inom produktion Mia Elénius Mia Elénius, 2015-02-05, ”Presentation av LKAB:s värdegrund för personal inom produktion”,"

Liknande presentationer


Google-annonser