Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik A 7.5 poäng Dr Kent Hurtig Eng2: 3066 Tfn: (471) 7364.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik A 7.5 poäng Dr Kent Hurtig Eng2: 3066 Tfn: (471) 7364."— Presentationens avskrift:

1 Etik A 7.5 poäng Dr Kent Hurtig Eng2: 3066 Email: kent.hurtig@filosofi.uu.se Tfn: (471) 7364

2 Seminarier: Karin Enflo (karin.enflo@filosofi.uu.se) Per Algander (per.algander@filosofi.uu.se)

3 Litteratur: TÄNNSJÖ, TORBJÖRN: Grundbok I Normativ Etik, Thales, 2000. SINGER, PETER (UTG.): Applied Ethics, Oxford: Oxford University Press, 1986

4 Schema (föreläsningar): 1. Onsdag 10 juni, kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 2. Måndag 15 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 3. Onsdag 17 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 4. Torsdag 18 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 5. Måndag 22 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 6. Onsdag 24 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 7. Torsdag 25 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 8. Måndag 29 juni kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 9. Onsdag 1 juli kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX) 10.Torsdag 2 juli kl. 15-17 (Universitetshuset, sal IX)

5 Schema (seminarier): Tisdag 23 juni Grupp 1: kl. 9-11 (Eng2/1022) Grupp 2: kl. 11-13 (Eng2/1022) Grupp 3: kl. 15-17 (Eng2/1022) Tisdag 30 juni Grupp 1: kl. 9-11 (Eng2/1022) Grupp 2: kl. 11-13 (Eng2/1022) Grupp 3: kl. 15-17 (Eng2/1022) Tisdag 7 juli Grupp 1: kl. 9-11 (Eng2/1022) Grupp 2: kl. 11-13 (Eng2/1022) Grupp 3: kl. 15-17 (Eng2/1022)

6 Examination: Hemskrivning. Inlämningsdatum: Måndag den 13:e juli. Frågor kommer distribueras i slutet på v. 27. Mer information kommer senare.

7 Var vänlig notera att all kommunikation mellan studenter och lärare kommer att ske via email. Det är därför viktigt att du kollar din email åtminstone ett par gånger per vecka.

8 Det är ingen närvaroplikt på föreläsningar eller seminarier. Jag rekommenderar starkt att du går på alla föreläsningar och seminarier.

9 Föreläsningsanteckningar: Dessa kommer att finnas tillgängliga på studentportalen åtminstone kvällen innan föreläsningen i fråga. Föreläsningsanteckningarna är komplement till föreläsningarna och inte ett substitut för dom.

10 Seminariegrupper: Se till att du skriver in dig så fort som möjligt.

11 Studenter med handikapp: 1. Kom gärna och prata med mig. Eller 2. Kontakta Studentstöd: http://www.studentstodet.uppsala.se/

12 Frågor?

13 Filosofi omfattar åtminstone: Metafysik Epistemologi Språkfilosofi Logik Moralfilosofi/Etik

14 Moralfilosofi rör utvärderandet av mänskligt beteende (handlingar) med särskild vikt på vår interaktionen med andra människor (men även andra varelser och saker). Distinktionen mellan etik och moral.

15 1.Deskriptiv etik: empiriska frågeställningar. Vad tycker Tyskar (i allmänhet) om abort? Vad var de gamla egyptiernas föreställningar om rätt och fel? Detta är oftast inte något som filosofer är intresserade av. Studeras mer av historiker, psykologer, sociologer, och antropologer.

16 2.Tillämpad etik: rör tillämpandet av etiska principer på Generella fall (t.ex.): abort, dödshjälp. Specifika fall (t.ex.): kriget i Irak, Palestinafrågan.

17 3.Normativ etik: generella principer rörande hur vi bör bete oss och vilka slags personer vi bör vara.

18 4.Metaetik (värdeteori): rör frågor om vår moraliska (etiska) diskurs och praktik. Finns det verkligen objektiva sanningar om rätt eller fel? I sånt fall vad består sådana sanningar i? Hur kan man veta att en handling är fel (rätt)? Vad betyder det att säga ‘Dödshjälp bör förbjudas’?

19 Två ‘hot’ mot etiken: I. ‘Guds död’ II. Subjektivism/Relativism (III. Egoism IV. Determinism)

20 I. ‘Guds död’ (1)Om det finns en moralisk lag, så måste det finnas en moralisk laggivare. (2)Det finns ingen moralisk lag-givare. Så (3) Det finns ingen moralisk lag.

21 (En version av) Sokrates fråga till Eutyfron: Är det goda gott för Gud älskar det eller älskar Gud det goda för att det är gott?

22 Om det som är rätt och fel, och bra och dåligt, bestäms av vad Gud älskar (och hatar) så verkar följande sant: Hade Gud älskat tortyr och incest så hade tortyr och incest varit rätt (eller bra). Men det verkar ju vara helt befängt.

23 Å andra sidan: Älskar Gud det goda (det rätta) på grund av att det är gott (rätt), så borde väl det som är gott (rätt) vara så oberoende vad Gud älskar (hatar)?

24 2. Subjektivism/Relativism Vanligt förekommande påstående: Det finns inga objektiva sanningar inom etiken. Möjligtvis finns det subjektiva sanningar.

25 Vad är en subjektiv sanning? Skilj mellan sanning och trosföreställning (Eng. ’belief’.)

26 Vanligt förekommande (dåligt) argument: 1. Människor från olika kulturer har skilda uppfattningar av vad som är rätt och fel. Alltså: 2. Det finns inga objektiva sanningar om rätt och fel.

27 Jämför: 1. Olika kulturer har skilda uppfattningar om jorden är platt eller rund. Alltså: 2. Det finns inga objektiva sanningar om huruvida jorden är platt eller rund.

28 Metodologi inom natur- och samhällsvetenskapen. Metodologi inom mattematik och logik. Metodologi inom etiken?

29 Metodologi inom moralfilosofin.

30 1.Börja med det enskilda fallet. Vad är det rätt att göra här? Vad är din väl övervägda ‘intuition’ i det här fallet? Se till att alla icke-etiska fakta är tagna I beaktning. Försök ta alla relevanta etiska ‘fakta’ i beaktning. Försök vara opartisk.

31 2.Från det enskilda till det generella: försök hitta en princip som kan förklara och rättfärdiggöra intuitionen om det enskilda fallet? Kan den principen tillämpas på andra liknande (konkreta eller hypotetiska) fall?

32 Denna process kallas ‘Reflective Equilibrium’ Vi försöker hitta ett ekvilibrium (koherens) mellan A: våra väl övervägda intuitioner om vad som är rätt och fel i något enskilt fall, och B: generella principer (som ‘täcker’ dessa fall).

33 Den teori som har bäst koherens och som bäst tycks stödja, förklara, rättfärdiga våra intuitioner om specifika fall är den bästa. Betyder det att det finns en teori som är ’unikt bäst’? Vad är sambandet mellan ’bäst’ och ’sann’ i det här sammanhanget?

34 Du är en läkare på en akutmottagning när sex svårt skadade patienter kommer in. Alla sex riskerar att dö men en är mycket svårare skadad än de andra fem. Du kan rädda den mest svårt skadade om du bara hjälper honom och låter de andra fem dö. Alternativet är att du räddar de andra fem och låter den svårast skade personen dö. Vad är det rätt att göra i det här fallet?

35 Du har fem patienter på akutmottagningen som alla håller på att dö. Alla patienter behöver en akut transplantation. Den första behöver ett nytt hjärta, den andre behöver en ny lever, den tredje behöver en ny lunga etc. Du kan rädda alla fem om du plockar dessa organ från en frisk människa och transplanterar dessa till de fem patienterna. En frisk patient finns i rummet bredvid. Hon är där för en rutinkontroll. (Och alla hennes organ är av rätt kvalitet.) Vad är rätt att göra?


Ladda ner ppt "Etik A 7.5 poäng Dr Kent Hurtig Eng2: 3066 Tfn: (471) 7364."

Liknande presentationer


Google-annonser