Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKUT BUK ABCDEDiagnosÅtgärd. A Andningsvägar Andningsvägar –Syrgas Minskar smärta Minskar smärta Ökar syresättningen av vävnaderna Ökar syresättningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKUT BUK ABCDEDiagnosÅtgärd. A Andningsvägar Andningsvägar –Syrgas Minskar smärta Minskar smärta Ökar syresättningen av vävnaderna Ökar syresättningen."— Presentationens avskrift:

1 AKUT BUK ABCDEDiagnosÅtgärd

2 A Andningsvägar Andningsvägar –Syrgas Minskar smärta Minskar smärta Ökar syresättningen av vävnaderna Ökar syresättningen av vävnaderna –Nedsatt pga dehydrering, blödning

3 B Öka förutsättningarna för lyckad behandling Öka förutsättningarna för lyckad behandling Associerade sjukdomar? KOL? Associerade sjukdomar? KOL? Uppspänd buk = nedsatt ventilation Uppspänd buk = nedsatt ventilation Ileus – kräkning – aspiration Ileus – kräkning – aspiration Saturation? Saturation? Assisterad ventilation? Assisterad ventilation? Bröstsmärtor? Bröstsmärtor?

4 C DIAGNOS: DIAGNOS: Puls, perifer cirkulation, medvetandegrad Puls, perifer cirkulation, medvetandegrad Blödning? Dehydrering? Bukundersökningen! Bukundersökningen! ÅTGÄRD: ÅTGÄRD: Nålar, prover, vätska Nålar, prover, vätska EKG, KAD, V-sond EKG, KAD, V-sond Blodtryck Blodtryck

5 D Neurologi Neurologi –Medvetandegrad (igen)

6 E Exponering Exponering –”Täckets test” –Per rektum –Förhindra nedkylning

7 Bukundersökningen Viktigast? Viktigast?

8 SMÄRTANAMNES!

9 AKUT BUK Buksmärta Buksmärta –VISCERAL Djup, dov, diffus, svårlokaliserad = inflammation, ischemi, distention, tryck Djup, dov, diffus, svårlokaliserad = inflammation, ischemi, distention, tryck –SOMATISK Skarp, svår, väl lokaliserad = retning mot insidan av bukväggen; peritonit Skarp, svår, väl lokaliserad = retning mot insidan av bukväggen; peritonit –Referred pain

10

11

12

13 Vilka smärtparametrar?

14 Smärtdebut? Smärtdebut? –Snabb, långsam, plötslig, diffus Smärtans karaktär Smärtans karaktär –Intervall, ihållande, referred pain Lokalisation? Lokalisation? –Kvadrant? Utstrålning? Utstrålning? Peritonit? Peritonit? –Lokal, generell

15 Smärtdebut Plötslig Plötslig –perforation, ruptur, infarkt Snabb, och accelererande Snabb, och accelererande –kolik (gallsten, njursten), appendicit, pankreatit, divertikulit, ileus Långsamt accelererande Långsamt accelererande –inflammation (appendicit, cholecystit), ileus (colonileus)

16 Karaktär

17

18 Lokalisation och utstrålning

19

20 Hur fastställer man peritonit?

21 Speciella fynd Perman-Rovsings tecken (appendicit) Perman-Rovsings tecken (appendicit) –Direkt öm över MB + släppömhet Iliopsoas test (retrocekal appendicit) Iliopsoas test (retrocekal appendicit) –Smärta om iliopsoas spänns McMurphys tecken (cholecystit) McMurphys tecken (cholecystit) –Öm under hö arcus, smärta acc vid inandning

22 Associerade symtom Illamående, kräkning Illamående, kräkning Feber Feber Nedsatt aptit Nedsatt aptit Upphävd gas/fecesavgång Upphävd gas/fecesavgång

23 Associerade sjukdomar Tidigare bukkirurgi? Tidigare bukkirurgi? Hjärt-kärl sjukdom? Diabetes? Hjärt-kärl sjukdom? Diabetes? Lungsjukdom? Lungsjukdom? Tidigare cancer? Tidigare cancer? Steroider? Steroider? NSAID? ASA? NSAID? ASA? Antibiotika? Antibiotika?

24 Patientens uppförande Svårt att vara stilla - ”klättrar på väggarna” Svårt att vara stilla - ”klättrar på väggarna” –uretärsten Ligger helt stilla Ligger helt stilla –diffus peritonit Svårt lyfta höger ben, svårt att gå Svårt lyfta höger ben, svårt att gå –appendicit Svårt ta djupa andetag Svårt ta djupa andetag –pneumoni, pleurit, cholecystit

25 MEN…. 80% rätt efter anamnesen SMÄRTANAMNESEN! + 10% efter status PERITONIT? Ytterligare us minskar antalet diff.diagnoser Lab, rtg

26 ABCDE Under pågående anamnestagning

27 Typer av ”akut buk” BlödningPeritonitDehydreringIschemi

28 Bukblödning – orsaker?

29

30

31 Vad göra? ABCDE! C: damage control!

32 Övre GI-blödning Underskattas ofta (som vanligt) Diagnos Diagnos –Medvetandegrad – puls – perifer hudfärg/temp –V-sond Åtgärd Åtgärd –Nålar, Prover, Vätska NPV NPV Ringeracetat, beställ blod? Ringeracetat, beställ blod? –Stoppa blödningen? Gastroskopi med sklerosering, heater probe? Gastroskopi med sklerosering, heater probe? –Hur fort? Nu? I morgon? Efter helgen? Op? Op?

33

34 Nedre GI-blödning Orsaker?

35 Peritonit Lokal?Generell?

36

37

38 Dehydrering på kirurgen Isoton! Pankreatit Pankreatit Ileus Ileus –hög / låg Diarré / stomiflöde Diarré / stomiflöde Kräkningar Kräkningar Ventrikelretention Ventrikelretention (Trauma) (Trauma)

39 Dehydrering < 2 % < 2 % –få symtom 5 % 5 % –urinproduktion  –torra slemhinnor –nedsattvävnadsturgor 10 % 10 % –blodtryck  –anuri –uttalad perifervasokonstriktion

40 Behandling dehydrering Isoton lösning! Isoton lösning! –= Ringer-acetat + om ej hyperkalemi och pat. har urinproduktion: + 20 mmol K + /liter –2/3 av deficit på 4 tim + hela deficit på kvarvarande 20 tim det dygnet Ex: 60 kg, 5 % dehydrering ( 3 liter) Ex: 60 kg, 5 % dehydrering ( 3 liter) 2 liter4 tim 2 liter4 tim 3 liter20 tim 3 liter20 tim

41 Behandlingsprinciper Åtgärda dehydrering Ersätt förluster Underhållsbehandling

42 RINGER-ACETAT GLUKOS 5%

43 20 drp = 1 ml 20 drp = 1 ml –ex: 1000 ml / 6 tim  55 dr/ min (ung.1 dr/sek)

44 Ischemi Ben – arm Ben – arm Buken Buken Hjärtat Hjärtat

45

46 Non-occlusive ischemia

47 Lab Vita; poly-mono, CRP Vita; poly-mono, CRP –infektion? (app, cholecystit etc.) –bakteriell infektion? EVF EVF –dehydrering? Elektrolyter (Na, K, Cl) Elektrolyter (Na, K, Cl) –kräkning/ventrikelretention  hypokalemi, hypokloremi, alkalos

48 Lab (forts.) Leverprover (ASAT, ALAT, Bil., ALP) Leverprover (ASAT, ALAT, Bil., ALP) –cholecystit? Koledokussten? Gallhinder? Hepatit? Amylas Amylas Urinprover Urinprover –hematuri? Bakteriuri (pos. Niturtest)? hCG?

49 Röntgen Buköversikt Buköversikt –Gas-vätskenivåer? Fri gas? Obstipation? Gas i gallvägarna? Förkalkningar i pankreas/urinvägar/aorta? Ultraljud Ultraljud –gallsten? Cholecystit? Dilaterad koledokus? –Appendicit (osäkert) –Vaginalt ultraljud

50 Röntgen forts Tunntarmspassage Tunntarmspassage –vattenlöslig kontrast, tunntarmshinder? Akut coloningjutning Akut coloningjutning –colonileus? Volvulus? Akut CT Akut CT

51

52

53 Ileus

54

55

56 Akut pankreatit

57

58

59 A Andningsvägar Andningsvägar –Diagnos –Åtgärd Syrgas Syrgas –Minskar smärta –Ökar syresättningen av vävnaderna  Nedsatt pga dehydrering, blödning

60 B Diagnos – Åtgärd Diagnos – Åtgärd –Öka förutsättningarna för lyckad behandling –Associerade sjukdomar? KOL? –Uppspänd buk = nedsatt ventilation –Ileus – kräkning – aspiration –Saturation? –Assisterad ventilation? –Bröstsmärtor?

61 C DIAGNOS: DIAGNOS: Puls, perifer cirkulation, medvetandegrad Puls, perifer cirkulation, medvetandegrad Blödning? Dehydrering? Bukundersökningen! Bukundersökningen! ÅTGÄRD: ÅTGÄRD: Nålar, prover, vätska Nålar, prover, vätska EKG, KAD, V-sond EKG, KAD, V-sond Blodtryck Blodtryck

62 D Neurologi Neurologi –Medvetandegrad (igen)

63 E Exponering Exponering –”Täckets test” –Per rektum –Förhindra nedkylning

64 Blödning Blödning Peritonit Peritonit Dehydrering Dehydrering Ischemi Ischemi


Ladda ner ppt "AKUT BUK ABCDEDiagnosÅtgärd. A Andningsvägar Andningsvägar –Syrgas Minskar smärta Minskar smärta Ökar syresättningen av vävnaderna Ökar syresättningen."

Liknande presentationer


Google-annonser