Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1845 Lika giftorätt och lika arvsrätt för man och kvinna 1908 Borgerlig (icke kyrklig) vigsel införs 1917 Adoption införs i Sverige 1920 Giftermålsbalken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1845 Lika giftorätt och lika arvsrätt för man och kvinna 1908 Borgerlig (icke kyrklig) vigsel införs 1917 Adoption införs i Sverige 1920 Giftermålsbalken."— Presentationens avskrift:

1 1845 Lika giftorätt och lika arvsrätt för man och kvinna 1908 Borgerlig (icke kyrklig) vigsel införs 1917 Adoption införs i Sverige 1920 Giftermålsbalken 1949 Föräldrabalken 1973 Äktenskapsbalken 1987 Sambolagen och lagen om homosexuella sambor 1989 FN:s barnkonvention 1994 Lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 2002 Möjlighet för homosexuella par att adoptera barn 2003En gemensam, könsneutral, sambolag 2011 Äktenskapsbalken görs könsneutral Familjerättens utveckling 5:1 LEX Privatjuridik

2 Trossamfund med vigselrätt Judiska församlingarnas centralråd i Sverige Romersk-katolska kyrkan i Sverige Scientologikyrkan i Sverige Serbisk-ortodoxa kyrkan Svenska baptistförbundet Svenska frälsningsarmén Sveriges muslimska förbund 5:2 LEX Privatjuridik

3 © Författaren och StudentlitteraturBild 3 Äktenskapsskillnad Krav på 6 månaders betänketid Om man har barn under 16 år. Om bara den ene vill skiljas Inga krav på betänketid: när makarna är överens och ingen har eget hemmavarande barn under 16 år eller de har levt åtskilda mer än två år eller har tvingats in i äktenskapet/varit omyndiga Hmm..

4 Äktenskapsskillnad (”skilsmässa”) LEX Privatjuridik 5:9

5 Exempel på ansökan om äktenskapsskillnad Västerås 4 mars 2011 Till Västmanlands tingsrätt Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad Härmed ansöker vi om äktenskapsskillnad. Ingen av oss har barn, varför betänketid inte ska löpa. Personbevis bifogas ansökan. Ansökningsavgift har satts in på tingsrättens konto. Per Svensson, 770812-0000Mia Svensson, 791213-0000 Drottninggatan 2Stora gatan 11 724 64 Västerås722 12 Västerås 5:3 LEX Privatjuridik

6 Umgängesschema LEX Privatjuridik 5:8 Ett vanligt upplägg för umgänge är följande schema Varannan helg från fredag kl 18 till söndag kl 18 Varannan jul, nyår, påsk och vartannat sportlov Fem sammanhängande veckor under sommaren

7 Bodelning (vid skilsmässa eller dödsfall) LEX Privatjuridik 5:6 Nästan all egendom blir normalt sett Giftorättsgods. Det delas lika vid bodelning.

8 Skevdelningsregeln LEX Privatjuridik 5:7 Ursprunglig egendomsfördelning Egendomsfördelning efter bodelning Make AMake BMake AMake B

9 Exempel på ansökan om äktenskapsförord Äktenskapsförord Vi, Rami Ghezali (770209-0000) och Amina Souarez (751104-0000), som har för avsikt att den 9 maj 2011 ingå äktenskap, har dag som nedan avtalat om följande äktenskapsförord. All egendom som någon av oss förvärvat före äktenskapet eller kommer att förvärva under äktenskapet, ska vara den makens enskilda egendom i vilken den andra maken inte har någon giftorätt. En förteckning över den egendom som var och en av oss idag äger bifogas i bilaga. Sundsvall den 7 april 2011 Amina SouarezRami Ghezali LEX Privatjuridik 5:4

10 LEX Privatjuridik 5:10 Bodelning vid äktenskapsskillnad

11 Exempel på samboavtal Landskrona 27/11 2011 Samboavtal Härmed avtalar vi, Caroline Helmersson (840611-0000) och Stina Johansson (871128-0000), att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska vara tillämpliga på vårt samboförhållande. Caroline HelmerssonStina Johansson LEX Privatjuridik 5:5

12 Vårdnad Innebär rätten att och plikten att sörja för barnets person och att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmyndarskap Innebär vården om den omyndiges egendom och befogenheten att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Legala förmyndare En förmyndare som fått sin ställning p g a lagens stadganden. Särskilt förordnade förmyndare Utses om barnet har stora ekonomiska tillgångar. 5:11


Ladda ner ppt "1845 Lika giftorätt och lika arvsrätt för man och kvinna 1908 Borgerlig (icke kyrklig) vigsel införs 1917 Adoption införs i Sverige 1920 Giftermålsbalken."

Liknande presentationer


Google-annonser