Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö Icke-fysiska aspekter på arbetsmiljön – arbetets uppläggning, ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetare Jeding,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö Icke-fysiska aspekter på arbetsmiljön – arbetets uppläggning, ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetare Jeding,"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö Icke-fysiska aspekter på arbetsmiljön – arbetets uppläggning, ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetare Jeding, Theorell ur ett Friskt arbetsliv Arbete&Hälsa 1999:22

2 Varför är det viktigt För att kunna jobba ( arbetsförmåga) måste man klara av att hantera den psykosociala arbetsmiljön Psykosocial arbetsmiljö har ett klart samband med hälsa

3 Nyberg et al. Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study Occup Environ Med 2009;66:51–55. 3122 manliga anställda som 1992-95 besvarade frågor om ledarskapet på arbetsplatsen. T.o.m. 2003 sjukhusregister – 74 hade fått hjärtinfarkt/död IHD De med bra ledarskap hade en underrisk för hjärtinfarkt/död IHD I analysen tagit hänsyn till BT, blodfetter, fibrinogen, diabetes, ålder, utbildning, inkomst, levnadsvanor, fysisk belastning i jobbet

4 Hawthorne-studierna 1924-33 Belysning Pauser Arbetsdagens längd Lönesystem Kost Fuktighet Temperatur Produktivitet Wickström and Bendix. The "Hawthorne effect"--what did the original Hawthorne studies actually show? Scand J Work Environ Health. 2000 Aug;26(4):363-7.

5 I Hawthorne studien –De slapp elaka chefer –Sociala samvaron ändrades –Positiv uppmärksamhet –De fick mer inflytande –Bättre inkomster –Rädda för att förlora sitt jobb Wickström and Bendix. The "Hawthorne effect"--what did the original Hawthorne studies actually show? Scand J Work Environ Health. 2000 Aug;26(4):363-7.

6 Hawthorne-effekt En effekt som beror på att man deltar i en studie och inte på det som man har förändrat Wickström and Bendix. The "Hawthorne effect"--what did the original Hawthorne studies actually show? Scand J Work Environ Health. 2000 Aug;26(4):363-7.

7 InsatsBelöning Effort-Reward Siegrist, 1996, Journal of Occupational Health Psychology Inre krav Yttre krav Till exempel - uppskattning - status - lön

8 Krav / Belöning Yttre krav –Tidspress pga av hög arbetsbelastning –Jag har ett stort ansvar Inre krav –Om något behöver göras ordentligt är det lika bra att jag gör det själv –Att vara en aning bättre eller snabbare än andra är som en sport för mig Belöning –Med tanke på det du presterar är lönen rimlig, får du det erkännande du förtjänar från arbetskamrater och överordnade? –Anställningstrygghet Siegrist, 1996, Journal of Occupational Health Psychology

9 ”Work stress and reduced health in young physicians: prospective evidence from Swiss residents” 433 läkare som besvarade frågeformulär 2 och 4 år efter examen Ju fler timmar man jobbar desto högre krav men inte mer belöning för sin ansträngning Budderberg-Fischer et al. 2008 Int Arch of Occup Environ and Health

10 Psykologiskt kontrakt Stor skyldighet att arbeta extra timmar om det krävs för att klara arbetet Kv läkare 46% M Läkare 48% Läkare <50 år 40% Läkare >50 år 55% Kv SSK 29% Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting, Slutrapport 2004, Karolinska Institutet, 250 läkare 771 sjuksk (basenkät)

11 The management standards for work related stress Krav –Det ska var möjligt att klara av kraven Kontroll –”Able to have a say about the way to do the work” Stöd –Möjlighet att få information och hjälp Relationer –Inte vara utsatt för mobbning Roll –Möjligt att förstå sin roll och sitt ansvar Förändringar –Organisationen informerar och konsulterar anställda vid omorganisationer The management standards approach, Health and Safety Executive, 2008 www.hse.govwww.hse.gov.uk

12 Karasek, R.A. and T. Theorell, Healthy Work. 1990, New York: Basic Books Krav / Kontroll / (Socialt stöd) modellen Höga krav Låga krav Lite inflytande Mycket inflytande Avspänd Aktiv Passiv Spänd PassivSpänd Avspänd Aktiv De Lange et al. ”The very best of millennium”: longitudinal research and the demand-control- (support) model J of Occup Health Psycholgy, 2003.

13 Josephson et al, Scand J of Work Env and Health, In press Hög kontroll Låga krav Höga krav Låg kontroll Passiv Passivt 1.17 Spänd Spänt 1 Avspänd Avspänt 2.72 Aktiv Aktivt 1.07 Oddskvot för återgång i fullt arbete efter > 1 månads sjukskrivning 62% av 853 hade återgått i fullt arbete efter 2 år

14

15 Work-related psychosocial hazards Arbetsinnehåll –Ingen variation, korta arbetscyklar, inte använda sina kunskaper Arbetsbelastning och arbetstakt –För mycket eller för lite att göra, maskinstyrd arbetstakt och tidspress Arbetstider –Skiftarbete och oförutsägbart schema PRIMA 2008, www.prima-ef.org

16 Work-related psychosocial hazards Inflytande –Inget inflytande över arbetstider, arbetstakt Miljön –Bullrigt, trångt, dålig utrustning Relationer –Isolering, konflikter, dåligt stöd Roll i organisationen –Rollkonflikter, ansvarig för människor PRIMA 2008, www.prima-ef.org

17 Work-related psychosocial hazards Karriärutveckling –För mycket eller för lite befodran, dåligt betalt, dåligt ansett jobb, osäker anställning Balansen mellan hem och arbete –Dåligt stöd, konflikt mellan kraven hemma och på arbetet PRIMA 2008, www.prima-ef.org

18 Källa Afa 2008 Hot och Våld

19 -Frånvaro från arbetet -Byter yrke / arbetsplats -Färre söker sig till yrket / arbetsplatsen -Utför ett sämre arbete -Försämrad hälsa Konsekvenser av Hot och Våld

20 Brister organisationen Bristande rutiner för att uppmärksamma potentiella faror Ensamarbete Hög arbetsbelastning Otydliga eller motstridiga uppgifter och besked Hög personalomsättning och låg andel utbildad personal Arbetsmiljöverket

21 Det goda arbetet ”Att gå till arbetet med glädje, ett arbete som inte tömmer oss på energi utan som tvärtom stimulerar livets övriga delar” (Arbetsliv i Norden -05, Nordiska rådet)

22

23 Individ Genetik Erfarenheter Arbetets uppläggning, ledning Reaktioner Beteende Psykologiska Fysiologiska Levi, Kagan modifierad av Theorell ur Theorell Psykosocial miljö och stress, Studentlitteratur 2003 Stressmodell


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö Icke-fysiska aspekter på arbetsmiljön – arbetets uppläggning, ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetare Jeding,"

Liknande presentationer


Google-annonser