Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi skyddar våra kunders verksamhet, värde och varumärke 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi skyddar våra kunders verksamhet, värde och varumärke 1."— Presentationens avskrift:

1 Vi skyddar våra kunders verksamhet, värde och varumärke 1

2 Restaurangen Härlig kvarterskrog eller lokalplåga? Ola Sten +46 70 318 09 88 Ola.sten@seccredo.se

3 Agenda Varför är restaurangen så intressant? Kriminella aktörer Risker och motmedel

4

5 Varför fokuserar vi på restaurangen? Inga formella krav på anställda Låga löner och tuffa villkor Kontanthantering Alkohol Lätt att frestas till kriminalitet

6 Lätt att ta emot svart betalning Redovisar ej kontant betalning Använder manipulerade kassasystem Felaktiga kortläsare

7 Penningtvätt Brottsliga pengar omvandlas så att de verkar vara legalt förtjänade pengar. Pengarnas illegala ursprung och ägarskap döljs. En godtagbar, laglig förklaring till pengarnas ursprung skapas.

8 Kontaktytor mot kriminella Förekommer som underleverantörer av ”billiga” produkter Svart arbetskraft Trivs i krogvärlden Restaurangbranschen är den mest utpressade branschen

9 Smuggelbrott Försäljning av smuggelsprit Illegala cigaretter

10 Den kriminella normen Lättare att bli en måltavla Krav på beteende från kriminella Svårt att gå till polisen

11 Konsekvens för fastighetsägare

12

13

14

15 Kriminella aktörer i restaurangmiljö

16 Organiserad brottslighet Nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform som har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottsligheten genom otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption). Inom "projekten", som avlöser varandra, finns en arbetsdelning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in och ut ur projekten. Verksamheten bedrivs i regel diskret, men kan ibland ta sig uttryck i synliga gäng, med ett utmanande beteende, symboler och maktanspråk. (BRÅ)

17 Organiserad brottslighet Skrämselkapital Försiktig med exponering Yngre utförare Mindre våldsbenägna Mindre oberäkneliga

18 Svaga strukturer Stor prestige Äldre kriminella i ledarpositioner Yngre utförare Stort våldskapital Oberäkneliga Multikriminella 18 Kriminella ungdomsgäng

19 Stor prestige Äldre kriminella som pådrivare Yngre utförare Ännu yngre ”svans” Stort våldskapital Oberäkneliga Multikriminella Skapar otrygghet 19 Löst sammansatta grupperingar

20 Den exploaterar efterfrågan effektivt Den söker maximal vinst till lägsta pris Den är opportunistisk Den är gränsöverskridande Flexibel och har många olika sätt att skapa intäkter Brottsligheten är rationell

21 Restaurangen Risker och motmedel

22 Falska premisser Dolda faktiskta företrädare Oönskad verksamhet under falska premisser Oannonserade öppettider

23 Legal uppsägning är komplicerad Kräver avtalsbrott Kan bli dyrt Tidskrävande Motparen uppträder ”proffsigt” Ljuger om muntliga avtal och överenskommelser Arbetar med subtila hot Blir sjuka inför domstolsförhandling Överklagar beslut och gör sig otillgängliga

24 Konsekvens för fastighetsägare ”Kidnappade” lokaler och områden Brandrisk Ökad risk för ordningstörningar kring och i fastigheten Andra hyresgäster kan utsättas för hot Risk för försämrat rykte och fastighetsvärde Tryggheten för ledning och personal försämras

25 Insatser mot grov och organiserad brottslighet Forechecking innebär: Kontinuerlig utvärdering av samarbetspartners, underleverantörer och hyresgäster Bistånd vid förhandlingar Samverkan med myndigheter Aktiv informations- och underrättelseinhämtning Utredningar Operativt stöd vid kriser eller hot Forechecking 25

26 Nolltolerans Forechecking 26

27 27 ”Forechecking” - Särskilda insatser Säkerhetchefen Kista Galleria ”Forechecking” ”Närkontakt” med hyresgäster Löpande granskning av ekonomi, skatter, m Konfrontationer med hyresgäster Effektiv underrättelse Möten med ledningen för Säpos terrorenhet, närpolis, Länskriminalpolisen, skattemyndighetens revisionsledning, Väktarorganisationen Seccredo Advokater

28 Arbetet med att förhindra och stoppa grov organiserad brottslighet måste ske genom Fastighetsägarens ansvar – polis och andra myndigheter kan bara förväntas agera reaktivt på brott Tre strategier: 1.Ett målmedvetet ledningsarbete mot alla hyresgäster och alla indikationer på brottsliga aktiviteter 2.Full belysning på problematiken 3.Vara känt som ett ”hårt mål” Åtgärdsstrategi 28

29 1. Målmedvetet ledningsarbete Konsekvent och löpande tillsyn över vad som sker i fastigheten och i butikerna. Genom underrättelsearbete och systematiskt säkerhetsarbete Skapa policys och regelverk som hindrar samarbete med personer kopplade till kriminalitet Tillämpa konsekvent fasta krav på nya hyresgäster för att underlätta insyn och upphävning av avtal i vissa fall 29

30 2. Belysning på problematiken Skapa en handlingsplan och förberedelse för att hantera de kunder som ni tror är kopplade till kriminalitet när tillfället dyker upp för att avsluta deras avtal Kommunicera öppet och tydligt till hyresgäster och marknaden om ert arbetssätt Genomför bakgrundskontroller och utredningar rutinmässigt och vid uppkomna situationer kontrollera legitimitet eller samröre med kriminella 30

31 2. BELYSNING PÅ PROBLEMATIKEN - UTREDNINGAR

32 3. Bli ett ”hårt Mål” Samverkan med alla intressenter Skapa en organisation för att hantera svåra ärenden Partner att lita på Polisanmäl alla brott Stå på er i era beslut Förhandling om mål Förändring av eget arbete 32

33 Ett konkret brottsförebyggande arbete betyder att ledningen i någon mening ”går i närkamp” med brottslingar vilket innebär att: -En faktisk riskökning -Det kostar pengar och ledningstid -Risken måste hanteras Risk och avkastning 33

34 Genom att agera på ett öppet och fast sätt är det vår bedömning att vi kan etablera en position där kriminella element väljer att söka sig till andra mer lättetablerade Skall förhindra att organiserad brottslighet slår rot i fastigheten Skall vara känt för alla att Fastighetsägaren inte accepterar brottslig verksamhet Mål med preventivt säkerhetsarbete 34


Ladda ner ppt "Vi skyddar våra kunders verksamhet, värde och varumärke 1."

Liknande presentationer


Google-annonser