Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PTSD och samsjuklighet hos kvinnor med beroende på Embla center Anna Rantzow.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PTSD och samsjuklighet hos kvinnor med beroende på Embla center Anna Rantzow."— Presentationens avskrift:

1 PTSD och samsjuklighet hos kvinnor med beroende på Embla center Anna Rantzow

2 PTSD post traumatic stress disorder

3 Vilken sorts trauma?  Uppskattade risker vid olika trauma:  Våldtäkt (49%)  Fysisk misshandel (31.9%)  Sexuella övergrepp (23.7%)  Transportolycka (16.8%)  Vapenvåld (15.4%)  Plötslig oväntad död (14.3%)  Bevittnat olycka eller död (7.3%)  Naturkatastrof (4%) (Berenz & Coffey 2012)

4 Epidemiologi 7,8% av befolkningen utvecklar någon gång i livet PTSD. Kvinnor 10% och män 5% Ca 25% av de som utsätts för svårt trauma utvecklar PTSD. (Frans Ö,et al 2005)

5 Kriterium A Exponering 1.Exponering 2.Bevittnat 3.Indirekt 4.Upprepat indirekt

6 Kriterium B ”intrusion” 1.Återkommande obehagliga – påträngande minnen. 2.Mardrömmar 3.Dissociation (flashbacks) 4.Starkt obehag efter exponerat för påminnare 5.Fysiologiska reaktioner efter / i samband med påminnare

7 Kriterium C ”avoidance” 1.Tankar + känslor 2.Trauma relaterade påminnare ex Personer Platser Samtal Aktiviteter Föremål Situationer

8 Kriterium D ”Negativa förändringar i stämningsläge och kognition” 1.Kommer ej ihåg 2.Negativa tankar + förväntningar 3.Anklagar sig själv eller andra 4.Ihållande negativa tankar och känslor om traumat 5.Intresse reduktion 6.Främlingskap 7.Bristande affekt – kan ej erfara positiva känslor

9 Kriterium E ”Vakenhet+Reaktivitet” 1.Irritabel – aggressiv 2.Självdestruktiv 3.Hyper – vaksamhet 4.Lättskrämd 5.Koncentrations problem 6.Sömnstörning

10 Kriterium F varaktighet > 1 månad

11 Kriterium G Symtomrelaterade obehag + funktionsnedsättning (socialt – yrkesrelaterade)

12 Kriterium H ”Exklusion” Ej medicinrelaterade Annan sjukdom Droger

13 Specificera om: 1.Depersonalisation – ej mig 2.Derealisation Specificera om delayed 6 månader

14 Komorbiditet - samsjuklighet 80% av patienter med PTSD har ytterligare en psykiatrisk diagnos: Depression Alkoholberoende ADHD GAD Socialfobi Drogberoende

15 På Embla Sonja ADD Autism Paranoidpersonlighetstörning Blandberoende PTSD Sonja ADD Autism Paranoidpersonlighetstörning Blandberoende PTSD Vera PTSD Opiatberoende Autism Vera PTSD Opiatberoende Autism Lilja Ätstörning ADHD PTSD Alkoholberoende Lilja Ätstörning ADHD PTSD Alkoholberoende Fina ADHD PTSD Blandberoende Fina ADHD PTSD Blandberoende Anges OCD PTSD ADD Ätstörningar Anges OCD PTSD ADD Ätstörningar

16 Behandling Svarar sämre på enkel behandling Svårt att forska kring, lite forskning

17 Differentialdiagnoser PTSD ADHD GAD Depression

18 Differentialdiagnoser ADHD Vaksamhet Frånvarande Irritabel Självdestruktiv Koncentrationsproblem Sömnstörning Kriterium E 1.Irritabel –aggressiv 2.Sjävdestruktiv 3.Hyper –vaksamhet 4.Lättskrämd 5.Koncentrationsprobelm 6.Sömnstörning

19 Missbruk Sömnstörningar Spändhet Vaksamhet Irritabilitet Frånvaro

20 Depression Kriterium D 1.Kommer ej ihåg 2.Negativa tankar + förväntningar 3.Anklagar sig själv eller andra 4.Ihållande negativa tankar och känslor om traumat 5.Intressereduktion 6.Främlingskap 7.Begränsade affekter –kan ej erfara positiva känslor

21 GAD generaliserat ångest syndrom Spändhet Blir lätt uttröttad Koncentrationssvårigheter Irritabilitet Muskelspändhet Sömnstörningar Ältande och tidig debut

22 Behandling Farmakologisk behandling ska ej ses som förstahandsalternativ vid behandling av PTSD. Farmakologisk behandling ska övervägas för de patienter som ej vill ha trauma fokuserad psykologisk behandling

23 Farmakologisk behandling SSRI -Paroxetin -Sertralin Andra mediciner för komorbiditet

24 PTSD och beroende

25 Fallbeskrivning !8 årig man, inga barn, bor med sina föräldrar Söker för ångest, depression och sömnstörningar Svårt misshandlad Utvecklat cannabis missbruk- beroende mottagning PTSD Trauma bearbetning samt farmakologisk behandling Psykotiska symtom, sömnstörning,flashbacks

26 forts Tilltagande missbruk-beroende opiater, spice ect Blir åter svårt misshandlad. Avbryter psykologisk behandling Kommer sporadiskt till mottagningen oftast påverkad och uppgiven

27 Sexuellt trauma och beroende Kopplingen mellan sexuellt trauma och psykiatrisk sjukdom är väldokumenterat Det finns också en stark koppling mellan sexuella övergrepp och svåra alkoholproblem Kopplingen är starkare för män än kvinnor

28 Beroende och PTSD 50% av PTSD pat har någon gång i livet en beroende sjukdom Pat som både har PTSD och beroendesjukdom har svårare PTSD, sämre psykisk och fysisk hälsa, större funktionsnedsättning, återfaller oftare. Ökad PTSD-symtom har kopplats till ökat substansbruk och minskade PTSD-symtom till minskat substansbruk. Förbättring av PTSD-symtom har större effekt på substansbruk än vice versa.

29 ”Så fort jag tänder av kryper ångesten fram och minnesbilderna från sexuella övergrepp spelas upp som en film på min näthinna. Jag får panik och mardrömmar på nätterna och jag kan inte sova. På dagarna är jag okoncentrerad och uppför mig som om jag var helt borta. Så fort jag ser något som kan associeras med sexuella övergrepp reagerar min kropp direkt. Jag vill bara spy. Jag undviker att se nyheter som kan väcka hemska minnen”

30 PTSD och beroende Behandling av psykisk sjukdom och beroendesjukdom ska ske samtidigt för att bästa effekt. Idagsläget sekventiell behandling först beroende sedan remitteras pat för psykiatrisk behandling. Beroende karakteriseras av återfall.

31 Slutsats Integrerad psykologisk behandling av PTSD och samtidig beroendesjukdom har varit mest säker och effektiv.

32 Patient Fall 30 årig ogift kvinna, inga barn utbildad ssk. Uppväxt med mamma, pappa och syster. Pat har varit utsatt för sexuella övergrepp av fadern regelbundet sedan unga år. Började vid 6 års ålder med självskadebeteende. Pat har haft kontakt med BUP sedan 11 års ålder.

33 Patient Fall Pat började dricka alkohol vid 11 års ålder. Cannabis vid 14 års ålder. Var i behandling vid 15 års ålder och var drogfri under ett par år. 20års ålder började missbruka amfetamin och kände sig lugn. Gruppvåldtäkt Destruktivt missbruk GHB, opiater osv

34 Patient Fall Allt sämre psykiskt mående upprepade suicid försök och destruktivt missbruk. Pat vårdades enligt LPT upprepade gånger. Pat gör ett mycket allvarligt suicidförsök sommaren 2013 vårdas enligt LPT. Skrivs ut till Embla center. Pat genomgår utredningar och får diagnoserna PTSD, ADHD och blandberoende.

35 Patient Fall Pat får hjälp med trauma bearbetning och medicinering. Pat har fått hjälp med sitt beroende. Pat arbetar och är sambo idag.

36 Tack!


Ladda ner ppt "PTSD och samsjuklighet hos kvinnor med beroende på Embla center Anna Rantzow."

Liknande presentationer


Google-annonser