Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status april 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status april 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status april 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about

2 VÅRDEN I SIFFROR Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister Adressen är: https://vardenisiffror.se/ https://vardenisiffror.se/

3 VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

4 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

5 AGENDA SPRINTDEMO MARS 2016 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

6 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

7 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET Förteckning över kvalitetsregister som finns på Vården i siffror eller är på gång att ansluta, samt tillgång till sjukhus/enhetsdata finns på denna adress: http://kvalitetsregister.se/forbattravarden/hittaresultatdata /omvardenisiffror/nyttpavardenisiffror.2024.html

8 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET APRIL 2016 Hela ÖJ indikatorsetet är inne (i princip) Fler/uppdaterade indikatorer från etablerade register/datakällor NDR: 15 Typ 2 + 16 Typ 1. Kvartal. FIXAT NU Riksstroke. Målnivåsatta indikatorer är inne och rekordsnabb redovisning av 2015. FIXAT NU Vårdbarometern, 2015 års data. Uppdatering görs nu. Pågår. Cancerindikatorer från INCA. Pågår; ej deadline, men rimligt mål samlat paket i början på hösten. Hjärtinfarkt/Swedeheart. Pågår. Mål om samlat paket /områdesrapport i maj. PCI – registret; nya processmått; PCI vanlig op typ. Dito fråga om hjärtkirurgi och TAVI. Pågår.

9 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET APRIL 2016 Psykiatri– flera indikatorer inne. Fler nog in. Pågår ensning m m med Psykiatrikompassens alla indikatorer Graviditetsregistret; plan för maj 2016. Pågår. Rimligt kompletta data först under hösten. Mål om bra områdesrapport Ortopediska register: Uppdateras och vissa nya indikatorer och ev register. Pågår. Samlat paket/områdesrapport möjlig i aug-sept. Reumatoid artrit. Översyn pågår inom kvalitetsregistret. Möjlig uppdatering/områdesrapport innan/efter sommaren. Pågår. Graviditetsregistret. Anslutning via kontrakt. Pågår. Kan ge vissa nya indikatorer. Uppdatering/områdesrapport i höst. Multipel Skleros: Avvaktar Nationella Riktlinjer från SoS, men aktiv bevakning från oss. Pågår. Möjligen 10-talet indikatorer. Sent i höst.

10 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET APRIL 2016 Nya mindre kvalitetsregister: Barnobesitas, Barn/unga m RA, Psoriasis m fl – Pågår Primärvård; pilotprojekt pågår; flerårigt arbete behövs för expansion. Pågår men visning i ViS bör diskuteras igenom. Vårdkonsumtion – 20 tal sjukdomsgrupper & operationer. FIXAT NU. Kan expanderas till annan vårdkonsumtion. Kostnad Per DRG-poäng – 25tal DRGn. Pågår, klart i maj. 10-tal indikatorer från folkhälsoenkät (Folkh mynd) övervägs. Kan vara inne i maj. Pågår. Väntetider i Vården. Månadsvis. Klart men sannolikt bör vid tillfälle översyn av urval göras. Avvaktar f n. Nationell Patientenkät primärvård – visas nu; ViS är enda publika publiceringsplats. Läkemedelsuppföljning; standardrapporter baserat på läkemedelsregistret diskuteras. ViS avvaktar förslag.

11 INNEHÅLLSLÄGET APRIL 2016 - PLAN FÖR MER FREKVENT RAPPORTERING AV DATA Sjukdomsgrupp, antalet fall, datakälla är styrande – månadsrapportering blir inte huvudregel (dock är rullande 12 månader ofta möjligt) Månatlig volymdata från PAR nu möjligt; volym akm, vtf, op typer etc. Hur intressant? Kortare mätperioder i SoS-indikatorer; både ett-årsdata och längre perioder (arbete med SoS har inletts) Läkemedelsindikatorer – månatlig uppdatering möjlig och rimlig i flera fall Väntetider: Månadsvis Riksstroke: Helårs; kvartal bakom inloggning Diabetesregistret: Kvartalsvis. Hjärtinfarkt/Swedeheart: Kvartal (vår) Graviditetsregistret: Månad/kvartal (i vår-höst ) Palliativregistret: Sannolika månad/kvartal (sommar?)

12 PUBLICERADE INDIKATORER VIA TJÄNSTEKONTRAKT – APRIL 2016

13 GOOGLE ANALYTICS: MÅNADSVIS DEC-APR – FORTSATT STABILA BESÖK: MEN INGET HELGNÖJE…

14 GOOGLE ANALYTICS: APRIL SOM VANLIG CA 150 BESÖKARE/DAG – NY INFO BARA 6,5 % INLOGGADE!?

15 GOOGLE ANALYTICS: ANVÄNDARNA GOOGLAR SIG IN I ALLT STÖRRE UTSTRÄCKNING – ELLER FÖLJER DIREKTLÄNKAR. BRA!

16 MORBIDA BESÖKARE? MER DÖDSFALLSDATA I VIS? MEST POPULÄRA ENSKILDA INDIKATORER ÄR… Inloggade tittar utöver generella ingång/navigationssidor på: Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad stroke (mkt poppis…?!) Icke inloggade är främst intresserade av: Dödlighet efter hjärtinfarkt

17 FRÅGOR KRING INNEHÅLL

18 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

19 UTVECKLING APRIL – DEMO Driftsättning av nya funktioner 28 april. Planerat innehåll: Skräddarsydd dashboard och månadsrapportering från Google Analytics Önskat värde ska styra sortering av landsting på rapportsidan. Om en rapport innehåller en indikator med önskat värde lågt så ska de landsting med lägsta värdena komma först i listan (och tvärtom om önskat värde är högt) Export till PNG från indikatorsidans tidsgraf och stapeldiagram. Delar av utvecklingsteamet har även arbetat med utvecklingen av en ny tjänst utanför Vården i siffror: aggregering av data för projektet Primärvårdskvalitet.

20 PRELIMINÄR PLANERAD UTVECKLING Fram till augusti: sjukhussida, minisök, zooma på indikatorsidan, tabellvyn och excel. Höst: Förbättrade rapporter (fler visningsmoduler? Trädet?), någon form av index/sammanställning för landsting, bättre enhetssida. Möjligheter till egna målvärden, kommentarer osv.

21 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

22 3. SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Arbete med revidering av HSA anslutning Planerad uppföljning med Kundservice Driftstörningar mellan 24 april från kl 10:00 till 25 april kl 14:00 som berodde på oväntat fel i databasen. HiQ reagerade snabbt och vi fick heltäckande incidentrapport.

23

24

25

26 SUPPORT INKOMNA ÄRENDEN

27 EXEMPEL PÅ FRÅGOR/ SYNPUNKTER/ ÖNSKEMÅL ”Hur hittar jag data som jag behöver?” Problem med att ladda data till Excel Det är svårt att få fram tydliga siffror/staplar/diagram på könsuppdelad statistik i systemet. Med tanke på att vi har krav på jämställdhetsintegrering och redovisning av könsuppdelad statistik vore det fint om denna del kan utvecklas så man kan få fram könsuppdelad statistik ännu enklare och tydligare. Exempelvis att man inte väljer mellan män-kvinnor, utan att detta blir automatiskt. Finns det möjlighet att lägga till ett RSS flöde på era nyheter under Senaste nytt på Vården i siffror, så att man kan prenumerera på era nyheter via RSS? Jag ska skicka ut detta till våra verksamhetschefer inom Division kirurgi och undrar: Kan de se sina egna enheter när de loggar in eller är det enbart riket och Region/landsting de kan se? Indikatorn "Läkemedel mot benskörhet efter fraktur" saknar resultat för Blekinge. Hur kommer det sig? Hur gör jag för att se värden för alla kliniker/sjukhus/förvaltningar som finns i mitt landsting? Jag är intresserad att jämföra -------- län med övriga län/regioner. Jag får ju upp Riket som jämförelse men där ingår ---------- län med ca 25 % av totalen. Jag skulle vilja på ett enkelt sätt få upp Riket exkl ------------ län som jämförelse

28 INFORMATION OM STÖRNINGAR  Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster på: http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera  Inera skickar automatiskt ut information om allvarliga driftavbrott prio 1 och servicefönster som har påverkan på den tjänst du bockar för när du anmäller dig för prenumeration. Om du exempelvis väljer att få servicefönster om Vården i siffror, så kommer du även få information om andra tjänsters servicefönster som har påverkan på Vården i siffror, t. ex Tjänsteplattformen. Information om driftstatus skickas ut via både e-post och SMS. Information om servicefönster skickas endast ut via e-post.  Om du upplever störningar på sidan, kontrollera driftstatus på Ineras hemsida.

29 DRIFTSTATUS PÅ INERA.SE

30

31 FRÅGOR OM SYSTEMFÖRVALTNING OCH DRIFT

32 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

33 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Tony HolmSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

34 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik

35 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Sebastian De Maré Systemutvecklare Sebastian De Maré Systemutvecklare Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Maria Herkner Grafisk formgivare Maria Herkner Grafisk formgivare Peter Lager Förvaltningsansvarig Peter Lager Förvaltningsansvarig Jonas Barkå Teknisk projektledare Jonas Barkå Teknisk projektledare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Sarah Bater UX Sarah Bater UX Josef Oygun Testare Josef Oygun Testare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning

36 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic Bart van der Zanden Anslutning Bart van der Zanden Anslutning

37 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

38 5. VÅRENS DATUM Kommande sprint-demonstrationer våren 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 25 maj

39 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

40 TACK! vardenisiffror.se


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status april 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."

Liknande presentationer


Google-annonser