Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjning lärare och socialsekreterare ”Verktygslådan” AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjning lärare och socialsekreterare ”Verktygslådan” AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjning lärare och socialsekreterare ”Verktygslådan” AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla

2 Dialogmöten 2014 – svårigheter att rekrytera och behålla Lärarförbundets skrivelse angående arbetsmiljö Medarbetarundersökningens resultat Stigande sjukfrånvaro Signaler från Kommunhälsan Dialog med Personalutskottet Bakgrund

3 Uppdrag: Ta fram förslag på strategi, process och aktiviteter där verksamheten är delaktig och involverad Diskutera idéer och lösningar för att säkra komptensförsörjning av lärare och socialsekreterare utifrån: Ta fram förslag till en ”verktygslåda” som kan användas även för andra yrkesgrupper Lösningsinriktat framåtsyftande arbete tillsammans Bli en än mer attraktiv arbetsgivare Uppdrag, mål och upplägg AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla

4 Bakgrund - Läget - Omvärldsbevakning Workshopserie - Chefer, medarbetare och fackliga org Seminarium - Nämnder och fackliga org Fortsatt analys - förslag på strategi och aktiviterer Tidplan och process Januari 2015 Februari 2015Mars 2015 April – maj 2015

5 Kostnader/investeringar2016 2017 4 180 0003 075 000 Kompetensförsörjning lärare och socialsekreterare AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla 1 640 000 1 265 000 2 350 000 1 500 000500 000

6 Syfte Socionomer är en svårrekryterad yrkesgrupp. Vi vill identifiera arbetsuppgifter som en socialsekreterare gör som en annan yrkeskategori kan utföra eller hitta andra möjligheter till andra arbetssätt för att använda våra resurser på ett effektivare sätt och skapa bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Socialförvaltningen

7 Tillvägagångssätt Hur ska vi fånga upp vad medarbetarna vill? Vad ska vi använda oss av för arbetssätt? Workshop – chef, medarbetare Medarbetarna fick fundera över vad är mina tidstjuvar? Vad stressar mig i mitt arbete? Vad skulle kunna underlätta för mig i min vardag om jag lämnade ifrån mig i mitt arbete? Post-it, klustra ihop, via ”pluppar” se vad som är mest angeläget. Realistiskt att testa? Förankrat i gruppen – en vinst.

8 Utmynnandes i tre områden som gruppen ville prioritera: Administrativt stöd/ Arkivstöd Biträdande Socialsekreterare Medhandläggare

9 Genomföra en studie inom Socialförvaltningen, utredningsenheten barn och familj, för att se vilka arbetsuppgifter som kan utföras av annan yrkeskategori än socialsekreterare. Prova att lägga de avgränsade arbetsuppgifterna på ett administrativt stöd/arkivassistent och se vilka effekter detta leder till för brukarna, verksamheten samt medarbetarna. Omfattningen 50%. Startdatum: 2016-04-01 och ska pågå 3 månader med eventuell förlängning. Administrativt stöd/arkivstöd

10 Utifrån temat att man upplever en stress över att leta efter vissa handlingar och beslut utöka det administrativa stödet. Arbetsuppgifter såsom att se till att papper finns på rätt ställe. Undvika att ha osorterade papper och slippa lägga tid på att leta rätt på papper. Hjälp i viss registrering, kopiering och rensa ur aktlådor. Arkivvård. Administrativt stöd/arkivstöd

11 Genomföra en studie inom Socialförvaltningen, utredningsenheten barn och familj, för att se vilka arbetsuppgifter som kan utföras av annan yrkeskategori än socialsekreterare. Prova att lägga de avgränsade arbetsuppgifterna på en Biträdande Socialsekreterare och se vilka effekter detta leder till för brukarna, verksamheten samt medarbetarna. Startdatum: Sommar 2016 och ska pågå till årsskiftet 2016/2017 Biträdande Socialsekreterare

12 ”Tänk om….någon kunde föra in journalanteckningar i utredningen så jag ”bara” behöver skriva analys och bedömning?” Arbetsuppgifter såsom att skriva in enklare journalanteckningar, registrera in beslut. Sitta med på samtal, föra in anteckningar. Skicka ut vissa kallelser. Skriva in information i uppföljningsdokument. Boka tolk, boka in trepartssamtal. Att vara ett dokumentationsstöd. Tjänstemannaansvaret går ej att lägga över på någon annan. Biträdande Socialsekreterare

13 Ligger i planeringsstadiet för 2017. För att stärka kontinuitet och stabilitet utökas ett arbetslag på utredningsenheten barn och familj, Socialförvaltningen, med ytterligare en medarbetare. Minska sårbarhet, känsla av att dela ärendet med någon, minska upplevd stress. ”Jag är inte själv i mitt ärende”. Två personer som är insatta och kan avlasta varandra eller minska sårbarhet om någon är borta. Medhandläggare

14 Biträdande socialsekreterare, skulle det kunna vara en socionomstudent? Med det administrativa stödet kan vi se hittills är att det krävs att du har en viss förståelse för verksamheten för att kunna vara en avlastning. För att veta vad du ska avlasta i behöver du ha en stor förståelse för verksamheten. Resultat

15 Att se att något/några av projekten inte fungerar är också ett viktigt resultat. Finns en positiv inställning att få möjlighet till att prova något som kan bidra till förändring i rätt riktning. Resultat

16 Frågor


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjning lärare och socialsekreterare ”Verktygslådan” AttraheraRekryteraIntroduceraEngageraVäxla."

Liknande presentationer


Google-annonser