Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen Marit Nygårds, Soltorgsgymnasiet, Borlänge –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen Marit Nygårds, Soltorgsgymnasiet, Borlänge –"— Presentationens avskrift:

1 Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen Marit Nygårds, Soltorgsgymnasiet, Borlänge – www.lektion.se

2 Karta som förtydligar Induskulturen och den ariska invandringen. Hinduismen är en blandning mellan den gamla Induskulturen och påverkan av de invandrande arierna. Denna invandring var mellan 2000 fkr-1500 fkr. Arier Induskulturen

3 – det eviga tröstlösa kretsloppet av otaliga återfödelser (reinkarnationer=åter i kropp/kött) En hindus högsta önskan är att ”mucka” från samsara, d v s att slippa återfödas och få frälsning, mukti eller moksha. Befriad från det onda.mucka – den individuella själen, som vandrar runt i samsara i olika skepnader, människa eller djur. Själen måste ”förädlas”, innan den är värdig att få ”mucka” och uppgå i världssjälen, Ex. en Brahmin som inte uppfyller sin dharma - kastplikten, drar på sig en dålig karma och kommer att återfördas hundra ggr orm, hundra ggr råtta o s v – gärningarnas obönhörliga lag. Summan är de gärningar man samlat på sig under tidigare existenser, goda eller onda. Det är karman, som bestämmer vad du återföds till. – världssjälen Gud – den stora passionen- alltings början och alltings slut – Nirvana – den högsta verkligheten. När man höjt sin medvetandenivå, skådat igenom ”maya”, insett att sinnevärlden är en illusion och att den andliga världen är den högsta verkligheten, kan man bryta samsara. ”TAT TWAM ASI” – det är du!maya ” Atman Karma Brahman Samsara 3Marit Nygårds

4 Kalpa tidsålder (cyklisk världsbild) Världen föds om och om igen Varje tidsålder är lika lång som det tar att slipa ner Himalayas berg g enom att stryka över toppen med en mjuk duk vart hundrade år. 4Marit Nygårds

5 Kons speciella plats i samhället Det tidiga indoariska (2000 kr-1500 fkr) –samhället var uppbyggt kring boskapsskötsel, och folket var ofta nomadiserand Mjölk från kon var en viktig del av dieten Kon bidrog också med gödsel Kons avföring torkades och användes som bränsle Kon var också mor till de livsviktiga oxarna Kon var också viktig i betalningssystemet. –Man hade inte pengar utan prissatte varor och tjänster i ett antal kor Skulle gärna se någon välja “Kon I det indiska samhället”, som fördjupningsarbete! Marit Nygårds5

6 Den besegrade urbefolkningen – ej tillgång till vedaritualen ”två ggr födda” mer mörkhyade. Majoriteten analfabeter och har en enklare gudsbild. Erövrarna 2000 fkr-1500 fkr – arierna – de tre högsta kasten – ”de två ggr födda” (religiös ritual, där pojken får undervisning om hinduismen av en guru jmfr ”konfirmation”, han får ett snöre, som han bär) - mer ljushyade (spår efter den ariska invandringen) Brahmaner – de styrande Präster, lärare, astrologer och ministrar vit färg – föddes ur Purushas huvud röd färg föddes ur Purushas armar Kshâtriyas – krigaradel – Militärer och poliser. Tapperhet, kraftfullhet och beslutsamhet – röd färg föddes ur Purushas armar gul färg föddes ur Purushas lår Vaishyas – de närande – hantverkare, bankirer, bönder Ansvarar för ekonomin, jordbruk, handel och bankväsende – gul färg föddes ur Purushas lår Shudras – tjänare – Servicefolk, mekaniker, städare, artister, konstnärer, vårdare och byggare - svart färg föddes ur Purushar fötter De fyra varnas De fyra varnas (färgerna) Parias – de oberörbara, dalits (de förtryckta), haridjan el. harijan Läderarbete, renhållning, arbete med lik Kastlösa inget bra namn, det finns kastgrupper även inom ”de kastlösa” Läs mer: http://www.dalitchild.com http://www.sdsn.org/ http://www.dalitchild.com http://www.sdsn.org/ De fyra kasterna är i sin tur uppdelade i ca 3000 olika undergrupper, jati. Varje jati formar en exklu- siv grupp som lever och bor, äter till sammans och har ofta samma yrke. Jmfr Sveriges ståndsindelning före 1866 Adel Präster Borgare Bönder Resten av folket 6Marit Nygårds

7 Jmfr med nordisk mytologi http://en.wikipedia.org/wiki/Yama Hämtad: 24/02/2012 För få källor/referenser – ändå intressant ur “forskningsaspekt http://en.wikipedia.org/wiki/Yama Månen föddes ur Purushas sinne Solen skapades ur Purushas öga 7Marit Nygårds http://www.mesacc.edu/~keidz02681/club/hinduism/images/purusha.gif Hämtad: 2012-02-23

8 Gudsbilder - hinduism Monoteism – dyrkan av en personlig gud, (bönen – ett ”jag-du”- förhållande) som kan uppenbara sig som flera –Jmfr kristendomen – treenigheten – Fadern, sonen och den helige Andetreenigheten –http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_views_on_monotheismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_views_on_monotheism OBS! Vissa delar av ovanstående artikel är ifrågasatt huruvida den är objektiv! –http://en.wikipedia.org/wiki/Monotheismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Monotheism OBS! Vissa delar av ovanstående artikel är ifrågasatt huruvida den är objektiv! –http://sv.wikipedia.org/wiki/Monoteismhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Monoteism Polyteism – dyrkan av flera personliga gudar Panteism – en opersonlig kraft, som genomsyrar alltet (universum). Offer, bön, gudstjänster, heliga tempel överflödiga, eftersom det är svårt att ha någon kommunikation med denna opersonliga kraft Vilken av dessa gudsbilder tror du de flesta hinduer bekänner sig till? Motivera! 8Marit Nygårds

9 Swastika “hakkors” Children light lamps in the shape of Swastika, on the eve of Diwali, a major Hindu festival.Diwali Svastikan är en av mänsklighetens äldsta och över hela världen förekommande symbol. Den har tolkats som en bild av den roterande solen, livshjulet som snurra, en stiliserad människogestalt osv. För de kristna var svastikan symbol för Kristus och de fyra evangelisterna. Inom hinduismen representerar svastikan den högste guden och fyra andra gudar. Svastikan står också för liv, rörelse, lycka och tur. Svastikan, hakkorset, blev ett missbrukat tecken då det av Hitler valdes som syjmbol för nazistpartiet i ”Tredje riket”. Idag uppfattas hakkorset som ett tecken för fascism, rasism och antidemokratiska ideologier. Hur skiljer sig swastikan från ”hakkorset”? 9Marit Nygårds

10 Krishna – Kristus Hinduism “My sweet lord”Hinduism “My sweet lord” George Harrisson http://www.youtube.com/watch?v=MqUYMaQ_Bk8 GEORGE HARRISON -- MY SWEET LORD (KRISHNA-DA) (2000 version) Källa: Artikel, My sweet lord. http://sv.wikipedia.org/wiki/My_Sweet_Lord http://sv.wikipedia.org/wiki/My_Sweet_Lord –Hämtad: 9 febr 2012 Marit Nygårds10


Ladda ner ppt "Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen Marit Nygårds, Soltorgsgymnasiet, Borlänge –"

Liknande presentationer


Google-annonser