Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Journal via nätet Västra Götalandsregionen. Anslutningsplan JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa 1.Melior,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Journal via nätet Västra Götalandsregionen. Anslutningsplan JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa 1.Melior,"— Presentationens avskrift:

1 Journal via nätet Västra Götalandsregionen

2 Anslutningsplan JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa 1.Melior, sjukhusens journalsystem 2.AsynjaVisph, Närhälsan och Habilitering och hälsas journalsystem 3.Obstetrix, mödrahälsovårdens-och förlossningens journalsystem Från och med 1 juni 2016 får invånarna åtkomst till sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anslutning av journalinformationen sker etappvis under 2016 Vad visas? kontakter, diagnoser, vårddokumentation och uppmärksamhetsinformation Samtliga vårdverksamheter omfattas utom dem där manuell menprövning bedömts viktig

3 Vem har beslutat detta? Politiskt beslut Regionstyrelsen fattade den 22 mars 2016 beslut om tidplan och regler för åtkomst av journalinformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster. JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

4 Syfte med Journal via nätet i Västra Götaland JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa stärka möjligheten för invånarna att aktivt medverka i beslut och uppföljning av den egna vården stödja engagemanget för den egna hälsan öka transparensen inom hälso- och sjukvården och göra den mer begriplig Individens förmåga till analys och kunskap om sin person ska tas tillvara och driva vårdens utveckling framåt

5 Status anslutning Anslutna Uppsala Skåne Jönköping Västmanland Kalmar Östergötland Halland Kronoberg Västerbotten Blekinge Sörmland 2016 Alla övriga landsting och regioner! JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa Över 450 000 användare Källa: Inera

6 Risker som ofta framhålls patienten feltolkar patienten oroas patienten förstår inte patienten förlorar förtroendet patienten hotar motverkar behandlingen läser ofullständig och felaktig information kan inte ta ansvar för sin egen nyfikenhet JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

7 Kunskap - Erfarenheter Din journal på nätet, Ineras förstudieIneras förstudie Landstinget Uppsala län Region Skåne Vårdbarometern JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa Enkät till patienter i Uppsala (2013) Djupintervjuer med cancerpatienter i Uppsala (2014) Enkät till läkare i Uppsala (2013) Professionens upplevda risk i samband med införande av patientjournal via nätet (2013-2014) Vad säger forskningen Forskningsteam DOME-projektetDOME-projektet

8 Erfarenheter och lärdomar patienten känner sig bättre informerad och motiverad patienten anser att de överlag förstår journaltexten fungerar som ett stöd för minnet skapar trygghet förtroendet för vården ökar man har inte blivit upprörd av att läsa om sin sjukdom patienten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation bättre efterlevnad till behandlingar bättre förberedd vilket kan ge ett effektivare och bättre möte patienten upplever ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör vården blir mer begriplig och transparent patienten kan bidra med kvalitetsgranskning av journalen JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa ”Klarar vi att ha de här cancersjukdomarna så klarar vi nog att läsa om det ….”

9 Projektledning Christina Fagerberg Elin Fritiofsson Elisabeth Wehlander Hanna Waddington Projektägare Ann Stokland Delprojekt verksamhet/kommunikation Christina Fagerberg, Hanna Waddington, Elin Fritiofsson, Lena Bernhardsson, Elisabeth Kollberg Majvor Dannberg, Amra Kadic Elisabeth Wehlander, Jan Kallenberg, Ulrika Johansson Delprojekt IT Hanna Waddington VGR-IT ICC Infrastruktur&Applikation Christian Hilmersson Inera Styrgrupp Huvudprocess vård Ann Stokland, AnnSofi Ardfeldt, Christer Printz, Boel Mörck, Benny Johansson, Pelle Hådding, Margareta Johnsson, Clas Rosvall, Ingela Jägerstedt-Larsson Beredningsgrupp Ingela Jägerstedt-Larsson Clas Rosvall, Per Wiger Per Lundgren, Patrik Mattsson Hanna Waddington o Christina Fagerberg Adjungerade- Sakkunniga Erika Tensmo, Mats Lööf Dick Stockelberg, Boel Mörck Lill Valestrand, Ragnar LIndblad Referensgrupper Patientrepresentation Chefsläkargruppen Medicinska sektorsråd Facklig grupp Projektorganisation JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

10 Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation fastställt av Ineras styrelse - Grundläggande regler obligatoriska - Valbara regler tillämpningen beslutas av varje sjukvårdshuvudman JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa Klicka här för att läsa det nationella regelverket i dess helhet med förklaringarhär

11 identifiering genom säker inloggning från 18 år har man tillgång till sin egen journal vårdnadshavare har tillgång till barns journal till 12 år ingen tillgång 13-17 år möjlighet att utse ombud (över 18 år), är under juridisk prövning möjlighet att försegla journalen upplysning om vart man vänder sig för att få hjälp att förstå informationen och i vilken mån den är begränsad JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa Regelverkets Grundläggande regler - obligatoriska Regelverkets Valbara regler – tillämpning beslutas av VGR visning av osignerad/ovidimerad information fördröjning av tillgång (så kallat rådrum) undantag för vissa vårdenheter eller yrkeskategorier undantag för information som kategoriserats med Tidiga hypoteser eller Våldsutsatthet i nära relationer tidpunkt för tillgängliggörande

12 Regelverkets process projektets styrgrupp antar regelverket som regionens förslag regelverket går ut i organisationen ”på remiss” via förvaltningscheferna och chefsläkarna projektet har dialog med referensgrupperna synpunkter behandlas för eventuell revidering till koncernledning hälso-och sjukvård går sedan som regionens förslag för beslut till HSS/RS efter MBL förhandling JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso-och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

13 Information till invånare 1177.se trycksaker - informationsblad och visitkort i samarbete med 1177 Vårdguidens e-tjänster kort text om journal via nätet i kallelse till besök och behandling finns på webbplatsen JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

14 Detta behöver du känna till 2016 ges invånare åtkomst till sin journalinformation via 1177 vårdguidens e-tjänster. VGRs regelverk och rutiner var och hur invånare får information var det finns mer information: http://www.vgregion.se/journalvianatet eJournalfilm framtagen och publicerad av Region Skåne. Intervjuer med läkare som är positiva respektive negativa gentemot införande av eJournaleJournalfilm JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

15 Att diskutera Vad betyder förändringen för våra patienter? Kommer det att påverka vår verksamhet och i så fall hur? Hur kommer det att påverka mig? JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa

16 Kontakt Projekt Journal via nätet webbplats http://www.vgregion.se/journalvianatethttp://www.vgregion.se/journalvianatet e-post journal.via.natet@vgregion.sejournal.via.natet@vgregion.se JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa


Ladda ner ppt "Journal via nätet Västra Götalandsregionen. Anslutningsplan JOURNAL VIA NÄTET | Koncernstab Hälso- och sjukvård / Framtidens vårdprocesser / e-Hälsa 1.Melior,"

Liknande presentationer


Google-annonser