Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄKERT BONDFÖRNUFT Minskar olyckorna inom lant- och skogsbruk Individuellt gårdsbesök Tre träffar till Säkert Bondförnuft Gårdsvandring i grupp Lars Lundmark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄKERT BONDFÖRNUFT Minskar olyckorna inom lant- och skogsbruk Individuellt gårdsbesök Tre träffar till Säkert Bondförnuft Gårdsvandring i grupp Lars Lundmark."— Presentationens avskrift:

1 SÄKERT BONDFÖRNUFT Minskar olyckorna inom lant- och skogsbruk Individuellt gårdsbesök Tre träffar till Säkert Bondförnuft Gårdsvandring i grupp Lars Lundmark

2 CE-märkning och produktsäkerhet

3 Visdomsord När man skiljer agnarna från kornen tar man sorgfälligt i akt den tid då man kan få lämplig vind som sopar undan sädesdammet att det icke må lända de tröskande karlarnas lifsorgan till skada. På grund av sin fina art tränger detta stoft nästan omärkligt in i munnen och hopar sig i svalget. Om man då icke tyr sig till snar bot och dricker färskt öl lärer man aldrig mera eller blott en kort tid få äta hvad man tröskat. Olaus Mmagnus 1555

4 Frågeställningar Vad avser man med en söker maskin? Vilka maskiner får användas? Får maskiner ändras eller byggas om? Vem har ansvaret vid ändringar av maskiner? Vem får köra maskinen?

5 Regelverket Sverige Arbetsmiljölagen I Arbetsmiljöförordning I Arbetsmiljöverkets författningssamling EU Direktiv Produkt- Arbetsmiljö- Standarder I A B C

6 De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Med maskin avses fler produkter än maskiner Med maskin avses följande produkter: maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor och vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. Vissa maskiner omfattas inte av maskin- direktivet, se 2 § i AFS 2008:3, Maskiner.

7 Ändringar AFS 2008:3 maskiner 2009:5 §4 Bilaga 1 punkt 5:3 Bilaga 3 Bilaga 7:a Råd §10->§9 2011:1 §4 §21 2011:7 Bilaga 3 2014:22 §6

8 Vilka krav ställs på tillverkare? Tillverkaren måste uppfylla kraven för CE- märkning – Försäkran om överensstämmelse – Dokumentation som finns i föreskrifter som överför EU:direktiven: AFS 1994:53 Enkla tryckkärl AFS 1995:5 Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar AFS 2008:3 Maskiner

9 CE-märkning garanti för säkerhet Innebär CE-märkningen någon garanti för säkerhet? – Nej, den betyder bara att tillverkaren anser att maskinen uppfyller kraven. Köparen bör därför själv försöka förvissa sig om att maskinen är säker.

10 Olycksfallsrisker finns alltid Låter hela gården bli en soptipp, För en sniffare ett riktigt klipp, Någon vill sen nästan svimma, När han ser allt skräp i dimma.

11 AFS 2006:04 - Användning av arbetsutrustning CHECKLISTA Vid leverans: Titta efter CE-märkning. Kontrollera att det finns EG-försäkran om överensstämmelse. Kontrollera att bruksanvisningen är på svenska. Den ska beskriva hur maskinen installeras, tas i drift, används och underhålls. Kontrollera att alla varningsskyltar är lätta att förstå.

12 Marknadskontroll – en myndighetsuppgift Finns CE-märkning och försäkran om överensstämmelse? Är säkerhetskraven uppfyllda? Finns bruksanvisning på svenska? Ska alla kunna lita på CE-märkningen behövs övervakning och ingripanden. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att bedriva marknadskontroll.

13 Ta i drift, ta i bruk 1.Släpps ut på marknaden 2.Eljest avlämnas för att tas i bruk eller 3.Tas i drift

14

15 SÄKERHET VID UTHYRNING AV MASKINER: Den som hyr ut maskiner och redskap har ansvaret för att de är säkra när de överlämnas till kunden för att användas. Det är särskilt viktigt: -Att maskinerna har de skydd monterade som importörer och tillverkare försett dem med. -Att skydden är hela och rätt justerade. -Att skärutrustningar är skärpta. -Att delar med sprickbildningar eller andra skador som kan påverka säkerheten inte förekommer. -Att varningsskyltar och andra skyltar av betydelse för säkerheten finns, har svensk text och är läsliga. -Att varningslampor eller andra varningssystem fungerar. Enligt 3 kap 8 arbetsmiljölagen krävs att den som hyr ut (upplåter) en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa eller olycksfall när den avlämnas för att tas i bruk.

16

17 FÖRESKRIFTER OCH PARAGRAFER MED SANKTIONSAVGIFT Följande föreskrifter och paragrafer är förenade med sanktionsavgift och träder i kraft 1 juli 2014. AFS 2014:20 19§, Användning av truckar. AFS 2014:27 12 och 13§§, Asbest. AFS 2014:31 4 och 27§§, Besiktning av lyftanordning och vissa andra tekniska anordningar. AFS 2014:26 7, 8, 12 och 14§§, Byggnads och anläggningsarbete. AFS 2014:19 10 och 25§§ Enkla tryckkärl. AFS 2014:24 9§, Gravida och ammande arbetstagare. AFS 2014:22 6§, Maskiner. AFS 2014:17 4§, Stegar och arbetsbockar. AFS 2014:21 19 och 20§§, Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. AFS 2014:25 5§, Tryckbärande anordningar. AFS 2014:18 10§, Utförande av personlig skyddsutrustning. Träder i kraft 1 januari 2015 AFS 2014:26 60a och 92a §§, Byggnads och anläggningsarbete.


Ladda ner ppt "SÄKERT BONDFÖRNUFT Minskar olyckorna inom lant- och skogsbruk Individuellt gårdsbesök Tre träffar till Säkert Bondförnuft Gårdsvandring i grupp Lars Lundmark."

Liknande presentationer


Google-annonser