Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 WHO:s ramkonvention för tobakskontroll - Tobakskonventionen Syftet är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 WHO:s ramkonvention för tobakskontroll - Tobakskonventionen Syftet är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga,"— Presentationens avskrift:

1 1 WHO:s ramkonvention för tobakskontroll - Tobakskonventionen Syftet är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk. -ingen ska behöva utsättas för passiv rök -alla ska få information om rökningens hälsorisker -alla ska få lättillgänglig hjälp att sluta med tobak

2 2 Vad är aktuellt? Tobaksproduktdirektivet 12 000 dödsfall/år Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus

3 Note: The condition in red is a new disease that has been causally linked to smoking in this report. The health consequences causally linked to smoking The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress

4 Note: Note: The condition in red is a new disease that has been causally linked to smoking in this report. The health consequences causally linked to exposure to secondhand smoke The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress

5 5 Tobaksproduktdirektivet Det nya direktivet slår fast att: Varningar med text och bilder ska täcka 65 procent av cigarettpaketens storsidor Tillsatser som kan göra cigaretter och rulltobak attraktivare genom att tillföra en ”karaktäristisk smak” förbjuds. Även mentol förbjuds, men först från år 2020 E-cigaretterna måste lagregleras och att de ska ses som läkemedel om de används för att sluta röka och i annat fall som tobaksprodukter

6 6 Tobaksberoende

7 7 Ann Post Tobaksavvänjningsmetoder Motiverande samtal (MI) –en samtalsmetod för att främja viljan och få tilltro till sin förmåga att klara av att genomföra förändringen Kognitiv beteendeterapi (KBT) –har bland annat visat sig hjälpa att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att förändra sina levnadsmönster

8 8 Motivationen 1)Hälsan 2)Priset 3)Beroendet 4)Förebild 5)Socialt ”ute”

9 9 Abstinens Nikotinbegär Rastlöshet Irritabilitet Aggressivitet Nedstämdhet Trötthet Koncentrationssvårigheter Ökad hunger

10 Enkla råd, Rådgivande samtal, Kvalificerat rådgivande samtal Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsen 2011

11 11 Enkla råd (alt. kort rådgivning) Korta standardiserade råd och rekommendationer Kan kompletteras med skriftlig information t.ex. om skador av tobaksbruk Tidsåtgång ca 5 min Ingen uppföljning ”Jag rekommenderar dig att sluta röka” ”Känner du till kopplingen mellan rökning och...?” SoS prioritet 6: Vuxna dagligrökare

12 12 Rådgivande samtal ca 10-30 min En dialog anpassad till brukaren Samtalet kan inkludera motiverande strategier tex. MI Verktyg tex. kartläggning, kolmonoxidmätning Hjälpmedel tex. läkemedel Uppföljning Ev. skriftlig information SoS prioritet 1: rökande/snusande gravida och ammande som snusar

13 13 Kvalificerat rådgivande samtal >30 min Individfokuserad behandling Teoribaserad alt. strukturerad metod Utbildad rådgivare Samtalet kan inkludera motiverande strategier, tex MI Läkemedel är ett komplement Individuell/grupp behandling Uppföljning SoS prioritet 1: rökning hos ammande och vid operation, Prioritet 2: föräldrar, ungdomar <18 år och vuxna dagligrökare

14 Läkemedel för tobaksavvänjning På marknaden finns idag Nikotinläkemedel Vareniklin(Champix) Bupropion (Zyban) Lindrar abstinens och röksug Används max 3-12 månader Ej för gravida 18- årsgräns För snusare finns ingen tydlig evidens för att använda läkemedel..

15 15 Telefonrådgivning Råd per telefon ensam åtgärd eller som komplement till annat stöd Skriftligt material Läkemedel Uppföljning (minst 1 gång) SoS prioritet 3: vuxna dagligrökare


Ladda ner ppt "1 WHO:s ramkonvention för tobakskontroll - Tobakskonventionen Syftet är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga,"

Liknande presentationer


Google-annonser