Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status januari 2016. AGENDA 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status januari 2016. AGENDA 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status januari 2016

2 AGENDA 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

3 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

4 INNEHÅLLSLÄGET I VIS – HELT KORT I GROVA DRAG Hela ÖJ inne (i stort sett) – landsting Sjukhus: Enbart via tjänstekontrakt (Riksstroke, Väntetider); filöverföring av sjukhusdata pågår – namn, kod, HSA-id ger besvär. Angelägen brist. Riksstroke: Årsvisa data komplett nu; kvartalsvisa = teknisk fix på gång Diabetes-NDR är på tröskeln Swedeheart: Som tidigare kvartal 1; ev även nya PCI- indikatorer

5 INNEHÅLL - FORTSÄTTNING INCA/Cancer: Tekniken funkar nu (jfr huvud- halscancer), stegvis anslutning av indikatorer i vinter/vår Nationell Patientenkät – på gång; ViS som enda publika publ plats Vårdkonsumtionsdata t o m 2014 Börjar med operationsfrekvenser, ca 15 op typer Därefter diskussion om medelvårdtider etc – öppen fråga!? Och en räcka mindre-större initiativ…varav primärvårdsdata svårast och principiellt intressant

6 PÅ INDIKATORFRONTEN INTET NYTT… AVSEENDE ANTAL PUBLICERADE INDIKATORER

7 DAGS FÖR MER KVALITATIVA MÅL FÖR INDIKATORER ! MER DATA FÖR SJUKHUS + MER VIA TJK (+ LITE NYA INDIKATORER) För att kunna skapa värde för användarna ute i sjukvården behövs data på lägsta nivå = mer sjukhusdata – lägsta enhetsdata Behövs bättre ordning på HSA-ID så data kan jämföras mellan enheter Vilket betyder att mer måste komma in via TjK för att det ska vara görligt Viktigt att få in bra data för stora patientgrupper via TjK Cancer (INCA) Hjärta/Kärl (UCR) Graviditet …? Men också viktigt att få in fler indikatorer med för verksamheterna användbar data om t ex vårdkonsumtion och KPP.

8 VAD HÄNDER PÅ VIS.SE DÅ (ENL GOOGLE ANALYTICS…) CA 200 SESSIONER PER VARDAG CA 1000 NÄR ÖJ SLÄPPTES 15 DEC

9 MÅSTE ETABLERA FLERA VÄGAR IN (GOOGLE OPTIMERING M.M.) NU KOMMER NÄSTAN ALLA ANV VIA “/ “VILKET TYDER PÅ DIREKTLÄNK

10 VILKA ÄR POPULÄRA ÄMNEN/RAPPORTER PÅ I VIS?! FÖRUTOM DIREKTLÄNKAR M.M. (1-10) NO 11 CANCERSJUKVÅRD OCH NO 13 HJÄRTRAPPORTEN, 14 OCH 17 OM STROKE

11 INTEGRERAD PRESENTATION AV INNEHÅLL I VIS HUR PÅVERKAR DET TRAFIKEN? För att nå ut med information när vi har en indikatornyhet Nyhet på VIS förstasida Kopplat till rapport med text och aktuella indikatorer Om det är en större sak också en You Tube instruktionsvideo (inte i detta fall) I och med denna release test med nyhet om njurindikator. Blir spännande att se om/hur det påverkar trafiken på sidan. Dock inte så mycket aktiviteter utanför VIS för att driva trafik.

12 FRÅGOR KRING INNEHÅLL

13 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

14 UTVECKLING Refakturering av koden för främst gränssnittet, i syfte att effektivisera framtida utveckling. Administrationsvy för data: Inställningar specifika för Vården i siffror, som inte passar i Kvalitetsindikatorkatalogen. I första steget vilket data som ska visas och för vilka.

15 Alternativ: -Visa öppet -Endast inloggad -Inte alls

16

17 PRELIMINÄR PLANERAD UTVECKLING Februari: Dataadministration, användbarhet Mars: indikatorsidan April: rapporter Maj: startsida, navigering, sök Juni: tillgänglighet

18 FRÅGOR OM UTVECKLING AV FUNKTIONER

19 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

20 3. SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Driftstörning från 2015-12-16 em till 2015-12-18 lunchtid. Tjänsten var instabil och vissa ingångar var otillgängliga pga DNS-problematik för domäner vilket gjorde att användare fick styras om till fungerande ingångar. Svarstider fördubblades pga. att sidan tidvis var svår att nå. Hanteringen av domänen flyttades till ny leverantör. Övervakningen kopplades om till fungerande domänen (www.vardenisiffror.se istället för vardenisiffror.se)www.vardenisiffror.se Användarna informerades genom Ineras hemsida och Emma och hänvisades till rätt domän.

21 TILLGÄNGLIGHET OCH SVARSTIDER DECEMBER

22 INFORMATION OM STÖRNINGAR  Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster på: http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera  Inera skickar automatiskt ut information om allvarliga driftavbrott prio 1 och servicefönster som har påverkan på den tjänst du bockar för när du anmäller dig för prenumeration. Om du exempelvis väljer att få servicefönster om Vården i siffror, så kommer du även få information om andra tjänsters servicefönster som har påverkan på Vården i siffror, t. ex Tjänsteplattformen. Information om driftstatus skickas ut via både e-post och SMS. Information om servicefönster skickas endast ut via e-post.  Om du upplever störningar på sidan, kontrollera driftstatus på Ineras hemsida.

23 DRIFTSTATUS PÅ INERA.SE

24

25 AXPLOCK AV FRÅGOR TILL KUNDSERVICE  Jag vill se hur det ser ut på "mitt" sjukhus och min enhet  Jag är intresserad av att jämföra läkemedelsanvändningen i olika landsting. Hur gör jag på enklaste sätt?  Jag vill ge förslag på ny data  Kan man se stapeldiagrammen på verksamhetsnivå för varje indikator?  Följer dataredovisningen PSI-direktiv och finns i sådana fall API samt beskrivning för utveckling av tredjepartsvisualiseringar?  Hur använder jag VIS? Hur hittar jag data som jag behöver?

26 KVALITETSINDIKATORKATALOGEN

27 FRÅGOR OM SYSTEMFÖRVALTNING OCH DRIFT

28 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

29 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Tony HolmSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

30 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Einar Sjölund Innehåll Einar Sjölund Innehåll

31 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Sebastian De Maré Systemutvecklare Sebastian De Maré Systemutvecklare Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Maria Herkner Grafisk formgivare Maria Herkner Grafisk formgivare Peter Lager Förvaltningsansvarig Peter Lager Förvaltningsansvarig Jonas Barkå Teknisk projektledare Jonas Barkå Teknisk projektledare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Sarah Bater UX Sarah Bater UX Josef Oygun Testare Josef Oygun Testare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning

32 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Eleonor Ekorn Anslutning Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic

33 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

34 5. VÅRENS DATUM Kommande sprint-demonstrationer våren 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 24 februari 30 mars 27 april 25 maj

35 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. https://vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://www.kvalitetsregis ter.se/sekundarnavigerin g/omnationellakvalitetsre gister/vardenisiffror.4.27 a42f99148a7e81e2213ff.h tml

36 TACK! https://vardenisiffror.se Fungerar med SITHS-kort


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status januari 2016. AGENDA 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med."

Liknande presentationer


Google-annonser