Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning?"— Presentationens avskrift:

1 Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning?
Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

2 En kort definition av Flipped Classroom
Informationsförmedling flyttas ut från klassrummet genom inspelade föreläsningar Undervisningstiden används till inlärningsaktiviteter som är sociala och aktiverande Uppgifter före och/eller efter undervisningen

3 Hur kan det här gå till? Läraren spelar in presentationer som annars skulle ha hållits i klassrummet Läraren väljer ut redan existerande inspelningar Läraren förser eleverna med uppgifter att göra i samband med inspelningarna Filmerna ska inte ersätta läsning av text!

4 Vad händer i klassrummet?
Eleverna blir bättre förberedda Mer tid kan användas till individualisering, interaktion, problemlösning Läraren får bättre möjligheter att göra formativa bedömningar

5 Hur har Flipped Classroom använts?
Innehållsbaserade ämnen matematik, fysik, kemi, etc historia, samhällskunskap, etc Formbaserade ämnen Språk?

6 Varför Flipped Classroom i språkundervisningen?
Intresseväckande Motiverande ”just-in-time teaching” ”teach at the point of need” Individualisering Interaktion och språkutveckling i klassrummet

7 Teoretisk förankring Kognitiv belastning Stöd Motivation

8 Inlärningsteoretiska överväganden (Abeysekera & Dawson, 2015)
Self determination theory (SDT; Deci & Ryan, 1985) Självbestämmandeteori känsla av kompetens självbestämmande meningsfullhet = skapar inre motivation

9 Inlärningsteoretiska överväganden
Cognitive Load Theory (CLT; Miller, 1956) Kognitiv belastning intrinsic (inneboende) HANTERA extraneous (irrelevant; ovidkommande) REDUCERA germane (träffande; förknippade med) DRA NYTTA AV

10 Några av språkundervisningens kärnfrågor
Målet: eleverna ska vilja och våga använda språket i tal och skrift = kommunicera Inlärarens relativt passiva roll Vikten av att träna/öva/plugga Motivation Kognitiva utmaningar

11 Vad utgör möjligheter och hinder i språkundervisningen?
Diskutera med varandra och försök identifiera någon aspekt som berör motivation respektive kognitiv utmaning i språkundervisningen. Vilka faktorer befrämjar respektive hindrar?

12 Utmaningen Grammatik för Grundlärare (Lärarlyft II)
studenterna ger uttryck för låg tilltro till den egna kapaciteten fasta föreställningar om hur grammatik kan undervisas och läras in ovilja att undervisa på målspråket dominans av yttre motivationsfaktorer

13 Målen Integration av kunskaper i och om engelska
språkdidaktiska kunskaper ökad självkänsla = bättre undervisning Rörelse mot inre motivationsfaktorer

14 Upplägget Inspelade grammatikföreläsningar
Inlämningsuppgift före seminariet Läraren bearbetar uppgifterna Skräddarsyr seminariet Gruppaktiviteter under seminariet Inlämningsuppgift efter seminariet Lärarens efterläsning

15 Resultat Lärarens iakttagelser Högre genomströmning
Bättre studentaktivitet Inkörningsperiod Teknisk kunskap Språkdidaktiska utmaningar utifrån studentrespons Långsiktiga effekter

16 Resultat Studenters rapporter Meningsfullhet Känsla av att kunna
Minskad rädsla Stöd av varandra Noggrann planering

17 Språkundervisningen i skolan och Flipped Classrom – vad kan man göra?
Grammatik Vokabulär Introduktion av nya ämnes/temaområden Hörövningar Eleverna måste få tillfälle att bearbeta materialet genom olika uppgifter

18 Material och verktyg för Flipped Classroom
Egna inspelningar screencast-o-matic.com screencast.com Jing, Snagit, Camtasia Nätresurser teachertube.com; youtube.com TED; Khan Läromedelsresurser

19 Material och verktyg för Flipped Classroom
Podcast, vodcast Bloggar WebQuest (webquest.org; zunal.com) Quizlet (quizlet.com) Subtitling

20 Vilka möjligheter ser ni?
Diskutera med varandra kring något undervisningsmoment som ni ser skulle kunna ”flippas”.

21 Länkar till mer information om Flipped Classroom och några resurser
flippedclassroom.org Pedagog Stockholm EFL Magazine Daniel Barker Mrs Tigerte(a)ch Grammatikpresentationer för Tyska 3

22

23 Vad behövs nu? Definitioner och operationaliseringar Forskningsstudier
Småskaliga interventionsstudier Metastudier ”Student cognition” Jag behöver er hjälp! Någon som är intresserad?

24 Tack för mig!

25 Referenser Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development 34(1): 1–14. Deci, E. & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. Helgeson, J. (2015). Flipping the English Classroom. Kappa Delta Pi 51(2): 64–68. Hung, H. (2015) Flipping the classroom for Englihs language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning 28(1): 81–96. Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review 63(2): 81–97.


Ladda ner ppt "Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning?"

Liknande presentationer


Google-annonser