Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning? Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning? Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik."— Presentationens avskrift:

1 Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning? Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

2 En kort definition av Flipped Classroom ● Informationsförmedling flyttas ut från klassrummet genom inspelade föreläsningar ● Undervisningstiden används till inlärningsaktiviteter som är sociala och aktiverande ● Uppgifter före och/eller efter undervisningen

3 Hur kan det här gå till? ● Läraren spelar in presentationer som annars skulle ha hållits i klassrummet ● Läraren väljer ut redan existerande inspelningar ● Läraren förser eleverna med uppgifter att göra i samband med inspelningarna ● Filmerna ska inte ersätta läsning av text!

4 Vad händer i klassrummet? ● Eleverna blir bättre förberedda ● Mer tid kan användas till individualisering, interaktion, problemlösning ● Läraren får bättre möjligheter att göra formativa bedömningar

5 Hur har Flipped Classroom använts? ● Innehållsbaserade ämnen – matematik, fysik, kemi, etc – historia, samhällskunskap, etc ● Formbaserade ämnen – Språk?

6 Varför Flipped Classroom i språkundervisningen? ● Intresseväckande ● Motiverande ● ”just-in-time teaching” ● ”teach at the point of need” ● Individualisering ● Interaktion och språkutveckling i klassrummet

7 Teoretisk förankring ● Kognitiv belastning ● Stöd ● Motivation

8 Inlärningsteoretiska överväganden (Abeysekera & Dawson, 2015) ● Self determination theory (SDT; Deci & Ryan, 1985) Självbestämmandeteori känsla av kompetens självbestämmande meningsfullhet = skapar inre motivation

9 Inlärningsteoretiska överväganden ● Cognitive Load Theory (CLT; Miller, 1956) Kognitiv belastning – intrinsic (inneboende) HANTERA – extraneous (irrelevant; ovidkommande) REDUCERA – germane (träffande; förknippade med) DRA NYTTA AV

10 Några av språkundervisningens kärnfrågor ● Målet: eleverna ska vilja och våga använda språket i tal och skrift = kommunicera ● Inlärarens relativt passiva roll ● Vikten av att träna/öva/plugga ● Motivation ● Kognitiva utmaningar

11 Vad utgör möjligheter och hinder i språkundervisningen? Diskutera med varandra och försök identifiera någon aspekt som berör motivation respektive kognitiv utmaning i språkundervisningen. Vilka faktorer befrämjar respektive hindrar?

12 Utmaningen ● Grammatik för Grundlärare (Lärarlyft II) – studenterna ger uttryck för låg tilltro till den egna kapaciteten fasta föreställningar om hur grammatik kan undervisas och läras in ovilja att undervisa på målspråket dominans av yttre motivationsfaktorer

13 Målen ● Integration av – kunskaper i och om engelska – språkdidaktiska kunskaper ● ökad självkänsla = bättre undervisning ● Rörelse mot inre motivationsfaktorer

14 Upplägget ● Inspelade grammatikföreläsningar ● Inlämningsuppgift före seminariet ● Läraren bearbetar uppgifterna ● Skräddarsyr seminariet ● Gruppaktiviteter under seminariet ● Inlämningsuppgift efter seminariet ● Lärarens efterläsning

15 Resultat ● Lärarens iakttagelser – Högre genomströmning – Bättre studentaktivitet – Inkörningsperiod – Teknisk kunskap – Språkdidaktiska utmaningar utifrån studentrespons – Långsiktiga effekter

16 Resultat ● Studenters rapporter – Meningsfullhet – Känsla av att kunna – Minskad rädsla – Stöd av varandra – Noggrann planering

17 Språkundervisningen i skolan och Flipped Classrom – vad kan man göra? ● Grammatik ● Vokabulär ● Introduktion av nya ämnes/temaområden ● Hörövningar ● Eleverna måste få tillfälle att bearbeta materialet genom olika uppgifter

18 Material och verktyg för Flipped Classroom ● Egna inspelningar – screencast-o-matic.com screencast-o-matic.com – screencast.com screencast.com Jing, Snagit, Camtasia ● Nätresurser – teachertube.com; youtube.com teachertube.com – TED; Khan ● Läromedelsresurser

19 Material och verktyg för Flipped Classroom ● Podcast, vodcast ● Bloggar ● WebQuest (webquest.org; zunal.com)zunal.com ● Quizlet (quizlet.com)quizlet.com ● Subtitling Subtitling

20 Vilka möjligheter ser ni? ● Diskutera med varandra kring något undervisningsmoment som ni ser skulle kunna ”flippas”.

21 Länkar till mer information om Flipped Classroom och några resurser ● flippedclassroom.org flippedclassroom.org ● Pedagog Stockholm Pedagog Stockholm ● EFL Magazine EFL Magazine ● Daniel Barker Daniel Barker ● Mrs Tigerte(a)ch Mrs Tigerte(a)ch ● Grammatikpresentationer för Tyska 3 Grammatikpresentationer för Tyska 3

22

23 Vad behövs nu? ● Definitioner och operationaliseringar ● Forskningsstudier – Småskaliga interventionsstudier – Metastudier – ”Student cognition” ● Jag behöver er hjälp! Någon som är intresserad?

24 Tack för mig! http://ileighanne.wordpress.com/2013/01/24/isnt-the-flipped- classroom-just-blended-learning/

25 Referenser ● Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development 34(1): 1–14. ● Deci, E. & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self- determination in human behavior. New York: Plenum. ● Helgeson, J. (2015). Flipping the English Classroom. Kappa Delta Pi 51(2): 64–68. ● Hung, H. (2015) Flipping the classroom for Englihs language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning 28(1): 81–96. ● Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review 63(2): 81–97.


Ladda ner ppt "Flipped Classroom – en möjlighet för kommunikativ språkundervisning? Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik."

Liknande presentationer


Google-annonser