Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv FeatureMall Presentationsmall inför BigRoomPlanning 1.Paketmall 2.Utredningsmall 2016-02-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv FeatureMall Presentationsmall inför BigRoomPlanning 1.Paketmall 2.Utredningsmall 2016-02-22."— Presentationens avskrift:

1 Sv FeatureMall Presentationsmall inför BigRoomPlanning 1.Paketmall 2.Utredningsmall 2016-02-22

2 Sv Rubrik  Tänk till på en bra och kort rubrik  Font Calibri och storlek 30. Behåll detta. Textfält (Beskrivning samt Nytta)  Font Calibri och storlek 20. Behåll detta. Och text får inte gå utanför rutorna.  Försök få fram kärnan i vad det handlar om och vad nyttan är. Prioritet/Rank  Fås från NyA Backlog filen i Excel, kolumn Rank (finns på projektplatsen: Länk) Satsning  Fås från NyA Backlog filen i Excel, kolumn Satsning Team och PÄ  Ange huvudsakligt team (se NyA Backlog filen i Excel, kolumn Team) samt Produktägare. Ange (inom parentes), ev. ytterligare kontaktperson vid behov. (Se exempel slide 9) Exempel  Finns några försök till exempel på hur det skulle kunna se ut för några olika paket. Skickas in senast 2016-03-10 kl. 09:00 (am) till  Inga-Lill.holmqvist@uhr.se Inga-Lill.holmqvist@uhr.se  Anders.Mobjork@uhr.se Anders.Mobjork@uhr.se Instruktion

3 Sv Rubrik (För att enkelt kunna identifiera paketet med namn) Nytta: (Vilken nytta medför denna för systemet/användare. Beskriv kortfattat. Varför gör vi denna/är denna viktig.) Satsning: (Ange vilken satsning denna tillhör) Team: (Ange huvudsakligt team) PÄ: (Ange produktägare) Beskrivning: (Kort beskrivning av vad denna handlar om. Som stöd för minnet när ni berättar) Prioritet/rank: Ange nr

4 Sv Utredning: Rubrik (För att enkelt kunna identifiera utredningen med namn) Nytta: (Vilken nytta medför denna för systemet/användare. Beskriv kortfattat. Varför gör vi denna/är denna viktig.) Satsning: (Ange vilken satsning denna tillhör) Team: (Ange huvudsakligt team) PÄ: (Ange produktägare) Beskrivning: (Kort beskrivning av vad denna handlar om. Som stöd för minnet när ni berättar) Prioritet/rank: Ange nr

5 Sv EXEMPEL

6 Sv Handläggning på webb Steg 1 Nytta: Ny bättre funktionalitet, med mer användarvänligt gränssnitt. Mer anpassat till användarnas behov. Första steg som … Satsning: Modernisering och förbättring av handläggningsfunktionaliteten Team: Institutionsanvändare PÄ: Anders A Beskrivning: Ta fram ett första steg mot systemstöd för handläggning på webb - för att kunna användas av pilotanvändare i produktion Prioritet/rank: 9

7 Sv Administrera TJAN-mallar Nytta: Möjliggör skapandet av TJAN-mallar i NyA. Detta är en förutsättning för att kunna avskaffa hanteringen via instabil TJAN-fil i Excel samt för att minska handläggningstiden för VO-organisationen. Satsning: Förbättringar för handläggare/förstagranskare? Team: Handläggning PÄ: Ulrika K Beskrivning: Skapa administratörsgränssnitt för att definiera/modifiera/kategorisera/ta bort mallar för tjänsteanteckningar i NyA Prioritet/rank: 10

8 Sv Höjda krav för GB Nytta: Själva beslutet: Enklare, mer enhetliga regler Systemstödet: Gör så att sektorn slipper hantera dem manuellt Satsning: Höjda krav för Grundläggande Behörighet (GB) Team: Handläggning PÄ: Ulrika K Beskrivning: BHG har beslutat att efter ett visst datum ska ”alla” krävas på Svenska 3 och Engelska 6. Sökande ska också bli behöriga enligt äldre regler. Systemstöd behövs för att hantera detta, då det inte är rimligt med manuell hantering. Prioritet/rank: 21

9 Sv Utredning: Kommunikationsbehov med sökande Nytta: Kartläggningen kommer att ligga till grund för framtagandet av ett nytt koncept för kommunikation med de sökande inom NyA. Satsning: Kommunikation med sökande Team: Extern - Valtech PÄ: Kristian D (Rasmus Lilja) Beskrivning: Kartläggning av både lärosätenas och de sökandes kommunikationsbehov under antagningsprocessen. Fokus på meddelandehanteringen inom NyA som är det mest prioriterade området att ta tag i. Prioritet/rank: 12

10 Sv Flytt av statistikapplikation Nytta: Enklare förvaltning. Satsning: Externa API:er och Statistikproduktion på UHR Team: Teknik PÄ: Reijo S Beskrivning: Flytta den nuvarande statistikapplikationen från UHR till NyA’s system, från nuvarande.NET och Microsoft SQL lösning till en Java och DB2 baserad. Prioritet/rank: 22


Ladda ner ppt "Sv FeatureMall Presentationsmall inför BigRoomPlanning 1.Paketmall 2.Utredningsmall 2016-02-22."

Liknande presentationer


Google-annonser