Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Riskköping! - staden vid vattnet RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Riskköping! - staden vid vattnet RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 1."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Riskköping! - staden vid vattnet RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 1

2 Instruktioner till spelledaren: Under spelets gång ska du läsa upp instruktioner för de som spelar, leda diskussionen och hålla tiden. All text med ram runt är instruktioner till deltagarna som du läser högt. Övrig text är instruktioner till dig. Till hjälp har du en liten ”plinga” för att uppmärksamma alla på att tiden är ute. Läs upp nedanstående för gruppen: Riskköping växer snabbt, fler och fler människor upptäcker den attraktiva staden nära vattnet. Vårt uppdrag är att tillsammans, med hjälp av materialet på bordet, bygga vidare på staden. Först ska vi tillsammans gå igenom vad vi ser på den gröna mattan på golvet. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 2

3 Instruktioner till spelledaren: Läs upp nedanstående för gruppen och peka samtidigt ut vad ni ser på mattan/ i staden: Riskköping är en medelstor svensk stad. Liksom så många andra städer ligger den där ett vattendrag mynnar ut i ett hav/större sjö, i närheten av vår stad finns även en mindre sjö. Den stora grå vägen är huvudvägen som förbinder staden med andra städer och landsbygden runtomkring. Ni ser också mindre vägar inom staden och en järnväg som går igenom staden. Staden är än så länge glest bebyggd. De flesta byggnader är märkta för att ni ska se vad som är vad. Ni ser också bostäder som alla har röda tak. Kyrkan som ni ser på mattan är placerad i den gamla stadskärnan, vilken även utgör dagens centrum. I ”förrådet” av hus och annat material finns det också blå pappersbitar som är vattenpölar och gröna som är gräs. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 3

4 Instruktioner till spelledaren: Dela upp deltagarna i mindre grupper (hur många personer det blir i varje grupp beror på gruppens storlek, men ca 3-4 personer per grupp är ett riktmärke). RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 4

5 Instruktioner till spelledaren: Läs upp nedanstående för gruppen: Ni kommer strax få ett uppdrag per grupp. Läs igenom uppdraget och besluta tillsammans hur ni ska gå tillväga. Utför uppdraget med hjälp av materialet på bordet. Alla grupper kan bygga samtidigt. Ni har 2 minuter på er. Instruktioner till spelledaren: Dela ut ett uppdragskort till varje grupp. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 5

6 Instruktioner till spelledaren: Gå runt i grupperna och hjälp dem komma igång (om det behövs). Efter ca 2 min, ska du bryta aktiviteten och låta alla grupper i tur och ordning läsa upp sitt uppdrag och berätta om det. Låt övriga grupper ställa frågor och lämna synpunkter, då ett syfte med aktiviteten är att uppmuntra diskussion och reflektion. När det gått 2 min avbryt och läs upp nedanstående: Nu ska ni: Läsa upp ert uppdrag för oss andra Visa på mattan var och vad ni har byggt Förklara hur ni i gruppen resonerade Ni andra kan gärna ställa frågor till gruppen Vi tar en grupp i taget och börjar med grupp 1. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 6

7 Instruktioner till spelledaren: Läs upp nedanstående för gruppen: Varje grupp ska strax få genomföra några förändringar i staden (bygga till, riva, flytta eller på annat sätt förändra). Vad krävs för att människor ska flytta till en stad, vad måste man ta hänsyn till för att kunna skapa en attraktiv, säker och hållbar stad? Ta en titt på den stad ni byggt. Ni har nu möjlighet att göra de förändringar som ni tycker behövs för att det ska bli den perfekta staden. Resonera i grupperna om vad ni vill göra och sätt sedan igång att förändra! Ni har 5 minuter på er! Om två eller flera grupper vill förändra på samma plats och blir oense, får den ursprungliga bebyggelsen stå kvar. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 7

8 Instruktioner till spelledaren: Gå runt i grupperna och hjälp dem komma igång (om det behövs). Efter ca 5 min, bryt och be grupperna återsamlas gruppvis. Be alla grupper berätta om de förändringar de genomfört samt hur gruppen funderat och resonerat. Låt övriga grupper komma med frågor och synpunkter då ett syfte med aktiviteten är att diskutera och fundera. När det gått 5 min. Avbryt och läs upp nedanstående för gruppen: Visa på mattan vilka förändringar ni gjort och förklara hur ni tänkt. Ni andra kan gärna ställa frågor till gruppen! Vi börjar med grupp 1. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 8

9 Instruktion till spelledaren: Läs nedanstående för hela gruppen: Nu kommer er stad drabbas av en klimatrelaterade händelse! Låt en deltagare dra ett av händelsekorten och be denne att läsa upp kortet. Läs sedan nedanstående för hela gruppen: Nu ska vi tillsammans markera några konsekvenser på mattan utifrån händelsen som vi nyss hörde om genom att placera ut ”vattenpölar”. Resonera om var ni tror att det blir översvämmat eller skadat. Alla hjälps åt att markera en eller flera konsekvenser så gott vi kan. RISKKÖPING Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 9

10 Instruktion till spelledaren: Läs nedanstående för hela gruppen: Nu ska vi tillsammans resonera kring nedanstående frågor (en i taget): Hur allvarliga är dessa konsekvenser? Hur stort område drabbas? Kan det få följdverkningar? Riskerar någon person att skadas svårt eller dö? Vilka åtgärder kan man vidta för att förhindra en liknande skada i framtiden eller minska skadans omfattning? RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 10

11 Instruktioner till spelledaren: Tack för din insats! Ta nu hjälp av gruppen och plocka undan allt ni placerat ut på mattan så att det ser ut som på bilden (som följer på nästa kort), sedan återsamling i den ursprungliga lokalen. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 11

12 RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 12

13 UPPDRAG Riskköping har vuxit kraftigt och därför finns behov av en polisstation på orten. Bygg denna på lämpligt ställe! RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 13

14 UPPDRAG Stadens gamla kyrka från medeltiden är ett populärt besöksmål för turister. Bygg parkeringsplatser någonstans nära kyrkan och en stugby på en vacker plats nära vatten. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 14

15 UPPDRAG Stadens brandstation har brunnit ner! Bygg en ny brandstation på valfri plats i staden. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 15

16 UPPDRAG Bostadsområdet Strandlyckan behöver få vägförbindelse med centrum på andra sidan järnvägen. Bygg en parkeringsplats vid bostadsområdet och en viadukt under järnvägen. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 16

17 UPPDRAG Riskköpingsborna åker till grannstaden för att handla eftersom utbudet i stadens affärer är dåligt. Politikerna vill att befolkningen ska handla på orten. Ni som planerar staden har fått i uppgift att utveckla ett shoppingcentra eller en galleria. Placera ut affärsbyggnader och parkeringsplatser på valfri plats RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 17

18 UPPDRAG Ett stort problem i staden är att de unga har svårt att hitta bostad. Ni ska bygga små hyresrätter på en eller flera platser nära stadens centrum så att ungdomarna inte blir bilberoende. Detta i linje med trenden om att förtäta städerna för att utnyttja befintlig infrastruktur som vägar, ledningsnät och vattenledningar. Bygg lägenhetshus på en eller flera platser. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 18

19 UPPDRAG Det gamla sjukhuset är för litet för den växande staden. Fler vårdplatser behövs! Bygg till sjukhuset eller bygg helt nytt på annan plats. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 19

20 UPPDRAG I ett av stadens industriområden finns det många oanvända fastigheter. Välj ett industriområde, riv industrierna, sanera marken och bygg istället bostäder åt den växande befolkningen i staden. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 20

21 EN KLIMATRELATERAD HÄNDELSE En höst regnar det dag efter dag, flera veckor i sträck Det regnar så mycket att vattennivån i sjön höjs och stränderna översvämmas. När sjöns nivå blivit så hög tar det flera månader innan vattnet sjunker. Bostäder och andra byggnader som ligger lågt nära älven svämmas över. Stadens reningsverk svämmas också över och avloppsvatten läcker ut. Vägar nära sjön översvämmas och går inte att ta sig fram på. (forts. baksidan på detta kort) RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 21

22 Några konsekvenser av en sådan händelse kan vara att: – Byggnader svämmas över – Källaröversvämningar – Räddningstjänsten inte kan ta sig fram – Människor inte kommer till och från sina bostäder – Stadens reningsverk svämmar över och avloppsvatten läcker ut. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 22

23 EN KLIMATRELATERAD HÄNDELSE Ett åskoväder drar förbi staden med ett kraftigt skyfall I stadens centrum blir vatten stående på lågt liggande plaster. Viadukterna går inte att använda och vissa delar av staden blir avskurna för vägtrafik. Källare vattenfylls och vägtrummor sätts igen så att vattnet rinner genom vägbanken istället och vägen rasar. I en stad finns många hårda ytor i (tex asfalt, sten eller betong), det innebär att vattnet inte kan rinna direkt ner i marken utan måste istället tas om hand av stadens dagvattensystem. Eftersom fler och fler tidigare gräsbevuxna ytor ofta ersätts med vägar, parkeringsplatser och byggnader blir ett fungerande dagvattensystem mycket viktigt. (forts. baksidan på detta kort) RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 23

24 Några konsekvenser av en sådan händelse kan vara att: – Vägar svämmas över – Källare vattenfylls när gatans vatten letar sig ner via garageuppfarter – Vägtrummor sätts igen så att vägen rasar. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 24

25 EN KLIMATRELATERAD HÄNDELSE Efter en snörik vinter drabbar en kraftig vårflod staden Vattenståndet i älven höjs, bostäder och byggnader i lågt liggande områden nära älven svämmas också över. Källare vattenfylls och husägarna får bråttom att rädda sina saker. Vattenflödet i älven är också starkt och bryggor, båtar och annat spolas med av älven och fastnar vid broarna i staden. Områdena runt broarna svämmas över och viadukter för biltrafik eller cykel- och gångbanor svämmas över och trafiken måste dirigeras om. Det höga vattenståndet varar i en vecka. (forts. baksidan på detta kort) RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 25

26 Några konsekvenser av en sådan händelse kan vara: – Källaröversvämningar – Viadukter för biltrafik eller cykel- och gångbanor blir obrukbara – Trafiken måste dirigeras om. RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 26


Ladda ner ppt "Välkomna till Riskköping! - staden vid vattnet RISKKÖPING - Ett spel inspirerat av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser