Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skrivprocessen 2012-08-09 Hur gick det i går? Är det frågor? Mejla eller ring fredag Intersubjektivitet Vad är målet med texten? Hur disponeras en text?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skrivprocessen 2012-08-09 Hur gick det i går? Är det frågor? Mejla eller ring fredag Intersubjektivitet Vad är målet med texten? Hur disponeras en text?"— Presentationens avskrift:

1 Skrivprocessen 2012-08-09 Hur gick det i går? Är det frågor? Mejla eller ring fredag Intersubjektivitet Vad är målet med texten? Hur disponeras en text? MP:s skrivtips

2 Intersubjektivtet All kunskap kan ses som subjektiv, men vi kan uppfatta samma fenomen på samma sätt och ha samma verklighetsuppfattning oavsett kontext. Det vi diskuterar upplevs på samma sätt av flera subjekt (i detta fall Er och läsaren).

3 Vad är målet med texten? Vetenskapliga mål (bidra till rådande forsknings- och kunskapsläge, teoribildning, visa att man behärskar ”hantverket”) Praktiska mål Vilken är kontexten? (Paper, examensoppgave, ppul¨rvetenskaplig artikel, vetenskaplig artikel, utredning, bok) Anpassa stil, omfång, ambitionsnivå! Den som läser har också förväntningar om detta.

4 Hur disponeras en text De tre delarna (inledning, undersökning, avslutning) Hur kan jag göra delarna bättre, tydligare, mer spårbara, enklare? Lägg ned mycket tid på första byggstenen (30 %)

5 Hur disponeras en text (forts) Kapitel 1: Inledning Övergripande forskningsproblem: Vad orsakar krig? Forskningsfråga 1: Vilken förklaringskraft har förklaringar på individnivå? Forskningsfråga 2: Vilken förklaringskraft har förklaringar på nationsnivå? Forskningsfråga 3: Vilken förklaringskraft har förklaringar på systemnivå? Kapitel 2: Individen Vi diskuterar och värderar förklaringar till krig från ett individperspektiv. Kapitel 3: Nationen Vi diskuterar och värderar förklaringar till krig från ett nationsperspektiv. Kapitel 4: Systemet Vi diskuterar och värderar förklaringar till krig från ett systemperspektiv. Kapitel 5: Avslutning Vilket var forskningsproblemet och forskningsfrågorna? Vilka svar genererade forskningsfrågorna och vilken var lösningen på problemet? Vilka implikationer har resultaten?

6 Hur disponeras en text (forts) Inledning cirka 10-15 % Avslutning cirka 10-15 % Undersökning cirka 70-80 % Någorlunda proportionerliga delar i undersökningsdel

7 MP:s skrivtips Från tanke till text (skjut inte upp skrivandet, svårare än vad man tror att omsätta tankar til text, lär känna Dig själv som skribent, texter som underlag för diskussion, var inte rädd att visa texter) Gör skrivandet till en vana (skriv hela tiden, lär känna Din hjärna, när är Du som bäst) Läsbarhet (konsistens, språk, citat, referat)

8 MP:s skrivtips (forts) Håll läsaren i handen Början: ”I det förra kapitlet besvarade jag oppgavens första delfrågeställning, som handlade om… I detta kapitel kommer jag att besvara oppgavens andra delfrågeställning som handlar om… Först kommer jag att… Sedan kommer jag att… slutligen kommer jag att…” Slutet: ”I det här kapitlet har jag besvarat oppgavens andra delfrågeställning som handlade om… Först analyserade jag… Sedan diskuterade jag… Slutligen värderade jag… i nästa kapitel kommer oppgavens tredje frågeställning att besvaras, som handlar om…”

9 MP:s skrivtips (forts) Svårare att skriva kort än långt Reducera onödigt ”fett” i texten så långt och länge det är möjligt ”Kill your darlings” Fokus, röd tråd, ”på vilket sätt bidrar det jag just nu skriver till att lösa mit forskningsproblem?” Formalia (5–10 %)

10 Slut – frågor?


Ladda ner ppt "Skrivprocessen 2012-08-09 Hur gick det i går? Är det frågor? Mejla eller ring fredag Intersubjektivitet Vad är målet med texten? Hur disponeras en text?"

Liknande presentationer


Google-annonser