Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU programmet Undervisning i förskolan Svedala. Program 2 10 minPresentation 5 min SKA, SBL och UndiF – delar av ett sammanhang 25 minFilm om FoU-programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU programmet Undervisning i förskolan Svedala. Program 2 10 minPresentation 5 min SKA, SBL och UndiF – delar av ett sammanhang 25 minFilm om FoU-programmet."— Presentationens avskrift:

1 FoU programmet Undervisning i förskolan Svedala

2 Program 2 10 minPresentation 5 min SKA, SBL och UndiF – delar av ett sammanhang 25 minFilm om FoU-programmet Undervisning i förskolan 20 minSpännande begrepp 10 min paus 10 minMål och lokal organisation UndiF 20 minEnkäten 1h 10 minLesson study: metod och samplanering (inkl 10 min paus) 10 minSammanfattning och avslutning

3 Presentation 3 Processledare Susan Henriksson, Erlandsdals fsk Stödfunktioner Michael Rystad & Annika Johansson, Utbildning Nyckelpersoner Fm: Vanja Strömstedt, Angelika Asterhed & Sandra Florén, Floraparkens fsk Terese Andersson, Tofta fsk Malin Engström, Örtagården fsk Lenita Norlén & Maria Malmberg, Tegelbrukets fsk Em: Åsa Brorsson, Anette Nilsson & MarieLouise Åkesson, Frejaparkens fsk Cecilia Glans, Marbäcks fsk AnnMarie Florén, Rödluvans fsk Michaela Åblom, Värby fsk Semira Mesic, Fröhusets fsk

4 En del av ett större sammanhang 4 Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på förutsättningarna för och dokumentationen av små barns lärande

5 5 Film om forskningsdelen i programmet, producerad av MAH

6 Spännande begrepp… 6  Undervisning/undervisa i förskolan  Lärare i förskolan  Lektion i förskolan  Bedömning i förskolan

7 Forsknings- och utvecklingsprogram 7 FoU-program som löper över tre år och omfattar två parallella och samtidigt interagerande spår Utvecklingsarbete i medverkande förskolor/kommuner Forskningsprojekt Malmö Högskola

8 8 Mål – på individ och förskolenivå

9 LOKAL ORGANISATION 9 LOKAL STYRGRUPP FLG + Processledaren NYCKELGRUPP Processledaren + Nyckelpersoner Frejaparken (3) Marbäck (1) Mumindalen Rödluvan (1) Erlandsdal Tofta (1) Hattstugan Värby (1) Fröhuset (1) Klöverstugan Floraparken (3) Tegelbruket (2) Örtagården (1) STÖD MR, AJ Antal nyckelpersoner

10 10 Förberedelse Genomförande Uppföljning Nationellt seminarium Lokal styrgrupp Nyckelgrupp Lokalt seminarium Process på förskolorna Månadsvisa nyckelgruppsmöten Månadsvisa styrgruppsmöten Seminarium på respektive förskola Lokal styrgrupp Nyckelgrupp

11 Informationskanaler 11 Vetenskapliga artiklar Förskollärare bloggar

12 Undervisning i förskolan - kartläggning av nuläge  Enkät bakgrund  Syfte  Svarsfrekvens

13 13 Vad kan känneteckna undervisning i förskola?

14 14 Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?

15 Bikupa: Kan vem som helst undervisa? Sker undervisning kl 6.00-18.00? När sker undervisning? Kl…..

16 Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola? 16

17 Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor? 17

18 Bikupa: Bedömning och sambedömning Organisation och ledarskap

19 Vad kan känneteckna undervisning i musik? 19

20 Vad kan känneteckna undervisning i matematik? 20

21 Vad kan känneteckna undervisning i språk/flerspråkig kommunikation? 21

22 Sammanfattning  Enkätens ursprung  Svarsfrekvensen  Resultat  Bikupa/kollegialt lärande  Nästa enkät - förändrat resultat

23 Lesson Study  Vad är Lesson Study  Historik  Mål - samtolkning  Samplanering – vad, hur och vem  Filma  Sambedömning – utvärdering  Exempel på Lesson Study

24 Lesson study – musik: Stödredskap cykel 1, planering Kommun: Svedala Förskola: Avdelning: Mål – Samtolkning: (Vad vill vi att barnen ska lära sig på lektionerna?) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpför 98/10) Dynamik – från svagt till starkt i rörelse Samplanering (Vilka aktiviteter och undervisningsmaterial kan engagera barnen och hjälpa dem att lära sig det vi vill att de ska lära sig?) ­­­­­­­­ Vad (innehåll) Lyssna på Bergakungens sal för att se hur barnen rör sig utifrån dynamiken i stycket. Hur (form) Förskolläraren startar ett klassiskt musikstycke, som vi inte tidigare använt på förskolan. Alla sinnen kommer förhoppningsvis att stimuleras tack vare att detta stycke är så tydligt i sin dynamik. Vem (aktör) Förskolläraren, Musikstycket, Barnen

25 Film 1

26 Uppföljning, dokumentation, sambedömning Vad (Innehåll) Barnen rör sig inte efter dynamiken svagt och starkt Hur (form) Musikstycket är tydlig i sin dynamik svagt och starkt, men förskolläraren använder inte sittkroppspråk, har inte ögonkontakt med barnen och gör ingen mimik som betonar dynamiken. Vem (aktör) Förskolläraren, musikstycket, barnen

27 Lesson study – musik: Stödredskap cykel 2, planering Kommun: Svedala Förskola: Avdelning: Mål – Samtolkning: (Vad vill vi att barnen ska lära sig på lektionerna?) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98/10) Dynamik – från svagt till starkt ­­­­­­­­Ny förskollärare som undervisar i en ny barngrupp Samplanering (Vilka aktiviteter och undervisningsmaterial kan engagera barnen och hjälpa dem att lära sig det vi vill att de ska lära sig?) ­­­­­­­Vad (innehåll) Lyssna på Bergakungens sal för att se hur barnen rör sig utifrån dynamiken i stycket. Hur (form) Förskolläraren startar ett klassiskt musikstycke, som vi inte tidigare använt i gruppen. Alla sinnen kommer förhoppningsvis att stimuleras tack vare att detta stycke är så tydligt i sin dynamik. För att förstärka dynamiken måste förskolläraren agera. Vem (aktör) Förskolläraren som använder sitt kroppsspråk, Musikstycket, Barnen

28 Film 2

29 Uppföljning, dokumentation, sambedömning: 29  Vad Flera av barnen blev inspirerade av läraren  Hur Läraren tog ögonkontakt med barnen. En del barn härmade lärarens rörelsemönster medan andra hade sitt eget uttryckssätt. Flera av barnen kände av dynamiken både genom rörelse och genom att uttrycka – Det känns kusligt! Vår sambedömning är att det är viktigt att läraren har en god uppfattning om hur vi påverkar. Det betyder att jag som lärare måste förändra och utveckla min lektion för att nå målet. De barn som inte agerade fullt ut tillhör en annan avdelning. Hur ska vi kunna göra lektionen annorlunda för att nå även dessa?  Vem Förskolläraren, musikstycket, barnen

30 Påbörja samplanering! 30

31 Tack för idag! Lycka till med ert utvecklingsarbete! Vi ses igen i höst! 31


Ladda ner ppt "FoU programmet Undervisning i förskolan Svedala. Program 2 10 minPresentation 5 min SKA, SBL och UndiF – delar av ett sammanhang 25 minFilm om FoU-programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser