Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL NALLENS FÖRÄLDRAMÖTE 2015-09-16. Information Presentation av personal. Stängningsdag under hösten 26 oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL NALLENS FÖRÄLDRAMÖTE 2015-09-16. Information Presentation av personal. Stängningsdag under hösten 26 oktober."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL NALLENS FÖRÄLDRAMÖTE 2015-09-16

2 Information Presentation av personal. Stängningsdag under hösten 26 oktober.

3 Uppföljning av sommarverksamhet 2015 Sommarförskola 2015 Första planeringen "Vecka 17" "Vecka 22" Så här blev det (ca) PräGrö Su mm a PräGröSummaPräGröSummaPräGröSumma Vecka 28 255176255176223961143044 Vecka 29 16375316375316345071825 Vecka 30 18385618385615334872229 Vecka 31 16587416587417638062834 Vecka 32 066 0 61 28 325 300 160 Synpunkter från föräldrar och barn: Vi har fått in 9 svar, mestadels ros. De flesta föräldrarna har varit väldigt nöjda med sommarverksamheten.

4 En dag på förskolan 06:00 Förskolan öppnar på avdelning Gungan. 07:00 Vi går till Nallen. 07:30-08:00 Frukost i matsalen. Vi kommer för det mesta att gå ut efter frukost då det är städning på Nallen kl 8:30. Förmiddagen ägnar vi åt lek och aktivitet ute/inne med paus för fruktstund. 11:00 Lunch i matsalen. Efter lunch är det vila, sov och fri lek. 14:00 Mellanmål i matsalen. Lek och aktivitet ute/inne. 16:30 Alla avdelningar går ihop på Gungan

5 Köket Vi samarbetar med köket. Barnen hjälper till med exempelvis mellanmål. Bästa förskolekök i White Guide Junior.

6 Veckan på Nallen MåndagTisdag Onsdag torsdag Fredag Reflektionstid för Nallens pedagoger 9-10:30. Ubah, Lebibe, Idil och Hami är ute på gården med Nallens barn. Vi arbetar gruppindelat med projekt och annan verksamhet. Planerade och arrangerade erbjudanden till barnen i mindre grupper. Samarbete mellan avdelningar. Pedagogiskt råd och möten för pedagoger. LUNCH 11:00 Verksamheten fortsätter ute eller inne Material finns tillgängligt i miljön för att möjliggöraför barnen att fortsätta sina undersökande lekar

7 Miljöer inne på Nallen Vi utvecklar hela tiden miljö och material på Nallen utifrån barnens intressen. Grunden består i miljöer för: Läshörna och lugn vrå Samlingsplats med dokumentation, sånger och ramsor Bygg och konstruktion Rolleksrum Skapande och ateljé Pussel och spel Mindre mötesplatser kring exempelvis cous-cous, plus-plus, teknik-bord.

8 Projekt: Naturvetenskapen möter barnens frågor I början av terminen samlar vi barnens intressen och göranden för att hitta ett projekt att arbeta vidare med. Hur undersöker barnen naturvetenskapliga fenomen i vardagen? Vad kan vi se och fånga upp som lockar många barn? I barngruppen har vi sett att det finns ett stort intresse för småkryp av olika slag; spindlar, sniglar och skalbaggar. Vi utmanar barnen i detta intresse på olika sätt, exempelvis genom att leta småkryp i skogen med lupp och förstoringsglas, se filmer, rita och dega.

9 Vad visar barnen intresse för hemma?

10 Närvarande pedagog Att fånga barnens pågående aktivite t och relationer = Dokumenter a Reflektera över det vi ser, känner och hör Ge tillbaka till barnen = Återkoppla Utmana Iscensätta situatione r Vårt arbete bygger på att vara närvarande pedagoger, fånga och dokumentera det barnen gör och säger i dokumentation och återkoppling. Utifrån detta utmanar vi barnen i deras tankar och intressen genom nya erfarenheter och upplevelser. Arbetssätt

11 Blogg Vi hoppas bloggen blir ett sätt att underlätta information och kommunikation mellan förskola/hem. Utdrag från förskolans läroplan: Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

12 Blogg På bloggen kan ni läsa om: Information Verksamhet och projekt Böcker vi läser, sånger vi sjunger …med bilder på görandet Vi uppdaterar varje vecka. Läs gärna tillsammans med barnen. www.nallensblogg.vibloggar.nu

13 Utbyte med en förskola i Norge Nu i höst påbörjades ett utbyte med en förskola i Norge. Pedagogerna har varit och hälsat på oss på Lekbacken. Samarbete med kommunikations-tema där vi arbetar med exempelvis Skype och geocaching som är en form av skattjakt. I första hand de äldsta barnen.

14 Film The Monkey Business Illusion Hur många gånger passar de vitklädda bollen till varandra? https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL NALLENS FÖRÄLDRAMÖTE 2015-09-16. Information Presentation av personal. Stängningsdag under hösten 26 oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser