Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt ekosystemtjänster RUS och Skogsstyrelsen Nobelmötet 2015 Ulf Sandström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt ekosystemtjänster RUS och Skogsstyrelsen Nobelmötet 2015 Ulf Sandström."— Presentationens avskrift:

1 Projekt ekosystemtjänster RUS och Skogsstyrelsen Nobelmötet 2015 Ulf Sandström

2 Ett etappmål inom miljömålsstrukturen Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

3 Ekosystemtjänster Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande Naturen ger oss t ex luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt Ett socialt-ekologiskt begrepp som tydliggör människans beroende av naturen

4 Varför ekosystemtjänster? Tydliggör vårt beroende av ekosystemen och kan visa konsekvenser av beslut i ett bredare perspektiv Sätter värden på nyttigheter vi tidigare tagit för givna Tydliggör att flera nyttiga tjänster kan komma från ett och samma ekosystem samtidigt Hjälper oss fatta långsiktigt hållbara beslut

5 4 kategorier av ekosystemtjänster

6

7 Projekt ekosystemtjänster Uppdragsgivare: RUS & Skogsstyrelsen Tid: 1 mars 2015 – 29 februari 2016 Omfattning: 20 % Organisation: som ett vanligt projekt

8 Projektets syfte Att sprida kunskap om, kommunicera samt ge vägledning för hur EST kan användas i vårt praktiska arbete Bidra till Naturvårdsverkets pågående uppdrag kring EST Föra in begreppet EST i pågående projekt inom länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

9 Projektets mål Ökad kunskap om EST EST beaktas i den egna yrkesutövningen där så är relevant Indirekta effekter ska kunna utläsas, t ex gentemot kommuner Aktiviteter: goda exempel, vägledning, powerpoint-presentation, seminarium mm

10 Grön infrastruktur - ekosystemtjänster Grön infrastruktur gynnar biologisk mångfald Biologisk mångfald ger resiliens (riskspridning & försäkring) Inom ett ekosystem ökar resiliensen om flera arter kan utföra samma tjänst

11 Frågor 1.Hur kan vi tjänstemän förmedla ekosystemtjänsters betydelse till en verksamhetsutövare? 2.Vad för hjälpmedel behövs? Hur ska det vara utformat? 3.Hur ska länsstyrelsernas miljömålssamordnare och RUS vara med i uppdraget grön infrastruktur?

12 Tack Ulf Sandström ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 87 84


Ladda ner ppt "Projekt ekosystemtjänster RUS och Skogsstyrelsen Nobelmötet 2015 Ulf Sandström."

Liknande presentationer


Google-annonser